...............

 

Startside Denne artikel er senest ændret i januar 2021.

Anskaffelsen

af dine fine europæiske landskildpadder er sket

-hvad nu?

 

Overskrifterne i denne artikel ses i blokken til højre Karantæne?, Blivende opholdsted helt fra starten!, Tålmodighed, Lad dem være helt i fred!, Bemærk: Din landskildpadde er ikke et kæledyr.

 

1/2 år gamle bredrandede landskildpaddeunger samles under varmelampen.

Du har nu anskaffet dig en eller flere landskildpadder og hjemtransporteret din værdifulde erhvervelse. Forinden har du selvfølgelig færdigindrettet dit udendørs anlæg eller indendørs terrarie, så det hele står parat til dine dyr, når du kommer hjem med dem. 

Det er nemlig vigtigt, at alt er færdigt og klar til, at skildpadderne i ro og mag kan flytte lige ind. At de ikke skal stresse med at finde sig til rette i en midlertidig indretning og kort efter påny stresse med at finde sig til rette i det endelige anlæg eller terrarie.

Læs Anskaffelse af landskildpadder Transport af skildpadder

Indendørs hold i terrarie Vuggestuer Frilandsanlæg

Karantæne?

Hvis dine nyerhvervede landskildpadder er dine første skildpadder, og du ikke har landskildpadder gående i forvejen, behøver du selvfølgelig ikke at tænke på karantæne.

Men hvis man har en eller flere skildpadder i forvejen, er det så klogt eller måske ligefrem nødvendigt at sætte nyanskaffede skildpadder i karantæne, før de sættes sammen med den eller dem, man har i forvejen?

Tanken er klog og logisk, men hvor lang tid bør i så fald en karantæne være. Hvis man inden anskaffelsen har besigtiget dyret grundigt (som man jo bør) og konstateret at dyret har klare øjne, har tør næse, er aktivt og virker sundt og livligt (kort sagt opfylder De 10 bud), vil en karantæne jo kun være påkrævet for at undgå smitte med usynlige/ikke iagttagelige virale sygdomme, såsom for eksempel herpes og mycoplasma.

Læs Bobler i næsen

Da skildpadder kan være "raske smittebærere" og være inficerede af usynlige virale sygdomme i årevis, vil en karantæne på under flere år jo ikke være noget værd. Og hvem vil køre en karantæne, der varer flere år? Med andre ord: Køb kun dyr hos personer, du er tryg ved at handle med, og kun dyr, som du ikke kan se sygdomstegn på. Karantæne vil i så fald faktisk ikke være til megen yderligere hjælp, for at forebygge smitte af sygdom.

Blivende opholdsted helt fra starten!

Landskildpadder er tryghedsnarkomaner og vanedyr. Derfor er miljøskift en belastning for dem, og miljøskift kan ind imellem være en voldsom omstilling for den enkelte skildpadde.

Det vil derfor forsinke deres tilpasning til de nye omgivelser, såfremt de først anbringes i midlertidige omgivelser, medens  deres endelige opholdssted bliver gjort klar. Og det endelige sted skal være helt færdigt.

Det rigtige bundlag skal være på plads. Læs Bundlag Det stresser også skildpadderne, hvis der midt i det hele skiftes bundlag.

Overnatningshus(e) skal være på plads og må helst ikke flyttes. Eventuelle andre strukturer i anlægget i form af trærødder, potteplanter, sten, osv, skal også helst have fundet deres blivende sted, inden skildpadderne flytter ind. Løbende hyppige ændringer i strukturen i terrariet stresser nemlig skildpadderne. Varmelamper og UV-lys skal selvfølgelig også være monteret. Nu må der ikke så gerne mere flyttes rundt på de enkelte dele af indretningen udover helt nødvendige justeringer.

Eksempel på udendørs terrarie "vuggestue".

Fra transportæsken/kassen sætter du dine nyerhvervede skildpadder ned i det færdiggjorte terrarie. Du skal ikke lægge skildpadderne under varmelampen. De finder selv derhen, når behovet melder sig. Hvis du bruger en glødelampe som varmepære, kan de jo allerede på lyset se, hvor varmen er. (Skildpadder forbinder lys med varme = solen).

Tålmodighed

Nu drejer det sig kun om een ting. Du skal være tålmodig!

