...............

 

 Startside Denne side er senest ændret i april 2021.

Badning og vand

for europæiske landskildpadder

Indholdsfortegnelse. Her følger overskrifterne i denne artikel: Der gives fortsat forkerte råd om badning, "Soaking", Forståeligt forsvar for "soaking", Varmelamper udtørrer faktisk skildpadderne, Kunstigt regnvejr, Europæiske landskildpadder er dyreverdenens svar på planterigets sukkulenter, Særligt indendørs, Tvangsbadning alligevel, Absolut heller ingen badning før vinterhi, Overdækning af vandskålen udendørs, Fugtigt bundlag.

Der gives fortsat forkerte råd om badning.

Rundt omkring anbefales det at bade sine europæiske landskildpadder så at sige dagligt, eller i hvertfald 1-2 gange om ugen. Og det gør mange så troligt. Men hvorfor i alverden det? For at få dem til at slippe afføringen i vandskålen, så man slipper for at muge ud?

Eller fordi man i ramme alvor tror, at det er en nødvendig og påkrævet del af den optimale pasning af europæiske landskildpadder?

Bredrandet landskildpaddehan sopper i og drikker af lille dam.

Mange dyrehandlere anbefaler, at man bader sin europæiske landskildpadde. Det gør de nemlig selv. Det kan måske skyldes, at skildpadden som en refleks som regel urinerer og slipper en del af sin afføring, når den anbringes i vand. På den måde slipper dyrehandleren for en del rengørings- og udmugningsarbejde i de lokaliteter, hvor skildpadden går, indtil den bliver solgt. Det skyldes vel også hos en del handlende uvidenhed og ukendskab til pasning og hold af europæiske landskildpadder.

At europæiske landskildpadder skal bades ("soakes") med mellemrum, er desværre blevet en af de mange fejlagtige myter om pasning af euroæiske landskildpadder, som næsten ikke er til at udrydde. Rundt omkring fortælles og skrives det, at europæiske landskildpadder skal i bad regelmæssigt. -Se bare i trådene på Facebook!

Dette dogme fortælles bare ukritisk videre. Mange (også forfattere af skildpaddebøger og andre udgivelser) skriver bare ukritisk af efter hinanden. Desværre besidder mange ikke personlige erfaringer med alle de skildpaddearter, de behandler i deres udgivelser. Ikke alle sætter sig ordentligt ind i al den viden, der bringer os videre.

Europæiske landskildpadder er ikke tropiske landskildpadder. Hos tropiske landskildpadder kan andre miljømæssige baggrundsforhold nødvendiggøre, at man supperer sin pasning i fangenskab med at soake/bade skildpadderne. Men denne badningsadfærd skal altså ikke refleksmæssigt smitte over på pasning af europæiske landskildpadder.

Mange har kun få års personlige erfaringer med hold af europæiske landskildpadder, men bringer alligevel ukritisk disse oplysninger videre. Derfor kører myten bare videre i en uendelig sløjfe. Desværre bringer mange dyrlæger også stadig det gamle råd om faste badedage for europæiske landskildpaddervidere til deres klienter. Og når det kommer fra en dyrlæge, tror folk selvsagt, at der er dybsindig faglig indsigt og viden bag oplysningen.

Så hvis/når du ser anbefalinger af rutinemæssig tvangsbadning af europæiske landskildpadder, så er der tale om en rådgivning, der i "gamle dage" blev troet at være et godt råd, men det er altså bare et skadeligt råd, der fortsat "overvintrer" og bringes videre i den bedste mening af velmenende persioner.

En lille dam køler fint på en varm sommerdag.

Det faktum, at en skildpadde refleksmæsigt slipper urin og afføring, når den proppes i vand, har gennem mange år skabt den opfattelse, at dette er en nødvendig forudsætning for, at skildpadden kan komme af med sine fækalier og urin. Eller at det under alle omstændigheder er en positiv hjælp og ovenikøbet en behagelighed for den stakkels skildpadde ("Min skildpadde nyder sit daglige bad!"). Eller at det er sundt for skildpadden at få renset ud. (Er tarmrensning med hyppige mellemrum sundt?)

Når en landskildpadde sættes i vand, optager den noget af vandet gennem kloaken. Dette udløser herefter en udskillelse af afføring. At skildpadden har denne refleks, er bestemt ikke ensbetydende med, at rutinemæssig tvangsbadning er en nødvendig løsning på (ikke eksisterende) forstoppelse. Eller at det er nødvendigt for skildpaddens sundhed, eller at det altid er en ubetinget positiv oplevelse for skildpadden at blive anbragt i en vandskål og tvunget til at have affæring i vandet. Hvis du indtager amerikansk olie, har din krop den samme refleks som skildpadden har, når den tvangsbades. Mon ikke du faktisk klarer dig bedre foruden, når det kommer til stykket? (Og så at skulle turen igennem rutinemæssigt dagligt eller 1-2 gange om ugen?).

