...............

 

Startside Denne side er senest ændret i marts 2022.

Landskildpadde om på ryggen

 

Landskildpadde på ryggen. Hvad nu?

Der kan ske det, at en landskilpdpadde lander på ryggen med alle 4 ben i vejret.

Det kan ske indendørs i terrarier, det kan ske i frilandsanlæg og det sker altså også i naturen.

Det kan ikke undre, når man i hjemstavnsbiotoperne ser, hvordan europæiske landskildpadder klatrer rundt på stejle bjergsider og på /i stensamlinger med fuldstændig foragt for tyngdeloven.

De samme iagtagelser kan man gøre i frilandsanlæg, hvis anlægget er pænt struktureret med stenhøje.

Læs Frilandsanlæg

Desuden er det en del af hannernes kampe om hunnerne, at søge at gøre rivalen ukampdygtig ved at vippe ham om på ryggen.

Dette ses også i fangenskab. I fangenskab er det herudover også almindeligt at se skildpadder falde om på ryggen under undvigelsesforsøg, hvis de er så utilfredse med forholdene, at de konstant prøver at slippe væk ved at forsøge på at klatre over indhegningen i anlægget.

Hvis en skildpadde havner på ryggen, vil den altid forsøge at komme tilbage i sin retvendte position ved egen hjælp.

Såfremt den er sund og rask, vil den massivt og energisk fortsætte sine forsøg, indtil det lykkes. Denne vedholdende og meget insisterende indsats for at komme på ret køl ligger dybt i skildpaddens gener, og det er ikke noget, den først skal lære.

Hvad sker der, når skildpadden havner på ryggen?

Vi tager det lige i 5 trin

1. Trin

EFter et mislykket klatringsforsøg ligger landskildpadden på ryggen. Først sunder den sig lidt.

2.Trin

Nu slår skildpadden hårdt med benene og rykker sig "løs". Hovedet skubber mod jorden.

3. Trin

Nu har skildpadden slået sig i ny position og har fået fat "i noget" med et forben,

4. Trin

Nu har den med benet lige trukket sig over tyngdepunktet.

5. Trin

Så landede skildpadden på benene nok en gang.

Når en skildpadde vælter om på ryggen, vil den sædvanligvis næsten altid være i stand selv til at vende sig tilbage på ret køl igen. Især i hjemstavnsbiotoperne i naturen og i frilandsanlæg vil der som regel altid være noget, som den kan gribe/få fat i med en fod/negl og som den kan bruge til anlæg til at vippe sig tilbage i rigtig position.

Efter at have ligget stille på ryggen en stund for at sunde sig lidt, vil skildpadden starte et massivt arbejde for at komme tilbage til den retvendte position. Den vil altid og gang på gang og meget længe slå med et, flere eller alle ben for at flytte /relokere sig til en position, hvor den kan gribe fat i noget fast med et ben, som kan anvendes til anlæg for at stemme kræfterne i. Hovedet strækkes også ud og bruges til at støtte og skubbe fra med. Til sidst lykkes det så for skildpadden at vende sig tilbage i rigtig position.

Men en sjælden gang havner skildpadden et sted, hvor den ikke har muligheder for at få fat i noget med benet, som den kan bruget til at vippe sig på plads igen med. Især i et indendørs terrarie, der sædvanligvis ikke har bunddækkende strukturer udover bundlaget, og hvor bundlaget normalt er løst i konsistensen, er det meget hyppigt forekommende, at skildpadden ikke kan vende sig selv, hvis den havner på ryggen.

Samme problem vil opstå, hvis man har lagt en stor flad sten under varmelampen, og landskildpadden havner på ryggen her. En flad sten har sjældent strukturer, der kan bruges til, at en "væltet" skildpadde kan få anlæg/modstand til en fod eller en negl, således at den kan vende sig tilbage.

Især hvis skildpadden ligger på ryggen under varmelampen, er problemet altså af en vis størrelse. Skildpadden koger ihjel, hvis den ikke fjernes. -Så drop den flade sten under varmelampen! Det er en velment ide, men i praksis er det en trussel mod skildpaddens fortsatte liv!