Måske går nogle af skildpadderne direkte i skjul i starten. Lad dem selv finde ud af, hvad de vil, og lad dem selv orientere sig i de nye omgivelser. Lad dem bare være helt i fred!

Alle landskildpadder er "små personligheder", og det vil sige, at deres opførsel, tilgang til tingene og adfærd kan være individuelt meget forskellig. Du vil derfor kunne opleve, at dine skildpadder administrerer overgangen til deres nye tilværelse i din varetægt meget forskelligt.

Nogle (de fleste) reagerer ikke synligt på flytningen, og opfører sig næsten fra første minut, som om de altid har boet i deres nye terrarie. De finder hurtigt hen under den tændte varmelampe, de spiser uden tøven af det foder, som du har sat frem, og de etablerer samme dag en soveplads i eller udenfor det overnatningshus, som du måske har indrettet som sovested. (Lad dem selv vælge deres sovested.) De er aktive og livlige med det samme.

Nogle er betydeligt mere tøvende, og det varer måske noget, før de rigtigt tilpasser sig deres nye omgivelser. (Husk derfor på ikke at ændre på omgivelserne, medmindre du er tvunget til det af en eller anden grund.) Men snart er disse skildpadder også veltilpassede i deres nye omgivelser.

Enkelte skildpadder kan i nogen eller længere tid skrue vægen helt ned og kun langsomt bevæge sig lidt rundt og ellers forholde sig ret passivt. Nogle få vælger at gemme sig helt væk, som for eksempel i overnatningshuset, og de kan holde sig helt væk i måske rigtig mange dage.

Lad dem være helt i fred!

De skal nok komme frem igen af sig selv og optræde livligt og i fuld vigør, når de er klar. Nogle kan finde på at grave sig ned, hvis der er mulighed for dette. Måske går der i helt særlige tilfælde helt op til 1 eller 2 måneder, før du ser dem igen. (Især, hvis det er vinter.) Men de skal nok melde sig på banen igen af sig selv. Unger er dog generelt meget hurtigere til at tilpasse sig nye omgivelser, end voksne eksemplarer.

Indendørs terrarie til unger. Et hamsterbur er også en enkel løsning

På et tidspunkt overtog jeg en voksen bredrandet landskildpaddehan, som gemte sig helt væk i sit overnatningshus i 3 måneder, før han lejlighedsvis kom frem i korte øjeblikke og spiste lidt, før han gemte sig væk igen. (Sunde og raske landskildpadder kan godt klare sig i månedsvis uden mad). Først efter 3 år havde han helt og aldeles tilpasset sig de nye omgivelser! Dette (3 år) er dog til gengæld meget ekstremt. Han var imidlertid voksen. Landskildpaddeunger tilpasser sig erfaringsmæssigt ret hurtigt.

Vandskålen må gerne være stor, men den må ikke være dyb.

Når dine landskildpadder har det godt, vil de gennemleve en fredelig dagligdag efter et bestemt mønster, og hver dag forholde sig i den samme rolige rytme til omgivelserne.

Læs Døgnets rytme

Men hvis de konstant traver hvileløst rundt i terrariet og prøver at "bryde ud", er det bestemt ikke, fordi de er sunde, raske og livlige. Så er det, fordi de er utilfredse med miljøet og søger at komme væk. Der er noget, der er helt galt ved indretningen, og som skal ændres!

Har du begået et impulskøb (rigtig dårlig ide, men det sker jo), eller er du af en eller anden grund mere eller mindre uforberedt eller uventet blevet skildpaddeholder, er der lige en del at få styr på. Landskildpadder er enkle og nemme at holde, hvis bare man følger de helt anderledes regler, der er for hold af disse charmerende og fascinerende krybdyr. De skal nemlig IKKE passes som pattedyr! Men pasningen er i sig selv betydeligt mindre arbejdskrævende, end ved pattedyr!.

Begynd med at læse for eksempel: Foder Vækst Badning Frilandsanlæg Pasning.

Mange tror, at når skildpadden bare har overlevet et års tid, så er pasningsmåden skam i orden. Sådan kan man ikke se på det. Mange mennesker (men bestemt ikke alle!) overlever for eksempel også kortere tids fængselsophold i ubeskrivelige asiatiske fængsler. Det er ikke det samme, som at man herefter kan konkludere, at så er der ikke noget at komme efter her.

Bemærk: Din landskildpadde er ikke et kæledyr. Du skal lade den være i fred, ellers bliver den stresset. Stress beskadiger immunforsvaret, og derefter bliver skildpadden let syg!

