..................

 

Startside Side 2 Side 3 Denne artikel er senest opdateret juni 2024

Bredrandet

landskildpadde

(Testudo marginata)

Der er ingen underarter

Side 1

Indholdsfortegnelse: I blokken til højre ses overskrifterne i denne artikel side 1

 

Sådan skal en bredrandet landskildpadde se ud, Indhold, Pasningsvejledning, Udbredelse, Størrelse, Slægten Testudo, Udseende, Artskendetegn i kort opremsning, Gemyt, Æg, Æglægning og udrugning.

Indholdsfortegnelse: I blokken til højre ses overskrifterne på

side 2

Underarter, Biotop, Bredrandet landskildpaddes klimatiske baggrund.

Indholdsfortegnelse: I blokken til højre ses overskrifterne på

side 3

"Il Gigante", Fredning, Nye tiltag, Status og Cites.
Salg af flotte, bredrandede Landskildpaddeunger med de lovpligtige danske CITES certifikater sker her: otto@marginata.dk Vil du købe bredrandede landskildpaddeunger, kan du også ringe eller sms til +4560947724.

Ovenstående billede af en voksen bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata) er udført til denne website af Asia Hansen

Sådan skal en bredrandet landskildpadde se ud

Flot bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata) på 28 cm. Bemærk det udkrængede haleskjold, som er kendetegn for hannen, og som har givet arten navnet bredrandet. Bemærk også det højt hvælvede, glatte rygskjold helt uden toppe, bukler og niveauspring, som ellers desværre er det almindelige syn hos bredrandede landskildpadder i privat hold her i landet. Foto taget nær Ahen

Meget stor og rigtig flot bredrandet landskildpaddehun (Testudo marginata). Den har et helt glat rygskjold uden bukler. Men den har heller aldrig levet i tørt indendørs miljø og fået grøntsager, salat og "snacks. Foto taget på Peloponnes.

Indhold

Denne artikel om den meget smukke, særprægede bredrandede landskildpadde rummer beskrivelser af arten og de foreslåede (men ikke anerkendte) 2 underarter, artsbestemmelse, størrelse.

Du finder også en oversigt over den geografiske udstrækning af områderne for dens forekomst.

Desuden er der her en gennemgang af den flotte bredrandede landskildpaddes taksonomi/ nomenklatur (det vil sige de latinske navne for arten), en  rapportering af status i dens hjemstavnsbiotoper, med videre.

Pasningsvejledning

 

Hvis du søger en egentlig pasningsvejledning for bredrandet landskildpadde, så findes der yderligere en hel del grundige artikler om pasning her på denne hjemmeside.

Pasningsvejledningerne gælder for alle de 4 europæiske landskildpaddearter. De er som bekendt græsk landskildpadde (Testudo hermanni), Maurisk landskildpadde (Testudo graeca), Russisk landskildpadde (Testudo horsfieldii) og bredrandet landskildpadde (Testudo marginata).

Start for eksempel med at læse artiklerne om:

Foder Vækst Badning Frilandsanlæg Indendørs hold Vinterhi Anskaffelse

Links til mange flere artikler findes på Startside

Flot gammel bredrandet landskildadde Testudo marginata på Peloponnes. Skjoldet er gammelt, slidt og meget støvet i den tørre biotop. Men smukt hvælvet og fuldstændig glat

Det må (som jeg nævner så mange andre steder på dette website) frarådes at holde de 4 arter af europæisk landskildpadde indendørs.

Og når det gælder den bredrandede landskildpadde, er det helt absolut!

Denne art er særdeles vanskelig at holde indendørs, og alene størrelsen modarbejder jo sådan set også overvejelser i den retning!

Bredrandet landskildpadde skal kun holdes i udendørs frilandsanlæg!

Det må stærkt frarådes at holde flere skildpaddearter sammen. Med undtagelser. Læs Bastarder

Men netop bredrandet landskildpadde (Testudo marginata) og græsk landskildpadde af østarten (Testudo hermanni boettgeri) lever faktisk tit sammen i fællesbiotoper i Grækenland.

Bredrandede landskildpadder på Sardinien lever også der i fællesbiotoper med græsk landskildpadde af vestarten (Testudo hermanni hermanni). De krydsparrer ikke nogen af stederne. Jeg har da heller aldrig set hybrider i disse fællesbiotoper.

