...............

 

Startside Side 1 Side 3.Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10

Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19

Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25

Bulgarien Grækenland

KUGs Balkantur 2011

Side 2

Lithotopus (fortsat)


Græsk landskildpadde Testudo hermanni boettgeri ved Lithotopus.

 

"Der er vist en skildpadde herinde, men hvor har de buske dog mange torne!"

 

2 "kerkinilyse" græske landskildpadder ("Golden hermannies") ved Lithotopus

 

Græsk landskildpadde Testudo hermanni i biotopen ved Lithotopus.

 

Græsk landskildpadde mellem forårsblomsterne ved Lithotopus.


"Golden hermanni" ved Lithotopus"


Er det noget, man gerne må? Eller er det noget, der er forbudt?

Vi havde en fredelig middagsstund her i forårsbiotopen og fandt den ene græske landskildpadde Testudo hermanni bottgeri efter den anden. Vi var ved at nå frem til, at vi nu havde set så mange, at vi da roligt kunne fortsætte kørslen, da Jan fik øje på en halvstor maurisk landskildpaddeunge. Så måtte vi jo af gode grunde forlænge opholdet her i denne fællesbiotop.

Flot ung maurisk landskildpadde Testudo graeca ibera ved Lithotopus. Meget tiljordet.

Denne mauriske landskildpadde var meget tiljordet. Sandsynligvis havde den derfor samme morgen eller indenfor de seneste dage gravet sig frem at det jordhul, hvor den havde ligget i hi om vinteren. Der går som bekendt nogle dage, før skildpadden ved sin færden gennem vegetationen får poleret skjoldet rent og blankt af urterne.

Ung maurisk landskildpadde Testudo graeca ibera med frisk jordtilsmudsning på skjoldet.

Kort efter fandt vi igen en stor maurisk landskildpaddeunge. Også den var indsmurt i fugtig jord, der nu var delvist tørt. -Kommer mauriske landskildpadder senere frem fra vinterhi, end græske landskildpadder? De mange græske landskildpadder, som vi fandt her i samme biotop, var alle forsynet med rene og blankpolerede skjolde.

Herefter fandt vi ikke flere skildpadder, og efter nogen tid genoptog vi derfor færden mod landsbyen Kerkini med de nødvendige biotoppauser undervejs.

Vest for Kerkinisøen

Kerkinisøen set mod nordøst. Bag bjergene bag søen ligger Bulgarien.

 

Gennem bjergene vest for Kerkinisøen strækker sig et net af de sædvanlige græske grusveje, som er angivet på landkortet med laveste rang og kvalitet. Nogle af dem er ikke veje, men rene gedestier. Den slags findes overalt i Grækenland, og det er op til den enkelte bilists vovemod og nervesystem, i hvilket omfang man vil færdes på disse veje. Hvis man da ikke lige benytter traktor, firhjulstrækker, muldyr eller gåben.

Vi kørte som sædvanlig op ad disse grusveje for at se efter biotoper. Det er selvsagt under kørsel ad disse småveje, at du finder flest uberørte pletter.

Her i 2011 var kunne man for første gang få kort til GPSen, hvor Grækenland hævdedes at være fuldt opdateret.

Dette afprøvede vi selvfølgelig. Minsandten, om ikke også disse meget små, elendige veje lå nøje og præcist i GPSen! Utroligt! Det tegnede søreme rigtig lovende for resten af turen! Jagten på biotoper er således yderligere lettet i Grækenland. (Svært har det nu i grunden aldrig været.)

Græsk landskildpaddehan Testudo hermanni boettgeri i bjergene vest for Kerkinisøen.

Oppe i bjergene fandt vi ca. 10 km. vest for Kerkinisøen en biotop, hvor vi så nogle voksne græske landskildpadder. Vi var her meget langt væk fra alting, og biotopen var helt uberørt. Skildpadderne var velskabte, men havde nogle "afsprængte" skjoldpladestykker.

Græsk landskildpaddehun på GPS-opdateret grusvej 10 km. vest for Kerkinisøen.

Vi fortsatte længere ind i bjergene, men nåede et punkt, hvor vejen udelukkende bestod af meget dybe huller. Af gode grunde måtte der ikke ske nogetsomhelst med Den Gule Gummibåd, som vi jo var totalt afhængige af. Så der skulle ikke forsøges noget med balancekørsel her med tungen lige i munden. Vi vendte selvfølgelig på den smalle vej og kørte tilbage gennem den smukke, forårsgrønne og blomstrende natur.

Igen en græsk landskildpadde, der er fotomodel på grusvejen vest for Kerkinisøen.

På tilbagevejen så vi en græsk landskildpadde krydse grusvejen foran bilen. Det er jo aldrig til at stå for, at man er så meget til stede midt i landskildpaddernes biotoper, at man er nødt til at holde tilbage for landskildpadder, der opfatter vejen som en helt naturlig del af deres territorium. Som altid parkerede vi bilen og så nærmere på dyret. Desuden gik vi selvfølgelig en tur i krattet på begge sider af vejen for at se, om der skulle være flere. (Det er der faktisk aldrig!)

Gammel græsk landskildpaddehun med typisk "skudhul" i haleskjoldet.

Der var tale om en gammel hun Testudo hermanni boettgeri. På haleskjoldet sås en skudhullignende skade. Præcis denne skade med det cirkelformede hul har vi set meget tit på gamle græske landskildpaddehunner. Oprindelig mente vi, at der var tale om et skudhul fra de skydegale og hensynsløse græske jægere, der som bekendt også placerer riffelskud i vejskiltene overalt i Grækenland. Men vi ser dem for tit til, at dette kan være den rigtige forklaring? Og det er altid hunner, der har denne skade. Aldrig hanner. Så skaden må komme et andet sted fra. Men hvordan opstår den? Det ligner ikke slid, som for eksempel fra hannernes parringer og parringsforsøg. Hullet er gennembrudt, netop som hidrørende fra et riffelprojektil.

"Skudhullet" i haleskjoldpladen

Vi kørte ned fra bjergene vest for Kerkinisøen og ind på asfaltvejen, der fører nordpå mod den lille landsby Kerkini, hvor kratluskerhotellet Oikoperiitis ligger. Her på asfalten så vi, som så mange gange før, en græsk tragedie. En græsk landskildpadde var på sin vej tværs over asfalten blevet mast af en bil.

Græsk tragedie ved Kerkinisøen

Det var en han.

Efter denne formidable start på Balkantouren 2011 opgav vi at søge efter flere landskildpadder denne dag. Vi havde allerede fundet en del her den første dag på Balkan, men vi havde endnu ikke set nogen kæmpeskildpadder. Next stop Kerkini!

Læs videre på Side 3

Startside Side 1 Side 3.Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10

Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19

Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25

Startside

--

 

 

 Startside