Den europæiske landskildpadde har fra naturens hånd en meget langsom forbrænding. Som regel er foderet en uges tid om at passere igennem systemet (somme tider op til 14 dage), før det kommer ud som fækalier i den anden ende. Hvis man sætter dyret i et bad, som det ikke selv har har ønsket, stimulerer man som nævnt en tarmtømning, hvorved dyrets naturlige forbrænding afbrydes, og processen fremskyndes helt unaturligt.

Cassiopeja er selv gået ud i en af dammene i frilandsanlægget. Hendes våde hoved viser, at hun lige har drukket.

Rutinemæssig tvangsbadning af europæiske landskildpadder er og bliver (som så mange andet der bringes til torvs om skildpaddehold), desværre noget veletableret og ret almindeligt anerkendt vås! !

Desværre er det så indarbejdet, at selv "den højeste sagkundskab" (mange dyrlæger) som nævnt i tidens løb har anbefalet det, og stadig gør det. Mange dyrepassere lærer også stadig under uddannelsen, at rutinemæssig badning af landskildpadder med mellemrum er et plus for dyrenes helbred og trivsel! Som nævnt måske en positiv foranstaltning for mange tropiske landskildpadder, men altså ikke en rutine, der uden videre gælder også for europæiske landskildpadder.

"Soaking"

I de senere ord er det engelske ord soaking blevet modeordet for at tvangsbade sine skildpadder. Det ligesom legitimerer tvangsbadningen, når man ikke bader, men soaker sine skildpadder. Ordet har faktisk genoplivet den forældede tvangsbadning. Hvis man så i det mindste kun gør det hver 14. dag eller mere, sker der nok heller ikke helt så meget ved at gøre det.

Det er nemlig især, når talen falder på små unger, at soaking anbefales. Ofte med en hyppighed på 14 dage. Men i løbet af de nævnte 14 dage, har skildpadden såmænd da også selv af egen drift været oppe i vanddammen/vandskålen, hvis den trænger til det. Og det er jo meningen med naturligt hold. Skildpadden skal selv udfolde sig efter behov. Eller lade helt være. Som i naturen! Hvis den ikke trænger, skal skildpadden selvfølgelig ikke rutinemæssigt tvinges til at skylle tarmen ved vandindtagelse gennem kloaken!

Selvfølgelig skal europæiske landskildpadder have mulighed for at bade, men det er lige så klart en helt frivillig sag! Jeg bader aldrig mine skildpadder, og jeg har aldrig gjort det i små 30 år. Jeg har aldrig gjort det med mine voksne landskildpadder. Og altså heller aldrig mine kønne små unger. Og jeg skulle hilse og sige, at mine skildpadder er sunde og raske, vokser sig smukke og trives optimalt, ligesom de formerer sig hvert år! -ligesom i naturen!

Selvfølgelig skal landskildpadder som alle andre dyr hele tiden have adgang til at drikke og adgang til at bade efter eget ønske, og det er derfor en god ide, at vandskålen er så stor, at skildpadden kan gå helt op i den, hvis den har behov for det. Men skildpadderne skal altså ikke tvangsbades! Mange bliver måske ikke iagttageligt syge af det, men det er da kun positivt. Men vel ikke et argument for at gøre det.

I frilandsterrariet, i Kindergarten og i vuggestuerne har jeg støbt små lavvandede damme af beton (cement). Så kan skildpadderne bade og drikke, når de selv har lyst og trang. (Landskildpadder drikker som regel gennem næsen. Næseborene går direkte ind i mundhulen.) Jeg bader selvfølgelig heller ikke de små unger, jeg har gående indendørs om vinteren. De har naturligvis en flad vandskål, som de kan gå op i og bade og drikke efter behov og trang.

I skildpaddernes hjemstavnsbiotoper er der jo heller ingen, der går rundt og propper skildpadderne i vand!!

Som altid, når man holder skildpadder, er det ingen dårlig idé at tænke på forholdene i skildpaddernes hjemlande, når man indfører pasningsmæssige tiltag i fangenskab.

Der bliver altså ikke rutinemæssigt gjort bad klar og tvangsbadet hos mig. Bestemt heller ikke før og efter vinterhi. Badning før vinterhi beskærer skildpaddens muligheder for at overleve hiet kraftigt.