Så bredrandede landskildpadder og græske landskildpadder kan man godt holde sammen.

Jeg har iøvrigt også set en "triplebiotop" på Sardinen, hvor græsk landskildpadde af vestarten (Testudo hermanni hermanni) og sardisk bredrandet landskildpadde (Testudo marginata sarda) levede sammen med maurisk landskildpadde af underarten (Testudo graeca nabeulensis). Den lille Testudo graeca nabeulensis krydsparrer åbenbart ikke med Testudo marginata sarda.

Ellers forholder det sig jo sådan, at bredrandede landskildpadder (Testudo marginata) krydsparrer med mauriske landskildpadder (Testudo graeca), fordi de er for tæt beslægtede. Bredrandede landskildpadder og mauriske landskildpadder kan altså ikke holdes sammen.

Jeg har i over 25 år holdt og avlet den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) i frilandsanlæg sammen med den græske landskildpadde af østarten (Testudo hermanni boettgeri). De krydsparrer jo ikke og således heller ikke hos mig. De går sammen hos mig og passes sammen, og pasningen er hos mig helt ens for begge arter. (Som den i det hele taget er ens for alle de europæiske landskildpaddearter, som jeg holder.)

 

10 år gammel bredrandet hun, som har lagt æg i nogle år.

Udbredelse

Udover at tælle med blandt de europæiske landskildpadder, forholder det sig yderligere således, at bredrandet landskildpadde sammen med græsk landskildpadde, maurisk landskildpadde og den egyptiske landskildpadde hører til de såkaldte middelhavsskildpadder eller De mediterrane landskildpadder (Middelhavet hedder Mediterranium på latin), idet disse 4 skildpaddearter findes rundt om dette hav.

2 af de andre mediterrane landskildpaddearter, den mauriske landskildpadde og den græske landskildpadde, behandles særskilt i andre artikler på denne hjemmeside, der jo omhandler de europæiske landskildpadder.

Den kønne, meget lille og stærkt udryddelsestruede ægyptiske landskildpadde (Testudo kleinmanni) lever syd og øst for Middelhavet fra det vestlige Libyen, Ægypten (hvor den er meget truet, idet den i salgsøjemed til turisterne indsamles af lokalbefolkningen), indtil Sinaihalvøen og i Negev ørkenen i Israel.

Men da den er en tropisk landskildpadde, kan den ikke holdes på friland i Danmark.

Jeg holder kun skildpadder på friland, og jeg har derfor kun teoretisk viden om, men ingen praktiske erfaringer med denne skildpadde. Den bliver følgelig ikke nærmere omtalt her på min hjemmeside.

Landskildpadder er ikke opdelt i racer som hunde! (-Og mennesker!) Landskildpadder er opdelt i arter og underarter.

Bredrandet landskildpadde er faktisk den af de 4 europæiske landskildpaddearter, der har det mindste udbredelsesområde.

Sammen med den græske landskildpadde (Testudo hermanni) udgør den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) de eneste europæiske skildpaddearter, der udelukkende lever i Europa.

Maurisk landskildpadde (Testudo graeca) lever nemlig også i Afrika og Asien, og russisk landskildpadde (Testudo horsfieldii) lever udelukkende i Asien. Og trods navnet altså ikke i Rusland.

Nyklækkede marginataunger på foderpladsen. Pletterne på skjoldene er neglelak.

Bredrandet landskildpadde er egentlig mere græsk end den græske landskildpadde, idet den i modsætning til denne ikke har et større udbredelsesområde udenfor Grækenland.

Den bredrandede landskildpadde er oprindeligt en endemisk (endemisk betyder som bekendt: findes kun her) skildpadde i Grækenland, og den findes i Grækenland på det græske fastland fra Olympusbjerget ned til og med den sydlige del af halvøen Peleponnes.

Man kan bestemt ikke sige, at dens udbredelse i det nævnte område er, hvad tyskerne kalder fladedækkende. Der er store huller imellem de biotoper, der er beboet af bredrandede landskildpadder.