Især for små unger, der i forvejen har svært ved at "nå om på ryggen" med benene, er det et problem, hvis de havner på ryggen på en flad sten. Holder man skildpadder i indendørs terrarie, skal man derfor være omhyggelig med daglige tilsyn for lige at checke, at alle skildpadder vender rigtigt, således at man lige kan give en hjælpende hånd, såfremt det ikke er tilfældet.

En skildpadde med fladere skjold vil af gode grunde altid have sværere ved at kunne vende sig selv tilbage på benene, end en skildpadde med et højt og hvælvet skjold.

Europæiske landskildpadder, der er holdt og opfodret forkert, får grimme skjolde.

Deres indvendige organer tager skade.

De har tit problemer med at komme levende igennem et vinterhi.

De har som regel store problemer med at vende sig selv, når vælter om på ryggen.

Anvendt som våben

I aril 2010 observerede jeg i Nordgrækenland to rivaliserende hanners forsøg på uskadeliggøre hinanden under anvendelse af den klassiske metode med at vippe modparten om på ryggen. Deres indbyrdes kamp havde væltet dem ned i en gammel vandrende af beton. Her fortsatte de bare den hede fight i stedet for at prøve et komme op af renden igen.

Vi tager det lige i 5 trin

1. Trin

2 flotte græske landskildpaddehanner i voldsom infight i en gammel vandrende af beton.

2.Trin

Det gamle skildpaddetrick: Først hurtigt ind under modstanderen og et fast bid i benet.

3.Trin

Så hurtigt ind under ham, mens han er befippet.

4.Trin

Og så om på ryggen med ham, så han kan ligge der og rådne op!

5.Trin

Næh, han var alligevel for kvik! Vi starter forfra igen!

Jeg hjalp dem op af renden efter at have taget mine fotos, men de har sikker puffet hinanden derned igen og fortsat kampen, efter at jeg var gået min vej.

Hvor længe kan en landskildpadde holde til at blive liggende på ryggen?

Man har mig bekendt endnu ikke troværdige eller dokumenterede undersøgelser/forsøg, der kan fortælle, hvor længe en landskildpadde kan blive liggende på ryggen, før det går galt.

Sådanne undersøgelser vil af gode grunde heller ikke lige være min kop te, fordi den absolutte grænse jo kun kan findes med nøjagtig sikkerhed ved at vente med at retvende skildpadden, til man har konstateret dødens indtræden.

Der findes forskellige udsagn rundt omkring, men ligesom med så mange andre oplysninger om skilpadder, cirkulerer der også her megen snik-snak og rene gætterier.

Der vil selvfølgelig være meget stor forskel på de tilfælde, hvor en landskildpadde ligger på ryggen i bagende sol, og på det tilfælde, hvor skildpadden ligger på ryggen i skyggen eller indendørs, og især indendørs under varmelampen

Under alle omstændigheder falder skildpaddens lunger sammen, når den ligger på ryggen i længere/lang tid, hvilket er fatalt, og der kan også indtræffe tarmslyng, og i begge tilfælde er resultatet hermed givet. Skildpadden dør af det på et tidspunkt!

Formentlig kan en landskildpadde holde til at ligge på ryggen i flere/mange dage, såfremt den ikke ligger ubeskyttet og hjælpeløs i den bagende sommersol eller under den indendørs varmelampe. Men i hvor mange dage kan en landskildpadde klare at ligge på ryggen?

Den navnkundige Charles darwin oplyser i sin bog The Voyage of the Beagle fra 1887, at han som bekendt havde nogle af de store landskildpadder med hjem til England fra sit velkendte besøg på Galapagosøerne. Han fortæller, at de lå i månedsvis på ryggen på sejlskibet Beagle, der bragte ham hjem. Denne metode brugtes dengang af hvalfangerne, der på vej til vandene omkring Antarktis nærmest tømte øerne for landskildpadder og medbragte dem som levende proviant på den videre sørejse.