Skildpadderne har klaret sig selv på denne jord i millioner af år, før mennesker kom til. (Og puttede dem i bad!) Det kan de stadig, hvis de bare får lov. Skildpadder er ikke kunstigt fremavlede husdyr, som kræver kunstige tiltag. Så lad dem selv finde ud af det, også når det drejer sig om badning og vand!

Læs Indendørs hold. Vinterhi Pasning

Jo mere man pasningsmæssigt nærmer sig skildpaddernes naturlige forhold, jo bedre går det. Jo mere, man fjerner sig fra deres naturlige forhold, jo dårligere går det! Forholdene skal tilpasses skildpadden. Det modsatte kan ikke lade sig gøre, uden konsekvenser på et senere tidspunkt. Skildpadder er reptiler og ejer ikke pattedyrs evne til at tilpasse sig omgivelserne.

Hvis europæiske landskildpadder holdes ordentligt, skal de som nævnt ikke tvangsbades!

Forståeligt forsvar for "soaking".

Men når alt dette er sagt, så skal det da også bemærkes, at europæiske landskildpadder, der holdes indendørs, og som ikke alene holdes indendørs, men desværre også holdes forkert indendørs i i knastør varme og på knastørt bundlag, af indlysende årsager trænger til vand i helt andre dimensioner, end de europæiske landskildpadder, der holdes naturligt udendørs.

Her kan tvangsbadning eller soaking selvsagt afhjælpe de livstruende, dehydrerende forhold, som skildpadden lever under. Her er det givetvis rigtigt, at soaking faktisk redder disse skildpadders liv og tilværelse. Og her findes nok grunden til, at soaking lovprises mere og mere.

Men forkerte pasningsforhold skal selvfølgelig ikke bare søges afbødet og repareret ved usund tvangsbadning eller soaking. Forholdene skal selvfølgelig bare ændres! -For eksempel ved at holde skildpadderne i fugtigt miljø og på fugtigt bundlag.

Læs Bundlag

Varmelamper udtørrer faktisk skildpadderne

Desuden er varmelamper af gode grunde meget udtørrende for skildpaddens rygskjold. En del skildpaddeholdere har ovenikøbet varmelamperne hængende meget tæt på skildpadderne. Voldsom udtørring fra varmelamper medfører som for tørt miljø iøvrigt også dehydrering af dine skildpadder.

Men igen skal situationen afhjælpes ved, at der ændres på forholdene (f. eks. afstanden til pæren, arten af pæren, wattstyrken) og ikke ved indførelse af usund tvangsbadning eller soaking.

Læs Varmelamper

Der er nok ingen tvivl om, at mange af disse alt for tørt holdte og udtørrede skildpadder kun redder livet ved at blive sat i bad, hvor de også kan få lov til at drikke. Det gennem tiderne meget udbredte tørre hold af europæiske landskildpadder under dehydrerende forhold har sikkert bidraget til den fejlagtige opfattelse af, at tvangsbadning er et gode for skildpadderne!

Men dehydrering af europæiske landskildpadder på grund af forkert hold og pasning må selvsagt ikke udbedres og afbalanceres ved belastende tvangsbadning. Dehydrering skal undgås ved rigtigt hold, rigtigt miljø, rigtig pasning og rigtigt foder! Læs mere herom nedenunderunder overskriften: Særligt indendørs

At europæiske landskildpadder ikke må tvangsbades, betyder som nævnt selvfølgelig ikke, at de ikke skal have vand. Som alle andre dyr skal de som nævnt selvsagt have adgang til vand. Hvis skildpadden dehydrerer, kan det i visse tilfælde endvidere føre til gigt.

Husk derfor de små damme eller store vandskåle i frilandsanlægget og tilpas store vandskåle i det indendørs terrarie.

På en varm sommerdag kan der godt være trængsel ved vandhullet!

Kunstigt regnvejr!

Europæiske landskildpadder, der lever i deres hjemstavnsbiotoper i naturen, er ofte begejstret for de regnbyger, som går og kommer.

På samme måde ser man også ofte europæiske landskildpadder, der holdes i frilandsanlæg herhjemme, nyde sommerens regnbyger intenst.

Hvis du holder dine skildpadder indendørs, kan du ind imellem glæde dem ved at spraye dem med en forstøver med lunkent vand. Det gør jeg selv et par gange om ugen.

Det modvirker også, at skildpadderne dehydrerer, hvis dit bundlag ikke er tilstrækkeligt fugtigt! Fugtigt miljø hos landskildpaddeunger er desværre hyppigt overset. Det er faktisk vigtigt for dannelsen af et pænt rygskjold.

Læs Bundlag

I varme solfyldte somre vander jeg mine skildpadder i frilandsanlæggene med en vandkande med lunkent vand.

Jeg har monteret et brusehoved på vandkanden til dette formål. Dette er altid en success!