Udover på fastlandet og på halvøen Peloponnes er den også naturligt til stede på en del græske øer. Nærmere bestemt øerne Alonissos, Dokos, Elafonisos, Evvia, Kastos, Kyra
Panagia, Kythera, Petalas, Poros, Psili, Romvi, Salamina, Sapientza, Sfaktiria, Skiathos, Skyros,
Spetses, Spetsopoula, Trizonia, and Valaxa
.

Der er efterhånden flere beretninger om, at man har set bredrandede landskildpadder på Kreta. Den lever angiveligt ikke vildt her, men det antages, at der er tale om udsatte og undslupne eksemplarer. De kan med tiden have etableret egentlige små bestande.

Der er efterhånden også beretninger om iagttagelse af bredrandede landskildpadder på øen Lesbos. Også her må der være tale om udsatte og undslupne eksemplarer. De kan med tiden have etableret egentlige små bestande.

Der fortælles også om udsatte/undslupne eksemplarer på andre øer.

Gammel bredrandet landskildpaddehan i typisk knastør marginatabiotop i Grækenland.

Der lever også bredrandede landskildpadder i den allersydligste del af Albanien. Videre er der en større bestand på den italienske ø Sardinien, og den lever også på nogle kystnære øer nord herfor.

Den sardinske bestand er formentlig udsat. Der er mange gætterier på, hvornår dette kan være sket. Det er nok sket i oldtiden, fordi skildpadderne på Sardinien har ændret udseende i forhold til den græske bestand, og dette tager selvfølgelig et betragteligt åremål. De bredrandede landskildpadder på Sardinien er noget større, tungere (og flottere), end de græske.

Det må nok antages, at de søfarende romere, grækere, fønikere og kartagensere har anvendt skildpadderne som levende proviant, ligesom søens folk senere i historien anvendte kæmpeskildpadderne blandt andet på galapagosøerne til dette formål, og på denne måde skal de bredrandedelandskildpadder være kommet med til Sardinien.

Populationstætheden i de forskellige bestande afgøres af, hvor gunstige leveforholdene er i de enkelte biotoper.

En bredrandet landskildpadde kan se meget skeptisk ud! Denne her har lidt hareskår, hvilket ikke er usædvanligt på gamle eksemplarer! Hornet holder jo ikke til alt.

Mayer anfører, at der er fundet skjolde fra bredrandede landskildpadder i etruskergrave på Sardinien. Hermed må det vist være dokumenteret, at der var bredrandede landskildpadder på Sardinien i antikken.

Andre mener dog, at udsættelsen først er foretaget i middelalderen af munke. Yderligere forslag går på, at udsættelsen skulle være sket i 1800-tallet. Nogle hævder, at skildpadderne er kommet til Sardinien i tiden omkring 1. Verdenskrig. Videre fortælles, at både tyske værnemagtsoldater og amerikanske marineinfanterister har sat skildpadder ud på Sardinien under den 2. Verdenskrig.

Grøn farve angiver den bredrandede landskildpaddes Testudo marginatas meget lille udbredelsesområde i Middelhavsområdet: Grækenland, Albanien, Sardinien og Italien.

Der er dog også bestande af bredrandede landskildpadder i Italien. Den kan iagttages i Toscana, Latium, Kalabrien og efterhånden også en del andre steder. De italienske bestande er udsat.

Videre hævdes det, at der findes nogle udsatte bredrandede landskildpadder på for eksempel Malta.

Også her tales om udsættelser, der er sket allerede i romertiden, ligesom der også tales om senere udsættelser, foretaget af munke. Mon ikke man under alle omstændigheder kan notere sig, at udsættelser af skildpadder har fundet sted til alle tider, og at det stadig foregår rundt omkring til mange seriøse herpetologers ærgrelse. (Faunaforbistring.)

I årene 2005 til 2014 har jeg sammen med gode venner haft formidable ture til biotoperne på Balkan. På kortet til venstre ses de steder, hvor jeg på disse ture har fundet bredrandede landskildpadder (Testudo marginata) i deres biotoper. Ofte er der tale om fællesbiotoper med den græske landskildpadde af østarten (Testudo hermanni boettgeri). Fundstederne nederst på Peloponnes angiver dog fund af dværgformer som for eksempel Testudo marginata weissingerii, der udelukkende lever der. Den enkelte røde prik kan dække op til 3 eller flere biotoper. Læs nærmere om turene og fundene i mine rejseberetninger. Links findes på forsiden.