Så meget store landskildpadder skal altså kunne klare at ligge på ryggen i månedsvis? Som bekendt havde Darwin 3-4 levende Galapagosskildpadder med hjem. Det er uoplyst, om der var nogle af de (bogstaveligt talt) medtagne landskildpadder, der døde undervejs. Bortset fra naturligvis de skildpadder, der ifølge oplysninger fra skibets kaptajn, blev spist ombord undervejs (også af Darwin). Vedrørende levetiden for de skildpadder, som hvalfangerne tog med på deres skibe, ved vi af gode grunde intet.

Men hvad med europæiske landskildpadder?

Jeg har personligt oplevet, at en voksen græsk (Testudo hermanni boettgeri) og også en voksen bredrandet landskildpadde (Testudo marginata) har/kan have ligget på ryggen i drivhuset i op til et døgns tid, uden at der var noget at mærke på skildpadden.

Og en dag, hvor intervalrengøringen i stuen medførte, at jeg trak min opstilling med 3 stueterrarier ud fra væggen for at komme grundigere til med støvsugeren end ellers, opdagede jeg en 1/2 år gammel græsk landskildpaddeunge, der lå på ryggen på gulvet.

Den var åbenbart på et tidspunkt kravlet op bagtil på det øverste terrarium og var herefter drattet ned på gulvet bagved terrarierne, uden at jeg havde hørt eller set noget. Den må have ligget der i adskillige/mange dage. Den havde med benene fægtet sig en hel pels af nullermænd rundt om skjoldet og ind i hulerne til ben og hoved.

Den lå nu helt stille og livløs, og den var "tørret" helt ind. Jeg lagde den op under varmelampen. Et par timer senere sad den ved foderskålen og spiste tørret vejbred. Den fejlede intet!

Skal du på ferie eller være borte fra dine skildpadder i mere end et par dage, vil det af gode grunde være en god idé, at du beder en eller anden om at tilse dine skildpadder en gang om dagen for at se, om de ligger på ryggen.

Det er vigtigere at sørge for, at skildpadderne ikke ligger på ryggen, end at give dem mad.

De kan sagtens klare sig i 14 dage eller mere uden mad, men de kan sandsynligvis ikke klare at ligge på ryggen mere end højst nogle få dage? læs Feriepasning

I sidste øjeblik i Makedonien.

På en af vores KUG-ture kom Jan og jeg i sidste øjeblik forbi en græsk landskildpaddehun, der lå på ryggen i et større vandløb i en floddal i Makedonien. Den lå bomstille og havde tilsyneladende opgivet at kæmpe mere. Øjnene var helt opsvulmet. Hurtig indsats fra os reddede skildpadden. På bredden sad en han. Det var givetvis ham, der havde jaget hende ud i vandet og væltet hende om på ryggen.

Nede i floden lå en meget stor græsk landskildpadde bomstille på ryggen!
Den lå helt stille med opsvulmede øjne.
Op med den. På bredden sidder forbryderen endnu. Det var sikkert ham, der var gerningsmanden!

Igen en begivenhed i Makedonien

En græsk landskildpadde susede støjende ned ad bjergsiden oppe fra. Den blev fanget af noget krat lidt over os. Den kæmpede og fik vendt sig om ved egen kraft. Så mistede den igen fodfæstet og susede videre nedad.
Den landede på stien foran vores fødder Så kæmpede den voldsomt igen med hoved og alle ben.
Det er ikke nemt at vende sig i alle de tørre blade! Så lykkedes det omsider!
Vi vandrede op ad en ret stejl skovvej, hvor vi med korte mellemrum fandt landskildpadder. Vejens sider var tilgroet med krat, og siderne blev mere og mere stejle. I den stille skov hørte vi pludselig en raslende og dunkende lyd af noget, der susesede ned ad bjergsiden oppe fra. Et kig opad afslørede en græsk landskildpadde, der sad fast i noget krat, som havde bremset dens hurtige nedtur. Se fotos af hændelsen ovenfor.

 

 

 

Startside