Du kan også montere et brusehoved på haveslangen, og give skildpadderne et direkte og kraftigt regnskyl. Hvis du bruger det kolde vand, er det bestemt ikke noget for skildpadderne, og må da også frarådes, men kan du sætte haveslangen på lunt vand i for eksempel bryggerset, er resultatet som regel en success!

Et gammelt granitfuglebad er også en fin vandskål. Bastiane drikker intenst gennem næseborene. -Ja sådan drikker de!

Europæiske landskildpadder er dyreverdenens svar på planterigets sukkulenter!

Sukkulenter? -Hvad mener jeg med det? Jo, landskildpadder har slet ikke samme risiko for dehydrering og væsketab, som os pattedyr. De sveder ikke, og de kan i tørre omgivelser/perioder beholde og recirkulere væsken i kroppen istedet for at udskille den sammen med urinen!

Læs Afføring og Urin

En rigtig flot gammel græsk landskildpaddehan ser vi her komme gående langs den lille kilde i bunden af sidedalen til KUG-dalen, der ligger i det nordlige Makedonien.

Ind i mellem går den hen til det rislende vand og tager et par slurke af vandløbet, inden den fortsætter energisk og søgende på sin rundtur efter føde.

Sådan foregår det i naturen. Skildpadden betjener sig selv, når den trænger til vand.

 

1 år gammel dalmatinsk unge drikker af vandskålen i terrariet.

Alle vandindretninger i anlægget skal være så store, at også den største skildpadde i bestanden kan komme helt ud/ned i vandet, hvis den ønsker det, og alligevel så lavvandet, at skildpadden kan holde hovedet over vandet.

Vand er vigtigt, og det er især vigtigt, at skildpadden har mulighed for at indtage vand, såfremt den ikke udelukkende fodres med protein- og næringsfattigt foder med masser af fibre. De giftstoffer, der i så fald ophobes i lever og nyre, kan i et vist, begrænset, omfang skylles igennem med adækvat indtagelse af vand. Men lad skildpadden selv drikke vandet ligesom i naturen. At tvinge vand i skildpadden ved tvangsbadning er stressende for de fleste skildpadder, selvom de med tiden "resignerer" (derfor tror mange, at nu "nyder" de badet.)

Desuden er det skadeligt for skildpaddens tarmflora. Mere herom nedenunder. Hvis skildpadderne får det rigtige foder, er der jo heller ingen fejlfodring, der skal "repareres" ved udskylning af systemet gennem tvangsbadning. Det er da også langt nemmere og selvfølgeligt langt bedre at give det rigtige foder og undgå rutinemæssige tvangsbadninger.

Lyset tændes, og de små unger flokkes af egen drift i og ved vandskålen.

Særligt indendørs

Når europæiske landskildpadder holdes i indendørs terrarier, vil man opdage, at de drikker og bruger vandskålen betydeligt mere, end når de holdes på friland. Dette skyldes generelt det tørre klima, der er indendørs i moderne opvarmede boliger. Skildpadder, der holdes indendørs, er simpelthen nødt til at drikke meget, for at undgå at dehydrere. Helt voldsomt drikkes der, hvis skildpadderne holdes på tørt bundlag. Bundlaget skal som bekendt holdes fugtigt.

Læs Bundlag

Hvis skildpadderne holdes for tørt, dehydrerer de. Dette ses ofte tydeligt på, at hornpladerne på skildpaddens hoved fremtræder meget markerede og indtørrede, at epitelet (huden) på skildpaddens hals begynder at skalle af og danner flager samtidigt over hele halsen, osv.

Men der er nok ingen tivl om, at varmelamperne som nævnt desuden spiller en rolle.

Varmelamper i form af almindelige glødepærer vil efter min opfatttelse formentlig bidrage til kun lidt dehydrering.

Brug af stærke og kombinerede varmelamper (med både varme og UV-lys) har ifølge nyere undersøgelser formentlig en særlig stærk, udtørrende effekt. Især, hvis de hænger tæt overskildpadderne. Skildpadderne har derfor større behov for at indtage meget mere vand indendørs, end udendørs.

Men (den påkrævede) brug af varmelamper er altså ikke noget godt argument for direkte at tvangsbade skildpadderne! Problemet skal ikke søges løst ved afbødende tvangsbadning, men ved mindre aggressiv brug af varmelamperne (art, fabrikat, strålingsspektrum og styrke, afstand over skildpadderne, osv).

Når jeg tænder lamperne over mine små indendørs terrarier om morgenen, samler flere af de små unger sig straks i vandskålen for at drikke og bade. Jeg har elvarme i boligen, og det giver en meget tør stueluft. Derfor har skildpaddeungerne et væsentligt større behov for vand, end når de lever udendørs i vuggestuerne. Også selvom jeg naturligvis holder dem på fugtigt bundlag. Men igen, så lader jeg dem selv håndtere deres behov for vand. Det er de faktisk selv bedst til at regulere.