Desuden undslipper der jo hele tiden skildpadder fra fangenskab, således at der løbende foregår uagtsomme udsættelser. Det er faktisk almindeligt, at folk overalt i Middelhavsområdet har skildpadder gående i haven. Også skildpadder fra andre steder end deres eget land.

Selvfølgelig vil en del af disse skildpadder på den ene eller anden måde på et tidspunkt havne i naturen.

Den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) lever i områder fra 0 meter til op til omkring 1600 meters højde (i bjergene) i Grækenland og op til 6oo meters højde på Sardinien (Testudo marginata sarda)

Cassiopeja er en smuk bredrandet landskildpaddehun Testudo marginata.

Slægten Testudo 

Den bredrandede landskildpadde (Testudo marginata) hører, som det fremgår, til slægten Testudo. Testudo er en slægt af landskildpadder, der findes i Nordafrika, vestlige Asien og Europa.

Herunder ses en oversigt for udbredelsen af alle arter, der hører til slægten. Faktisk hænger udbredelsen "sammen". Der findes ingen Testudoer andre steder på denne Jord! Som det fremgår, er alle 4 arter af europæiske landskildpadder klassificeret som Testudo, ligesom den ægyptiske landskildpadde er en Testudo.

Størrelse

Den bredrandede landskildpadde bliver normalt op til ca. 28-30 cm stor, men kan undtagelsesvist blive op til 35-40 cm stor. Den kan normalt nå op på en vægt af 2-5 kg. På Sardinien bliver den lokalform, der lever her, som nævnt væsentlig større.

Der vil normalt gå op til 20-25 år, før skildpadden når op i den helt store voksenstørrelse. Der findes enkelte større eksemplarer end foran nævnt, men her er der tale om absolutte sjældenheder. (Læs længere fremme i denne artikel om Il Gigante, med flere.)

Fantastisk stor, flot og smuk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata) nord for Volos i Grækenland

Kun en enkelt af mine bredrandede landskildpadder vejer lidt over 5 kg. Omkring 4 kg er faktisk det niveau, der er den normale voksenstørrelse. Hos den bredrandede landskildpadde bliver hannen (som regel) størst.

Hos de andre europæiske landskildpadder bliver hunnen normalt størst.

Marginataen er normalt den største af de europæiskel landskildpaddearter, men flere af de andre europæiske arter (græske og mauriske landskildpadder) kan altså også ind imellem præstere eksemplarer, der bliver større end 4 kg. (I Bulgarien er der for eksempel fundet en maurisk landskildpadde på 7 kg!)

Den næststørste landskildpadde i mit frilandsanlæg er ikke bredrandet, men en græsk landskildpaddehun Testudo hermanni boettgeri. Hun vejer over 4 kg. Men hun er altså også en undtagelse blandt de græske landskildpadder.

Så nok er den bredrandede landskildpadde en lidt større skildpadde end de andre europæiske landskildpaddearter, men den er altså efter min opfattelse ikke så stor, at det gør noget!

Helen. En flot bredrandet landskildpaddehun på over 4 kg.

Den bredrandede landskildpaddes rolige temperament betyder, at den ikke kræver mere plads end de øvrige europæiske landskildpadder.

Faktisk kræver for eksempel den russiske landskildpadde på grund af sit ret aggressive og mere strejfende væsen mere plads end den bredrandede landskildpadde.

Selvom den bredrandede landskildpaddehan normalt bliver større end hunnen, vil den bredrandede landskildpaddehans rolige gemyt medføre, at der normalt heller ikke bliver de samme problemer for hunnen, når hannen er "parringsinsisterende", som ved de andre landskildpaddearter i samme situation.

Flot gammel marginatahan på Olymposbjerget i Grækenland.

Udseende

Testudo marginata er en meget smuk skildpadde. Den er tillige en meget statelig og imposant skildpadde.

Rygskjoldet er langstrakt og kuppelformet. Skjoldet er forholdsvist højere, men mere affladet og langstrakt end på de øvrige middelhavsskildpadder, og det er højest på den bageste halvdel (lige efter midten).

