.................

 

Startside Denne artikel er senest opdateret januar 2023.

Kønsbestemmelse

af landskildpadder

I denne artikel finder du vejledning til kønsbestemmelse af de 4 europæiske landskildpaddearter. Oplysningerne er faktisk også anvendelige på de øvrige arter af landskildpadder.

Halens længde er den mest afgørende vejledning! Næstmest er analskjoldenes bredde.

Hvornår kan man kønsbestemme?

Normalt kan man ikke bestemme kønnet på europæiske landskildpadder, før de er 4-6 år gamle og eller under alle omstændigheder 8-10 cm store.

Mange tror ikke på det, og prøver alligevel! Men det vil kun forblive mere eller mindre kvalificerede gætterier.

Ved den rigtige, langsomme opvækst under de rigtige betingelser, herunder det rigtige foder, er de europæiske landskildpadder først kønsmodne, når de bliver 4-6 år.

Men når der er tale om skildpadder, der holdes i fangenskab, er det sådan set ikke alderen, der afgørende. Det er altid størrelsen. Mange skildpadder vokser som bekendt alt for hurtigt op i fangenskab. Derfor er mange europæiske landskildpadder allerede 8-10 cm store i løbet af et par år.

Når skildpadden er ca 8-10 cm stor, er den sædvanligvis kønsmoden. På dette tidspunkt begynder hannerne at vise overfor hunnerne, at de har "reelle" hensigter. De russiske hanner begynder som regel at slås indbyrdes i denne alder.

Man kan dog først vente vellykket avl på skildpadderne, når der er gået yderligere nogle år.

En af mine græske hunner Testudo hermanni boettgeri var således 12 år gammel, før hun lagde æg (3 stk) første gang. De var befrugtede. Skildpadden var kønsmoden som 6-årig. Den var 10 cm stor på dette tidspunkt. Den var 13 cm stor, da den som 12-årig lagde æg.

2 marginataunger. 1 år gamle. (vægt 48 g. og 58 g.) De kan slet ikke kønsbestemmes endnu.

 

Marginataunger. 3 år gl. (84 g.) og 2 år gl. (61 g.). Umuligt at kønsbestemme endnu.

Som bekendt har landskildpadder ikke X og Y kromosomer. Kønnet fastlægges i stedet af temperaturen under den første del af udrugningen. (Er de fleste overbeviste om.)

Læs Udrugning

Men hvornår kan man se forskellen? Skildpadden skal have en vis størrelse, før man med øjet kan foretage en sikker kønsbestemmelse.

Man kan selvfølgelig få foretaget en scanning ret hurtigt hos en dyrlæge, og på denne måde få bestemt kønnet.

Men som nævnt går der erfaringsmæssigt 4-6 år, før man kan uden brug af tekniske hjælpemidler og alene ved brug af synet kan fastslå/bestemme dyrets køn. Og så går der som nævnt yderligere nogle, før dyret kan levere vellykket avl.

Det er som nævnt ikke alderen, der er det afgørende. Meget vigtig er størrelsen på skildpadden. En europæisk landskildpadde skal være 8-10 cm stor (stokmål, som måles ved at anbringe skildpadden i en skydelære eller ovenpå en tommestok), før man med sikkerhed kan se, om der er tale om en han eller en hun.

Ved den helt rigtige pasning og fodring vil der erfaringsmæssigt gå mindst de nævnte 4-6 år. Langsom vækst er nemlig utrolig vigtig for skildpaddens sundhed og udseende.

Læs Vækst

Men som bekendt kan det sandelig også forholde sig anderledes. Væksttempoet er vidt forskelligt, alt efter hvordan skildpadden fodres, hvor meget den fodres, hvad den fodres med, om den får lov til at komme i hi, osv. (Skildpadder i vinterhi spiser af gode grunde ikke i vinterhalvåret, og vokser derfor ikke i denne periode.)

Masser af landskildpadder i fangenskab udsættes for mere eller mindre massiv og mere eller mindre forkert fodring. På sådanne eksemplarer kan man se kønsforskel allerede efter 1-2 års forløb, fordi de på grund af denne fejlpasning allerede har opnået samme størrelse og volumen som skildpadder på 4-6 år! Derfor bør man faktisk alene holde sig til dyrets størrelse, når man vil søge at kønsbestemme det.

Hvordan ser man kønsforskel?

Kønsforskellen på en landskildpade er som regel let at afgøre:

Hannen har en lang hale, der som regel bæres svunget op til siden. Nogle gange til venstre side, nogle gange til højre side.

Hunnen har en kort hale, der for det meste holdes rettet lodret ned.

Nedenunder ses 2 tegninger af bugskjoldets haleparti på græsk landskildpadde Testudo hermanni, hvor man ser den tydelige forskel på halens længde på han og hun. Denne forskel på halelængden gør sig gældende hos alle landskildpadder. Tegningerne er stiliserede ("overdrevne"). Artiklens fotos er selvfølgelig retvisende, men alle landskildpadder er individuelle og kan være endog voldsomt forskellige med størrelse, placering og udseende af haler og bugskjold/analskjold. Man bemærker , at analskjoldene typisk er meget smallere på voksne hanner end på voksne hunner. Bredden af analskjoldene på europæiske landskildpadder er derfor også vigtig for afgørelsen af kønsforskellen på voksne landskildpadder.

Bugskjold (plastron) af kønsmoden græsk landskildpadde Kort hale, brede analskjold: HUN Bugskjold (plastron) af kønsmoden græsk landskildpadde Lang hale, smalle analskjold: HAN

Lille hurtig oversigt. Halelængden er den mest afgørende faktor, men kloakhullets placering og udseende kan også bidrage til afgørelsen. Smalle/korte analskjolde (på bugen) er typisk for hanner. Brede/lange analskjolde(på bugen) er typisk for hunner. Man skulle ellers tro, at det forholdt sig omvendt pga passagen af ægget i hunnens hale/kloak. Det er pudsigt, at der faktisk normalt er mere plads til hannens hale mellem bugskjoldene, end der faktisk er plads til hunnens hale. Det er da hunnens hale, der skal befordre de meget pladskrævende æg.

