...............

 

Startside Denne artikel er senest ændret i november 2021

Bortløbet skildpadde

(-Skildpadder er rene udbryderkonger!)

Når en skildpadde forsvinder fra frilandsanlægget, hvad kan du så gøre for at få den tilbage?

Nogle skildpaddeholdere oplever på et tidspunkt, at deres skildpadde er sporløst forsvundet fra frilandsanlægget. Når man indretter sit frilandsterrarium, skal man derfor være meget bevidst om, at landskildpadder er durkdrevne udbrudskonger.

Selvom landskildpadder så langt fra ligner skabninger, der er egnede til at klatre noget videre, så besidder de imponerende evner til at klatre op ad og over hvadsomhelst. De er også dygtige gravere.

Og så besidder de en imponerende vedholdenhed. De kan fortsætte en påbegyndt og tilsyneladende håbløs arbejdsindsats i timevis. Indtil deres forehavende alligevel pludselig lykkes!

Det er erfaringsmæssigt især i den varme højsommer, at landskildpadderne er så livlige og energiske, at de forsvinder sporløst fra frilandsanlægget efter vedholdende indsats.

.......

Jessica opdagede, at hendes ellers fine indhegning havde 2 klassiske fejl! Den var lidt for lav, og de tværgående lister, der skulle samle det hele, fungerede som indvendige trappetrin!

Det er altså meget vigtigt, at du udviser omtanke ("rettidig omhu"), når du laver indhegning til dit frilandsanlæg til landskildpadder. Eksempler:

De anvendte materialer må ikke have en struktur, således at skildpaddens negle kan få fat i noget op ad den indvendige side, hvis de prøver at arbejde sig op af den. (Trådnet og lignende er altså en rigtig dårlg ide!)

Der må ikke ved udførelsen indbygges "trappetrin" i konstruktionen.

Højden må ikke undervurderes (mindst 40 cm højt til voksne europæiske landskildpadder).

Husk også, at en skildpadde, der ligger i et hjørne af indhegningen, er et fint trappetrin for en skildpadde, der vil til vejrs.

Her en græsk landskildpadde, der er kommet godt til vejrs. Ikke alene passer trådnet som skræddersyet til skildpaddens negle, men monteringen i hjørnet op ad pladen skaber delvist den klasssiske, stabiliserende, skorstenseffekt, som utallige skildpadder i tidens løb har udnyttet til springture.

Djamilla tog dette foto af en halvstor bredrandet landskildpaddeunge på sin ubesværede vej op af "klatrevæggen".

Også ved indendørs hold skal terrariets sider være absolut udbrudssikre! Selv en lille russisk landskildpaddeunge på 1 måned kan klatre som en trænet bjergbestiger!

Skorstenseffekten er den metode, som skorstensfejeren udnytter ved at stemme imod med ryggen og således stabilisere adhæsionen, når han indvendig arbejder sig op gennem skorstenen.

Karen Wyatt tog disse 2 fotos ovenfor af en russisk landskildpadde (Testudo horsfieldii), der elegant udnytter skorstenseffektens støtte til at kravle op ad trådgitteret.

Jeg har selv iagttaget landskildpaddeunger komme op af frilandsanlæg med glat indvendig indhegning ved at udnytte, at deres overnatningskasse stod nogle centimeter fra indhegningen. Dette gav lige den tilstrækkelige afstand mellem indhegning og kasse til at give mulighed for skorstenseffekt, som skildpaddeungerne udnyttede til at skubbe sig op på taget af kassen og derfra lige akkurat nå op på indhegningens overkant med en negl. Og så ud!

Lismar har taget dette foto af russisk landskildpadde på klatretur.

Skildpadder kan også forsvinde fra frilandsanlægget på den måde, at de "hjælpes ud" af deres indhegning af tankeløse børn (der for eksempel sætter skildpadden ud på græsplænen og glemmer dyret) , rovdyr, rovfugle, hunde, osv. Bestemt ikke alle skildpadder kommer til skade herved. Mange tabes af det bortførende dyr og vandrer derpå frit omkring.