At det indendørs klima med tør baggrundsvarme og varmelamper (desværre ofte også med tørt bundlag), mv, er et helt anderledes klima end det udendørs, kan ikke legitimere, at man griber til at tvangsbade skildpadderne. Det er evident, at med indbygget risiko for dehydrering trænger skildpadderner i indendørs og tørt hold til vand i en anden målestok en ved udendørs hold. Men dette løses ved, at der konstant står fyldte vandskåle til afbenyttelse efter behov. Disse vandskåle skal være så store, at skildpadderne ikke må nøjes med at drikke af dem, men også efter eget ønske frivilligt selv kan gå op i dem og tage et bad! (Og så er det selvfølgelig vigtigt, at europæiske landskildpadder ikke holdes i knastørre omgivelser!)

Også små skildpadder finder selv op i vandskålen efter behov. Ingen tvangsbadning her!

Tvangsbadning med faste mellemrum af europæiske landskildpadder er gennem mange år blevet så indarbejdet et dogme, at det som nævnt endog anbefales som en generel og rutinemæssig og sågar profylaktisk (forebyggende) pasningsforanstaltning af mange dyrlæger, ligesom det anvendes i mange store og små zoologiske haver, hvor dyrepasserne lærer, at dette er den anerkendte metoldpaddehold i fangenskab. så det vil tage lang tid at udrydde dogmet. Sådan som det også forholder sig med så mange andre forkerte og skadelige dogmer om skildpaddehold.

Tvangsbadning alligevel!

Men hvis en skildpadde er massivt fejlernæret/fejlopfodret, og måske har fået forstoppelse pga forkert fødeindtagelse, eller på anden måde har optaget emner, som for eksempel medicin, der er belastende for dens organisme, kan det selvsagt være hensigtsmæssigt og også nødvendigt at bade den, for at "skylle systemet igennem".

Men i så fald er der jo tale om, at der forelægger den afgørende forudsætning/begrundelse, som man i fagsproget betegner som en medicinsk/lægelig begrundet indikation for denne konkrete badningsforanstaltning, og det er jo noget helt andet end den rutinemæssige eller sågar profylaktiske (forebyggende) badning.

Et enkelt yderligere eksempel på "medicinsk indikation", foreligger, når der konstateres PHA hos en europæisk landskildpadde. Her er badning påkrævet som en ren nødretsforanstaltning.

Læs om dette i Vinterhi.

Der kan dog også være andre helt særlige situationer, hvor en medtaget skildpadde kan have gavn af et bad. Den kan som ovenfor nævnt være kraftigt dehydreret, og badning kan i den situation være stærkt påkrævet (og skildpaddens alt for tørre omgivende miljø skal samtidigt hermed straks ændres).

På samme måde kan et eller flere lune bade somme tider sætte gang i veerne, når man finder overbevisende tegn på læggenød.

Læs Æglægning

Skildpadden kan også af andre egentlige sygdomsbetingede grunde være stærkt svækket og have behov for et bad. Muligvis/eventuelt tilsat mineraler og andet (f eks blandinger af salt og sukker. Her anbefales sædvanligvis 10 gram sukker+10 gram salt opløst i 1 l kogende vand. Vent med at bade indtil temperaturen er faldet til ca 35°). Men i disse ekstraordinære situationer skal man vide præcist, hvad man gør og hvorfor. Og der skal ikke altid uden videre tilsættes noget til det rene vand i badet. Badninger er ikke noget, man bare skal gribe til som den nødvendige og tilstrækkelige løsning, hvis skildpadden begynder at fremtræde svækket og svagelig. Her skal man til skildpaddekyndig dyrlæge med det samme.

Men igen: Tvangsbadning skal kun ske, når der er tale om en enkeltstående nødretssituationer. Der må aldrig bare "hyggebades/soakes" løs med rutinemæssige tvangsbade, når der er tale om europæiske landskildpadder.

Når der i naturen har været et større regnskyl (i nogle landskildpaddebiotoper regner det ind imellem, i nogle sjældent og i nogle så at sige aldrig), vil du kunne se en skildpadde gå ud i en nydannet regnvandpyt og bade og drikke af vandet. Du kan også i skildpaddernes hjemland se en skildpadde gå ud i et lavvandet vandløb, hvis der findes et sådant i biotopen, og bade og drikke. Se fotoserien ovenfor.

I mine frilandsanlæg ser jeg også tit, at mine europæiske landskildpadder kommer frem og nyder selve regnen, når der om sommeren kommer en regnbyge.