Voksen bredrandet landskildpadde (Testudo marginata) HAN. Lang hale svunget op til siden. Ret smalle analskjolde.

Bredrandet landskildpaddehan med kraftig hornspids på halen.

Voksen græsk landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri) HAN. Lang hale svunget op til siden. Smalle analskjolde/særlig "udskæring" til hannens kraftige hale

Marginata HUN. Brede analskjolde. Kort hale svunget op til siden. Ellers holder hunne for det meste halen rettet lige ned ad.

Græsk HUN. Brede analskjolde. Kort hale, der holdes lige/lodret ned, som det er mest sædvanligt for hunner.

 

Maurisk landskildpadde Testudo graeca HAN. Lang hale svunget op til siden.

En yderligere indikation på, at der kan være tale om en han, er tilstedeværelsen af smalle analskjolde på bugskjoldet og eller med en særlig udskæring, der giver plads til hannens kraftige hale.

Pudsigt nok, når man tænker på, at hunnen jo rent faktisk også behøver særlig plads til, at æggene kan passere.

Det er altså normalt ikke svært at bestemme kønnet. Men der går altså som nævnt nogle år fra klækningen, før du er i stand til at kunne gøre det.

Hvis du står for at anskaffe små landskildpaddeunger, er det derfor klogt at anskaffe dig flere end 2, hvis du vil have en af hver køn. Hvis man for eksempel står med 2 hanner, når der er gået en årrække, er det jo forfra med at købe unger og vente i en årrække, hvis man også vil anskaffe en hun.

Har man købt en lille flok, kan man jo skaffe sig af med den/de overskydende unger til den tid (hvis man nænner det.) Der er i meget høj grad altid købere til halvvoksne og voksne landskildpadder!

Russisk landskildpadde (Testudo horsfieldii) HAN. Lang hale svunget op til siden. Smalle analskjolde med god plads til hannens kraftige hale.

Russisk landskildpadde HUN. Brede analskjolde. Kort hale, der undtagelsesvist er svunget op til siden.

 

Som nævnt kan tilstedeværelsen af smalle analskjolde også være en indikation på, at der er tale om en han. Brede analskjolde er indikation på hun. På ovenstående tegning af Plastron (bugskjoldet) ses til højre inddelingen af bugskjoldets benplader og navnene på dem. Til venstre ses fordelingen/inddelingen af hornpladerne og navnene på dem. Hornpladerne sidder som bekendt ovenpå/udenpå benpladerne. Analskjoldet er som bekendt en af hornpladerne.

Russiske landskildpadder kan være lidt vanskeligere at bedømme

Det kan ind imellem godt være lidt vanskeligere at bestemme kønsforskellen på russiske hanner og russiske hunner. Hannens hale er ikke altid så lang, og hunnens hale kan godt have en vis længde.

Her må man så yderligere vurdere de øvrige kendetegn, som for eksempel et mere udkrænget haleskjold på hannen. Hannens hoved vil også typisk være mere kraftigt end hunnens. Hannen har desuden sit velkendte meget agressive temperament.

En af mine venner havde i mange år en stor flot og kraftig russisk han (næsten for stor!) med forholdsvis lang hale. En sommer lagde den pludselig æg, så det var altså mod forventning en hun!

Bugskjoldet som indikator

Som nævnt ovenfor kan tilstedeværelsen af smalle analskjolde være en indikation på, at der er tale om en han. Se fotos og tegning ovenover.

På nogle europæiske landskildpadder kan også bugskjoldets hvælving være en ret god indikator for, om der er tale om en han eller en hun. Men dette kendetegn kan ikke stå alene.

Hvis bugskjoldet er konkavt, vil der sædvanligvis være tale om en han. Det konkave bugskjold er mest udbredt på ældre/gamle hanner. Man mener, at det konkave bugskjold gør det lettere for hannen at bestige hunnen og gennemføre parringen. Men engang imellem ses konkave bugskjold altså også på hunner!

Konkavt bugskjold er almindeligt forekommende på bredrandede hanner Testudo marginata og mauriske hanner Testudo graeca.

Men det ses også på bredrandede hunner og ind imellem på mauriske hunner.

Konkavt bugskjold finder man også på græske landskildpaddehanner Testudo hermanni , der imidlertid også tit har fladt bugskjold.

Jeg har også set græske hunner med mere eller mindre konkavt bugskjold. Jeg har aldrig set, læst eller hørt om konkavt bugskjold på russiske landskildpaddehanner Testudo horsfieldii. (De har altid meget flade bugskjolde). Og slet ikke på russiske landskildpaddehunner.

Penisfremfald

Penisfremfald på ung Testudo marginatahan.

Landskildpaddehanner har ind imellem penisfremfald. Det er ikke en sygdom. Men hvis man ikke kender fænomenet, bliver man selvfølgelig forfærdet, når man ser det første gang.

Mange tror, at det er indvoldene, der vælter ud. Men det er altså bare hannens penis, der kommer frem til fuld beskuelse. Kort efter trækkes penis tilbage igen.

Som sagt er det ikke en sygdom, og det skal følgelig ikke behandles. (Med mindre penis ikke trækkes ind igen indenfor kortere tid! Penisfremfald kan derfor være en hjælp til at afgøre usikkerhed om skildpaddens køn. Men måske ikke helt?

Læs Penisfremfald

Startside