Landskildpadder er ekstreme tryghedsnarkomaner. De er vanedyr, og følger hver dag helt faste rutiner. De bruger meget lang tid til at tilpasse sig nye forhold. Du må derfor ikke hele tiden ændre på anlægget/terrariet. Du må ikke med korte mellemrum skifte bundlaget. Du må ikke uafladeligt ændre placeringen af sten, trærødder, mv. Du må heller ikke ændre/flytte rundt på lys, varmepærer, osv.

Du må ikke bare løfte en skildpadde op, uden at der er en særlig/saglig grund til det. En skildpadde bliver stresset og skrækslagen, når man fjerner den fra den trygge jord. Hvis den vil have ro og ikke spiser i nogle dage, og den iøvrigt ikke virker syg, så lad den være i fred. Lad være med at tage den ud/frem derfra, hvor den søger at gemme sig. Lad være med at lægge den hen under varmelampen, bare fordi den ikke selv går derhen lige nu. Lad være med at prøve at få den til at spise. Al denne omsorg er malplaceret, og tjener kun til at stresse skildpadden.

Landskildpadder skal ikke absolut spise hver dag, som hunde og katte. Selv små landskildpaddeunger kan klare sig i op til 14 dage uden mad, ofte meget længere.

Hvis du lige har anskaffet dig en skildpadde, er det almindeligt, at den ikke rører på sig i flere dage. Den skal lige tilpasse sig de nye forhold. Miljøskift stresser skildpadden. Hvis du ikke lader dine landskildpadder gå i hi, er det almindeligt, at de i vinterhalvåret kan finde på, at skrue vægen ned og sove i fra 14 dage til flere måneder. Det er bare skildpaddens biologiske ur, der træder i funktion. Dette kan også ske om sommeren (altså igen, hvis skildpadden ikke har været i hi.) Det er helt normalt. Hvis du ikke bare lader skildpadden være i fred, stresser du den. Stress beskadiger immunforsvaret og giver syge skildpadder.

Du må altså heller ikke tage skildpadden op, for at give den "gåture på gulvet". Dels vil det ofte medføre et brat temperaturskift og også en risiko for træk, dels stresser det altid en skildpadde at blive løftet op. Den afleverer som regel både urin og afføring som en stressreaktion, når den kommer ned på gulvet. Disse gåture på gulvet har medført mange senere "uforståelige" sygdomsangreb.

Hvis du, fordi du tror, at din skildpadde er syg, flytter rundt på den hele iden, tager den op, doktorerer på den, ændrer på lys og varmepositioner, ændrer på omgivelserne, osv., så ender det faktisk med, at du har en syg skildpadde. Det havde du bare ikke fra starten!

Du skal ikke give forebyggende (profylaktiske) ormekure. Al medicinering svækker/beskadiger skildpaddens immunforsvar. Du skal heller ikke slæbe dine skildpadder til dyrlægen til årlige eller andre rutinececk, ligesom man gør med hunde og katte. Du skal alene tage din skildpadde til dyrlægen, når den er syg, eller hvis du har mistanke om, at den er syg. (Men så skal du altså også tage afsted straks!) Transporter stresser skildpadderne meget, og overflødige transporter og undersøgelser skal derfor undgås. På samme måde skal børn ikke tage deres skildpadde med i skole, for at vise den frem!

Du skal ikke "ae" eller klappe skildpadder. Det modtages ikke positivt, tværtimod! Når man for eksempel klør skildpadder under hagen, vil den ofte lukke øjnene. Det er ikke et tegn på nydelse. Det er tegn på stress!

Wolfgang Wegehaupt formulerer det således i sin bog Natürliche Haltung und Zucht der Griechischen Landschildkröte:

"Skildpadder er reptiler, hvis adfærd styres af instinktet. Instinktstyrede dyr kan ikke menneskeliggøres, og man skal ikke bruge kærtegn overfor dyret eller tage andre kærlige henvendelser i anvendelse. Tværtimod vil konstante berøringer, løft og drejninger ikke blot forårsage ubehag, men ligefrem ekstrem stress. Håndtering af disse vilde dyr bør derfor indskrænkes til absolut nødvendige løft og sundhedskontroller. Stress forårsages også af tilstedeværelsen af andre dyr eller børn, der leger i nærheden."

 

 

 Startside