Nærmere oplysninger om indretning af et udbruds- og flugtsikkert frilandsterrarium kan du finde her i artiklen om Frilandsanlæg

Oplysninger om sikring af frilandsanlæg for små landskildpaddeunger (under 10 cm) mod rovdyr (overdækning med trådgitter, mv,) finder du i artiklen Vuggestuer

Men desværre sker der jo også tyverier. Her må man overveje tilgængeligheden til det grundstykke, hvor anlægget er placeret. Under alle omstændigheder er det ikke hensigtsmæssigt, at skildpadderne kan ses udefra af tilfældigt forbipasserende personer.

Foto af klatrende landskildpadde fundet på whitelion.wpengine.netdna-cdn.com

Man skal være meget omhyggelig i sit valg af materiale til indhegning af frilandsanlægget

Ovenstående billeder i denne ramme stammer fra Reptiliendoktor. De viser alle, hvor dygtige klatrere dine landskildpadder faktisk er, og de viser nødvendigheden af de rette valg af materialer til indhegningens struktur!

 

Terrariet i Vissenbjerg har taget dette meget lærerige foto af en fuldvoksen bredrandet landskildpadde (Testudo marginata) på vej op ad et stykke volierenet, der afgrænser skildpaddernes anlæg! Terrariet oplyser: "Det er et indendørsanlæg, så de kan ikke komme ret langt, og vi ville naturligvis aldrig bruge denne hegntype udendørs, de er nemlig utrolig gode til at bryde ud."

Terrariet i Vissenbjerg:

https://www.facebook.com/search/top/?q=terrariet%20-%20reptile%20zoo

Francesca Treves tog dette foto af lille græsk unge, der leger artist!

Er skildpadden nu også væk?

Selvom du ikke kan finde skildpadden, er det ikke sikkert, at den er kommet udenfor frilandsanlægget. Den kan have gravet sig ned, uden at du umiddelbart kan finde stedet.

Eksempel: Når skildpadder, der ikke har været i hi, sættes på friland, sker det forholdsvis tit, at de ret hurtigt graver sig ned. Dette sker især hos russiske landskildpadder, der ikke har fået lov til at sove vintersøvn.

Lad dem bare være i fred. De skal nok komme frem af sig selv igen, når de er klar. Der kan sommetider faktisk gå op til et par måneder, før de vender tilbage. Hvis du graver dem op, stresser du dem bare, og som regel graver de sig kort efter ned igen.

Hvis du ikke ved, hvor de har gravet sig ned, skal du heller ikke grave efter dem af en helt anden grund. Når du graver i anlægget, ændrer du nemlig strukturen i anlægget. Hvis du ikke finder skildpadden efter en sådan omgang "blindgravning", kan din gravning have medført, at skildpadden bliver kvalt, fordi jorden over den nu pakker på en anden måde.

Den kan på grund af de stukturelle ændringer nu også have fået store problemer med at kunne grave sig op igen.

En lille bredrandet landskildpaddeunge (Testudo Marginata) er den 9. marts 2015 netop vækket fra vinterhiet af den lune forårssol. I oktober 2014 gravede den sig uset ned for vinteren. Jeg havde afskrevet den. Men den var altså fortsat i anlægget.

Eksempel: Hen på efteråret er det almindeligt forekommende, at det lykkes en skildpadde at grave sig uset ned for vinteren. Dette sker både ude i selve anlægget og kan for eksempel også ske i bunden af en overnatningskasse og i en mistbænk. Skildpadden ønsker simpelthen bare at gå i hi.

For nogle år siden erfarede jeg, at for eksempel det tyske politi netop i efterårsmånederne modtog mange anmeldelser om tyveri af skildpadder fra frilandsanlæg. Om foråret meldte de retlinede tyske skildpaddeholdere så tilbage til politiet, at den tyverianmeldte skildpadde nu uventet havde gravet sig frem i frilandsanlægget efter overstået vinterhi.

I april 2011 graver en ung græsk landskildpadde sig op fra bundlaget i mistbænken, hvor den i efteråret 2010 havde gravet sig ned for vinteren.

Ja, skildpadden er væk. Hvad nu?