Siderne på skildpadden er stejle, og set ovenfra ses hannens skjold at være indskåret i begge sider (som om den har talje), mens hunnens skjold ses at være tøndeformet.

Skjoldets dimensioner forholder sig proportionsmæssigt således: Længde : Bredde : Højde = 2,5 : 1,5 : 1.

Bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata) i Balkan frilandsanlægget i Næstved en lun forårsaften i maj

Den bageste skjoldrand er som regel stærkt udkrænget på den bredrandede landskildpaddehan, og dette giver den bredrandede landskildpaddehan et udseende som en brandmandshjelm.

Dette er den bredrandede landskildpaddes mest iøjnefaldende særkende og har givet den navnet bredrandet.

Den bageste skjoldrand er endvidere som regel meget takket. Denne karakteristiske skjoldform ses først tydeligt hos udvoksede eksemplarer, og er som hovedregel langt mere udtalt hos hannen end hos hunnen.

Jeg har dog på Sardinien set en meget stor hun med voldsomt udkrænget bagskjold.

Meget stor og flot hun Testudo marginata sarda med udkrænget haleskjold. Sardinien 2016.

Flot stor bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata). Den var på morgenpatrulje i april 2014 på Peloponnes. Den havde adskillige flåter på undersiden af hovedet.

Hos gamle voksne dyr er rygskjoldfarven mørkebrun til sort (melanistisk). Man kan tale om aldersmelanisme. Det sorte hud- og hornfarvestof melanin breder sig nemlig med alderen mere og mere i den bredrandede landskildpaddes rygskjoldplader. På skjoldpladerne ses i centrum en lys plet, der med tiden kan forsvinde helt.

Unger og ungdyr har  meget smukke kontrastrige hvid-sorte aftegninger. 

Få timer gammel bredrandet landskildpaddeunge. Den ligner noget af porcelæn.

Ligeså imponerende og iøjnespringende de voksne skildpadder er i deres mørke farver (i Sverige hedder en bredrandet landskildpadde svartsköldpadde), lige så smukke er ungerne i deres skarpt aftegnede 2 farver. 

De små unger ser faktisk ud, som om de er lavet på en porcelænsfabrik. 

Bredrandet landskildpadde. HUN: Kort hale. Lille hornspids på halen. Fladt bugskjold. En sort trekant på hvert bugskjold.

Marginataens bugskjold er lyst, og på hver bugskjoldplade ses en stor mørk trekant.

Denne trekant er unik for marginataen, og den afgør straks enhver diskussion om, hvorvidt man står med en marginata i hånden eller ej. 

På ældre bredrandede landskildpaddehunner er den bageste del af bugskjoldet bevægeligt/hængslet, således som det også er almindeligt forekommende på den mauriske landskildpadde. Formentlig for at lette æglægningen.

Hunnens hale bæres ofte med spidsen nedadvendt, men den kan også bære halen med spidsen vendt op til siden.

Bredrandet landskildpadde. Han: Lang hale. Hornspids på halen (se pilen). Konkavt bugskjold. Sort trekant på hvert bugskjold.

Hannens hale er som på alle skildpadder meget længere end hunnens. Den bæres svunget op til siden.

Almindeligvis har voksne bredrandede landskildpaddehanner indadbuet (konkavt) bugskjold. Det antages, at dette letter bestigningen og parringen med hunnen. Men nogle bredrandede hanner ses dog med fladt bugskjold.

For at det ikke skal være alt for nemt, ses der ind imellem også bredrandede landskildpaddehunner med mere eller mindre konkavt bugskjold. Så faconen på bugskjoldet kan ikke stå alene, når man skal afgøre kønnet på den skildpadde, man står med i hånden.

Læs Kønsbestemmelse

1 måned gammel bredrandet unge. Sort trekant på hvert bugskjold.

Somme tider ses ingen, og ellers kun nu og da en som regel ret lille negl/hornspids på halespidsen af den bredrandede landskildpadde.

På den græske landskildpadde er denne hornnegl meget længere og kraftigere. Halen på den bredrandede landskildpadde ser med andre ord fortrinsvis ud ligesom halen på den mauriske landskildpadde, hvor der normalt ikke findes en negl på halespidsen.