Men hverken i naturen eller i mit frilandsanlæg er der tale om, at alle skildpadderne kommer frem i regnen , og de gør det ikke hele tiden, og de gør det ikke hver dag, og de gør det ikke allesammen på en gang.

I sommerens løb kan jeg også finde på at overbruse skildpadderne med vandkanden. Hvis jeg forinden har lunet vandet ved også at hælde vand fra den varme hane i vandkanden sammen med det kolde, nyder de det. Ellers bestemt ikke! Så hold dig fra udelukkende at tage vand fra den kolde hane til havevandslangen til dette brug.

En af mine voksne bredrandede landskildpaddehunner er gået ud i sommerregnen og benytter lejligheden til at æde lidt af det friske græs.

Man kan aflæse skildpaddernes handlingsmønster overfor vand til at konstatere, at skildpadder meget gerne (selvfølgelig) skal have adgang til vand, men man kan selvfølgelig ikke aflæse det til at konstatere, at så skal de proppes i vand, og det med faste mellemrum! Det viser til gengæld, at de sagtens selv kan finde ud af at håndtere, hvordan de skal bære sig ad, hvis de pludselig bliver tilbudt vand. Så derfor skal de som nævnt have vand som et bogstaveligt talt stående tilbud i fangenskab!

Hed, knastør græsk sandklitbiotop.

Tvangsbadning af europæiske landskildpadder frarådes efterhånden af de allerfleste erfarne skildpaddeholdere i bøger, i artikler og på nettet. (Du finder som bekendt også utroligt meget sludder og vrøvl på nettet.)

Også her skal du holde dig til erfaringer fra de iøvrigt ganske mange skildpadddeholdere, der i årevis personligt har holdt disse skildpadder, og selv har avlet på dem. Der er dog det problem, at flere af de store gamle koryfæer tidligere har udgivet bøger, som anbefaler badning af blandt andet unger. Så længe disse bøger ikke kommer i nye udgaver med opdateret indhold, vil mange fortsat henvise til disse bøger, når man spørger, hvorfor de dog tvangsbader deres stakkels skildpadder.

Læs Pasning.

I "Testudo Häufig gehaltene Arten" skriver Hans Jürgen Bidmon blandt andet, at hvis man bader sine skildpadder for ofte og med for korte mellemrum, optager de vand (gennem kloaken) og afleverer afføring. Men det kan hurtigt konstateres, at afføringen ved disse for hyppige bade bliver blødere og blødere, og efterhånden indeholder den mere og mere ufuldstændigt fordøjet plantemateriale. Dette skyldes, at med de hyppige afleveringer af afføringen udskilles også gennem endetarmen de bakterier, der er nødvendige for fordøjelsen, og disse bakterier aftager i antal. Resultatet bliver diarré og fordøjelsesproblemer. Han fastslår, at hos en ung græsk landskildpadde, der ikke bliver badet, varer tarmpassagen 7-9 dage. Bliver skildpadden badet hver dag, varer tarmpassagen 2-3 dage. Man forstyrrer på denne måde den gode tarmflora, der er så vigtig for fordøjelsen.

Ikke alene er tvangsbadning selvfølgelig i strid med de forhold, som skildpadderne gennem evolutionen har tilpasset sig i naturen. Men det kan også være direkte skadeligt, når det sker ruinemæssigt. Det siger da også sig selv, at peristaltikken (tarmfunktionen) med tiden svækkes, når den ikke længere er nødvendig for at tømme skildpaddens tarm. Fuldstændig som på mennesker, der i længere perioder af den ene eller anden grund indtager afførende midler. Eller endog lader sig gennemgå tarmskylningskure! Her som overalt gælder den naturlov, at muskler, der ikke bruges, med sikkerhed svækkes!

Jeg har gennem årene bemærket , at mine russiske landskildpadder så at sige "hader" vand. De går kun undtagelsesvist ud i dammene i frilandsanlægget. Indendørs ser jeg sjældent russiske unger bade eller drikke af vandskålen. Formentlig fordi jeg indendørs altid holder alle mine små unger på fugtigt bundlag. (Sådan undgås misvækst og dødsfald.) Og måske også, fordi jeg anvender almindelige glødepærer (spotpærer) som varmelamper.