En europæisk landskildpadde på springtur bliver erfaringsmæssigt fundet i ret kort afstand fra frilandsanlægget. Indenfor en radius af op til 200 meter. Så bare igang med at søge. Allerbedst når det er solskin. Så kommer landskildpadden frem i solen. Søg i alle retninger. Der verserer stadig en gammel myte om, at undvegne landskildpadder altid går mod øst. Altså mod den opgående sol. Det er altså bare en myte. De genfindes faktisk i alle verdenshjørner.

For mange år siden forsvandt en græsk landskildpadde fra mit anlæg ved at bruge en væltet gren som trappe. Den blev dagen efter fundet spadserende på en sti mellem parcelhusene 200 meter mod vest. Også for år tilbage manglede jeg en lille russisk landskildpadde efter besøg af nogle børn (hmm). Næste dag gik den midt på villavejen 100 meter mod øst.

Husk at stå stille og lytte foran eventuelle krat. Hvis det rasler inde i krattet, er det nok din skildpadde, der trasker afsted her.

Hvis du ikke straks genfinder den undslupne skildpadde, så læg en besked i postkasserne i området. Så er naboerne adviseret. Du bør også melde det til politiet. Så er man her adviseret, hvis der skulle indløbe besked om fund af skildpadde.

Fund af skildpadde er jo hittegods. Afhængigt af hvor du bor, kan du for eksempel også hænge besked op på opslagstavlen i Brugsen, kiosken, nærkøbmand, supermarked, osv. (Altså de steder, hvor den slags opslagstavler stadig findes.)

Jeg har erfaret om heldige udfald af brug af sporhund:

En græsk landskildpadde stak af efter et skybrud. Ejeren fik fat i ejeren af en sporhund, som kunne søge efter den. Den sporhund der valgtes, havde tidligere fundet slanger og marsvin. Bl. a. sporet var desværre vasket væk. Det havde regnet 45 mm i løbet af 30 min. Skildpadden blev fundet af 2 hunde i en have 9 mdr efter, at den var forsvundet.

En skildpaddeejer fik sin 39 år gamle græske landskildpadde hjem igen også på denne måde. Ejeren kontaktede en sporhundeejer. Skildpadden var 2 parcelhuse væk og gravet ned. Det tog hunden 15 min.

En marginata han var stukket af. Ejeren satte en sporhund på sporet. Skildpadden blev fundet 1200 meter væk efter at have været forsvundet i 4 dage.

En Græsk landskildpadde forsvandt sporløst. Dagen efter fandt en sporhund skildpadden på 5 minutter.

Du kan også checke Dyrenes beskyttelses hjemmeside. Her er en liste over fundne, bortgåede dyr. Også skildpadder.

http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/hvad-kan-du-g%C3%B8re/savnede-dyr/fremlysning#F7G1GZjdMLkxPapg.97

Elektronisk skildpaddefinder

Det er bestemt ikke min kop te, men der findes muligheder for at montere en sender på skildpadden, sådan at man altid kan finde den. Se foto til venstre

Firmaet skriver:

"Our small, waterproof finder sticks to virtually anything, has a 150 ft range and built-in 3-year battery."

Long-Life The 3-year battery provides long-term convenience.

Waterproof Spill, splash and dunk proof so you can put it on everything worry-free

Easy Small size with serious adhesive that sticks to anything.

Ved fund og tilegnelse af fremmed landsskildpadde, er der som nævnt juridisk tale om hittegods. Der er jo stadig en ejer et eller andet sted. Hvis man bare tilegner sig skildpadden uden videre, er der tale om det, der i loven beskrives som ulovlig omgang med hittegods (straffelovens § 277).

Det rigtige er derfor at kontakte det stedlige polit, hvis man finder en ejerløs skildpadde. Efter politikredsreformen agerer politiet lidt forskelligt. Hvis man er indstillet på det, spørger politiet sædvanligvis, om man kan tage skildpadden i pleje, indtil en ejer måtte henvende sig. Du kan også selv foreslå det. Det er dyrt for politiet at sætte en skildpadde i "internat" hos en dyrlæge elller lignende. Hvis ejeren så ikke indfinder sig, kan man jo ikke gøre mere.

Du kan også anmelde fundet til Dyrenes Beskyttelse, således at skildpadden kan komme på den aktuelle liste over manglende dyr.

 

 

 Startside