På bagbenslårene er der ingen hornkegle/hanespore, som der for eksempel er på den mauriske landskildpadde, men der er ligesom ansats til en sådan.

Halepladen er udelt, ligesom på den mauriske landskildpadde. Der er dog konstateret enkeltstående undtagelser, hvor den pågældende skildpadde alligevel har et eller flere af de ovennævnte kendetegn. (Sådan er det jo altid). Men i så fald kan der selvsagt være belæg for en kraftig mistanke om, at man står med en bastard i hånden.

Marginatahun med hornkegler. Det har ellers kun mauriske landskildpadder. Krydsning?

 

Bredrandet landskildpaddehan med hornspids på halen. Olympos i Grækenland.

Bredrandet landskildpadde er Europas største og sjældneste landskildpadde. Desuden har vi her at gøre med den mest fascinerende og interessante af de europæiske landskildpadder.

Den er i det hele taget nok den mest usædvanlige af de europæiske landskildpadder. 

Flot sort, yngre, bredrandet landskildpaddehan. Den er stadig lys i de forreste rygskjoldplader.

 

Artskendetegn for de enkelte europæiske landskildpaddearter

(Så du hurtigt kan se forskellen)

Bredrandet landskildpadde

Det unikke og væsentlige særkende for den bredrandede landskildpadde er 1 sort trekant på hvert bugskjold. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne sorte trekant siddende på hvert bugskjold. Endvidere har den bredrandede landskildpadde ikke altid hornspids/hornkegle på halespidsen. Halepladen er normalt udelt. Den bredrandede landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne bredrandede landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Maurisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den mauriske landskildpadde er en hornkegle på hvert bagbenslår. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne hornkegle på hvert bagben. (Den græske og den russiske landskildpadde har ofte en samling af små hornspidser på bagbenslårene, men ingen enkelt stor kegle, som den mauriske.) Endvidere har den mauriske landskildpadde ingen hornspids/hornkegle på halespidsen. Halen er mere stump og afrundet på den mauriske landskildpadde, end på de andre europæiske landskildpadder. Halepladen er normalt udelt. Den mauriske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne mauriske landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Græsk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den græske landskildpadde er en lang og kraftig hornspids/hornkegle på halespidsen. Endvidere er halepladen sædvanligvis delt. Den græske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Somme tider ses den 5. negl at være forkrøblet på forbenet af den græske landskildpadde. Somme tider kan den også sidde lidt højere end de andre 4 negle, og tillige være forkrøblet. Den kan også undtagelsesvist helt mangle, og således har dette eksemplar af græsk landskildpadde kun undtagelsesvist 4 negle på forbenet. Der er altid 4 negle på bagbenet. Den voksne græske landskildpaddehun har ikke hængslet bugskjold.

Russisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den russiske landskildpadde er, at den kun har 4 negle på forbenene. Den russiske landskildpadde kan have en meget lille (diminutiv) hornspids på halen. Den har normalt udelt haleplade. Hunnen har aldrig hængslet bugskjold.

 

 

Bredrandet landskildpaddehun på den græske ø Poros.

Gemyt

Bredrandet landskildpadde er en skildpadde, som jeg finder utrolig spændende og interessant, og jeg tildeler den 1. pladsen blandt middelhavsskildpadderne. Den er en fryd for øjet, både som voksen og som unge. Denne landskildpadde er lige så nem at holde, som de øvrige europæiske landskildpadder.

Alle arter af landskildpaddeunger vil normalt altid være fredelige indbyrdes, indtil de er kønsmodne. Men den bredrandede landskildpadde beholder som voksen som regel det fredelige og fordragelige gemyt overfor andre landskildpadder, både af samme art og af andre arter. Den er rolig, og den har et behageligt, nærmest elskværdigt væsen i modsætning til for eksempel den russiske landskildpadder, hvor hannerne kan være ekstremt aggressive.

Faktisk er den bredrandede landskildpadde også mere fredelig end de græske og de mauriske landskildpadder. Mine marginatahanner nedlader sig aldrig til at slås indbyrdes.

Russiske landskildpaddehanner slås derimod (som regel) konstant, og de holder ikke pause, før den ene er død.

Hvis der ikke er god plads, slås græske og mauriske landskildpaddehanner ind i mellem også en del.