Denne iagttagelse må dog ikke føre til den opfattelse, at russiske landskildpadder skal holdes borte fra vand. De kræver adgang til vand i lige så høj grad som andre landskildpadder og andre levende væsener på landjorden iøvrigt. Grunden til, at jeg ikke har set mine russiske landskildpadder i forbindelse med vand i samme omfang som mine andre europæiske landskildpadder, er uden tvivl, at mine russiske landskildpadder lever i et fugtigere dansk udendørs miljø. Hvis russiske landskildpadder holdes tørt, trænger de selvfølgelig til vand en gang imellem. Hvis russiske landskildpadder holdes indendørs i tørt miljø, vil de nemt dehydrere, og så kan det blive nødvendigt med et bad. Også selvom de fra naturens hånd er designet til at kunne undvære vand i længere perioder. I deres tørre hjemstavnsbiotoper drikker de selvfølgelig, hvis de får adgang til vand. For eksempel også, når en kraftig tordenbyge fylder jordhuller og hjulspor.

Hvis russiske landskildpadder holdes indendørs i tørt miljø, vil de nemt dehydrere, og så kan det som sagt blive nødvendigt med et bad.

Læs Bundlag.

Hvis du ønsker en vejledning i at lave små udendørs damme, så læs Frilandsanlæg 2

Sprinkling

I meget varme og tørre somre sprinkler jeg mine frilandsanlæg 1-2 gange om ugen. Dels af hensyn til planterne og miljøet, og dels af hensyn til, at skildpadderne ikke må dehydrere. I meget varme somre ser jeg også russiske landskildpadder både ved og nede i dammene.

Et sjældent øjeblik! En russisk hun bader i frilandsanlægget på en meget varm majdag. Som alle landskildpadder afleverer den refleksmæssigt afføring i badet.

Læs også Kan landskildpadder svømme?

Græsk landskildpaddehun forlader en af dammene i frilandsanlægget.

Absolut heller ingen badning inden vinterhi

Som det fremgår flere steder på min hjemmeside, bader jeg ikke skildpadderne, og heller ikke, inden jeg lægger dem i hi. Et varmt bad ville efter min opfattelse bevirke en uhensigtsmæssig reaktivering af skildpadderne og gribe ind i de hormonale og kemiske ændringer under deres omstilling til vinterhi. Et koldt bad er meningsløst. Lad være med det.

Badning før vinterhi er et af de mange velmenende, men skadelige skildpaddepåhit, som er udtænkt af behjertede mennesker. Det fortælles videre og beskrives på hjemmesider og i skildpaddebøger som et videnskabeligt dokumenteret faktum, at en europæisk landskildpadde skal skal bades inden vinterhi, for at den kan tømme tarme.

I midlertid er der ikke tale om videnskab. Der er tale om et velmende og i grunden logiske resultat af ren tankevirksomhed. Men virkeligheden er (også her) altså anderledes end den fine teori. Det er faktisk både unødvendigt og ødelæggende for skildpaddens mulighed for at komme helskindet igennem vinterhiet, såfremt den bades inden vinterhi. Det er bestemt ikke tidspunktet at belaste skildpaddens tarmflora og tarmsystem. (Vand optages jo af skildpadden gennem skildpaddens kloak.)

Det er optagelsen af vand gennem kloaken, der refleksmæssigt udløser en tømning af endetarmen på skildpadden. Når skildpadden ellers er varm.

I naturen er der ingen, der går rundt og putter skildpadderne i vand, før de skal i vinterhi. Jeg tvangsbader iøvrigt heller ikke mine skildpadder på andre tider af året.

Læs Badning og vand.

De enkelte skildpadder, der om efteråret selv når at grave sig ned i min skildpaddegård uden at blive opdaget, bliver af gode grunde da heller ikke badet og skyllet rene for jord, inden de glider ind i vinterhiet.

I Schildkröten im Focus Marz 2012 kan man læse: "Ifølge den helt aktuelle viden spiller især badning som redskab for tarmtømning inden vinterhi en særlig rolle for, at der opstår sepsis. Efter denne badning (-som iøvrigt ingen steder finder sted i naturen) hvorunder vandet optages gennem skildpaddens koak, forskubbes balancen mellem tarmbakterierne indbyrdes og i bakteriefloraen i tarmkanalen det hele taget.

Det er derfor nærliggende, at især sådanne bakterier nydannes forfra, som finder sig bedre tilrette i det nu vandrige miljø. Disse bakterier bakterier formerer sig nu ekstremt på bekostning af for eksempel de cellulosefordøjende bakterier. cellulosefordøjende bakterier er vigtige for fordøjelsen hos herbivore (planteædende) skildpadder og vigtige for, at disse skildpadder overlever. -Og nødvendige for, at skildpadderne efter vinterhi kan komme igang til foråret.

Istedet for intensiv badning (tvangsbadning) må skildpadderne under deres forberedelse til vinterhi selv tage sig af en tilstrækkelig vandoptagelse. Blæren overtager hos disse dyr funktionen som vandreservoir.