Men marginatahanner er altså fredelige. Marginataer er derfor gode at holde i flok, hvis man ønsker det. Selvom den bliver lidt større end de andre europæiske landskildpadder, medfører det ikke, at den stiller større krav til omgivelserne. Da den er mere fredelig og omgængelig end de andre, kræver den faktisk ikke mere plads, og den slider af samme grund heller ikke mere på strukturen i terrariet, end de andre arter gør. 

Hovedstudie (portræt) af bredrandet landskildpaddehun på Skiathos

Hovedprofil af bredrandet landskildpaddehun

Selvom den bredrandede landskildpadde opnår en pæn (flot) størrelse som voksen (normalt 25-28 cm. Dværgform og størrelse over 40 cm findes dog, læs mere senere), bliver den aldrig så stor som for eksempel leopardskildpadden, der jo som bekendt efterhånden er en almindeligt holdt landskildpadde. Så bredrandet landskildpadde bliver godt nok ret stor, men ikke ekstraordinær stor!

Og i modsætning til leopardskildpadden, der skal holdes på fuldt blus og varme hele året, fordi den er tropisk, skal man lægge den bredrandede landskildpadde i hi og kan herefter holde skildpaddefri om vinteren. 

En marginata er en fredelig og omgængelig skildpadde. Den har megen ”personlighed”, og den er nok den taknemmeligste at holde af de europæiske landskildpadder.

Helt ny lille marginataunge. Det er en lille sølvfarvet klat neglelak, der ses på skjoldet.

Iagttagelser i den bredrandede landskildpaddes levesteder har vist, at om foråret finder man hanner og hunner fremme i forholdet 1:2. Om sommeren finder man dem i forholdet 1:1. I efteråret finder man dem i forholdet 2:1.

Dette kan muligvis hænge sammen med, at hunnerne om foråret bevæger sig mere omkring i det åbne for at gennemsøge områderne for egnede æglægningspladser. Derfor bemærker man dem hyppigere.

De kraftige forben på en meget stor og gammel sardinsk bredrandet landskildpaddehan (Testudo marginata sarda)

Æg

Bredrandet landskildpaddehun graver æg ned.

Den bredrandede landskildpadde lægger nærmest kugleformede æg i modsætning til for eksempel den græske landskildpadde, der lægger ovale æg.

Æggene hos den bredrandede landskildpaddehun er hårdskallede. De er kalkovertrukne som fugleæg.

Den bredrandede landskildpaddes æg er ca 4 cm store. Hunnen lægger sædvanligvis op til 14 æg i et læg. I gode og varme somre kan hun lægge 2 eller endda op til 3 læg. Helt unge hunner ligger kun 2-3 æg i hvert læg. I de første år er æggene mindre end hos de fuldvoksne hunner.

Mindre æg fra halvvoksen bredrandet landskildpaddehun.

Æglægning og udrugning er beskrevet i disse 2 artikler Æglægning og Udrugning

2 måneder gammel bredrandet landskildpaddeunge Testudo marginata

I 2021 blev foråret sparet helt væk. 😕 Hele maj måned betød hver dag blæst kulde og byger eller regn.
Til gengæld begyndte skærsommeren allerede den 28. maj pludselig at overtage scenen! 😉
En græsk landskildpaddehun og to bredrandede landskildpaddehunner blev motiveret af den strålende sol til omsider at komme af med æggene forskellige steder i anlægget.
Her ses Bastiane lukke leddet ved som den sidste at grave æg ned i den sene eftermiddagssol.
Hun afleverede 10 æg. 😎

Er du fascineret af landskildpadder, og kan du leve op til de enkle krav (faktisk bare de samme krav, som stilles af den græske, den mauriske og den russiske landskildpadde) denne sjældne og imposante europæiske landskildpadde stiller, så kan du holde den bredrandede landskildpadde,

-Ja, så bør du holde den ! 

 

Smuk ung bredrandet landskildpadde på Peloponnes ved Adriaterhavet.

To bredrandede landskildpadder fra Sardinien (Testudo marginata sarda. Lokalform og ikke anerkendt underart.) Hun til venstre, han til højre.

 

 

Læs videre på side 2

Side 3 Startside