I løbet af vinterhiet sker en konstant optagelse af vand fra blæren, således at vandforsyningen opretholdes. Samtidigt hermed dannes der urinsyreprodukter, der samles i blæren. Det er derfor meget vigtigt, at skildpadder ikke får tømt deres blære lige før, de skal i vinterhi.

Det sker, at skildpadder under transport eller på grund af vejning tømmer blæren. Sådanne dyr skal derfor have forkortet dere hi, eller slet ikke lægges i hi!"

Jeg lægger selv først mine skildpadder i hi, når de "sover trygt", det vil sige er i dyb hi i deres overnatningskasser i drivhuse og mistbænke. Først på dette tidspunkt bærer jeg dem ind i deres vinterhikasse i udhuset. På dette tidspunkt registrerer de intet, og jeg har da helle aldrig oplevet, at de urinerede på dette tidspunkt.

I bogen Testudo Häufig gehaltene Arten 2006 skriver Thomas og Sabine Vinke i afsnittet om vinterhi, at det er et næsten uudryddeligt dogme, at landskildpadder skal have tømt tarmen inden vinterhi ved hjælp af varme bade. De anfører, at dette faktisk slet ikke er muligt, og ej heller ønskværdigt. Der er ved at være enighed blandt de fleste europæiske landskildpaddeholdere om, at badning af landskildpadder inden vinterhi i grunden er direkte skadeligt og sandsynligvis skyld i en del "uforklarlige dødsfald" under vinterhi.

Hvis man tvangsbader sine landskildpadder rutinemæssigt hele året, skal man afstå fra at lægge dem i hi. Deres tarmflora er ikke på toppen som følge af badningen. Og hvis man ikke tvangsbader sine landskildpadder rutinemæssigt hele året, skal man heller ikke bade dem, inden man lægger dem i hi. Man når så måske lige at beskadige skildpaddernes tarmflora.

Jo hyppigere man tvinger skildpadderne til at slippe afføringen, jo sværere bliver det for landskildpadderne at komme igang igen næste forår efter overstået vinterhi. Skildpadderne har åbenbart brug for en rest afføring i tarmen, for til næste forår at kunne få tarmfloraen hurtigt i sving igen.

Ikke så sjældent har ægteparret Vinkes voksne Testudo marginata og Testudo hercegovinensis afleveret afføring allerede i opvågningsfasen næste forår. Alle deres dyr kommer hurtigt igang om foråret. Derimod skranter de dyr, der om efteråret har været igennem en hestekur med tvangsbade. Ægteparret henviser yderligere til Bidmon side 117-136.

Mange erfaringer peger i samme retning, som påvist af ægteparret Vinke. Hvis man tvangsbader sine skildpadder, skal man være tilbageholdende med at lægge dem i hi. At skildpadder, der tvangsbades, tilsyneladende har problemer med at overleve vinterhi, er for mig at se en kraftig indikator på, at tvangsbadning det hele taget svækker skildpaddens almene sundhedstilstand.

Badning under vinterhi

Ja, jeg er faktisk blevet spurgt om, hvordan jeg bader mine landskildpadder under selve vinterhi! Det siger vist sig selv, at dette af gode grunde ikke er tilfældet. Det savner enhver saglig begrundelse og vil kun blive en belastning for skildpaddernes heldige gennemførelse af vinterhi. I naturen er der jo heller ingen, der i vinterhalvåret forstyrrer overvintrende skildpadder ved at grave dem op og bade dem.

Overdækning af vandskålen udendørs

Jeg er blevet spurgt, om man bør overdække skildpaddernes vandskål, når de holdes udendørs. Det hævdes nemlig rundt omkring, at vandet kan blive sundhedsfarligt for skildpadderne, fordi man risikerer, at fuglene skider i vandet. (De bader nu også tit i det, har jeg set). Jeg har ikke overdækket skildpaddernes vandskåle og vanddamme i det fri i over 25 år. Mine skildpadder har fint overlevet og ikke været syge af den grund. Så jeg forstår da godt bekymringen, men jeg mener bestemt ikke, at der er tale om et problem.

Fugtigt bundlag

At man ikke rutinemæssigt må tvangsbade sine europæiske landskildpadder er på ingen måde det samme, som at skildpadderne så skal holdes tørt. Tværtimod! Heller ikke russiske landskildpadder må holdes alt for tørt, selvom dette er den almindeligt udbredte fejlopfattelse!

Læs om fugtigt bundlag i Bundlag og i Indendørs hold.

Knastør biotop i Grækenland i april måned. Her er der kun mulighed for vand, når det regner.

 

Et sjældent syn! Russisk landskildpaddehun foran vanddammen i russernes frilandsanlæg!

 

 

 

 Startside