. ............

 

Startside Denne side er senest opdateret marts 2021

Dræbersnegle

Iberisk skovsnegl (Arion lusitanicus) er bedre kendt som dræbersneglen. Navnet lyder skræmmende, men dræbersneglen er bare en helt og aldeles ufarlig vegetar. Men den kan være en stor plage mange steder, fordi den kan optræde i store antal.

Mange fortæller med ærgrelse, at den optræder i deres frilandsanlæg. På trods af sit drabelige navn, der i sin tid blev ophittet af journalister, der for år tilbage første gang skrev om denne invasive art, er den nu ikke farlig for andre levende dyr.

Den er altså heller ikke farlig for skildpadder, selvom mange på grund af det frygtindgydende navn er ængstelige herfor.

Dræbersneglen er en rødlig nøgensnegl på 7-15 cm og og rygslimen er klar eller gullig. Ikke alene selve sneglen, men også dens slim og afføring er ufarlig for skildpadderne.

Faktisk spises den ind i mellem både af europæiske og tropiske landskildpadder i fangenskab i Danmark, når de falder over den i frilandsanlægget. Det er ikke den rigtige føde for europæiske landskildpadder, men den slags sker jo!

Man skal dog ikke direkte fodre sine europæiske landskildpadder med snegle, herunder dræbersnegle! Der lever ganske vist snegle i de europæiske landskildpadders hjemstavnsbiotoper, men snegle er ikke særligt udbredt. Mange arter mangler helt Dette hænger sammen med de stedlige klimatiske forhold. Der er som bekendt varmere og mere tørt.

Læs Foder

Alice tog dette foto af en russisk landskildpadde i færd med at indtage en dræbersnegl.

 

Preben Tønning har taget dette foto af en bredrandet landskildpadde (Testudo marginata) der æder en dræbersnegl.

Men selvom den iberiske skovsnegl ikke er farlig for dine landskildpadder, er den bestemt ikke et charmerende bekendskab. Den er ekstraordinært slimet og ulækker, og den kan i antal dominere et område voldsomt.

Iberisk skovsnegl (Arion lusitanicus), kaldet dræbersnegl. Foto Naturstyrelsen

Jeg er ikke plaget af dræbersnegle her i biotopen. Jeg slæber ganske vist dræbersnegle ind på matriklen hver dag med det ukrudt, jeg henter ude på markerne og fordeler i mine skildpaddeanlæg. Men jeg bruger ikke tid på at rense ukrudtet igennem for små og store dræbersnegle, inden jeg fordeler det i skildpaddeanlæggene.

Jeg ser nemlig så at sige aldrig dræbersneglene igen. Jeg har da også bemærket, at jeg har masser af leopardsnegle. De ses først, når det bliver mørkt.

Jeg har også pindsvin. Tidligere troede jeg, at det var mine pindsvin, der holdt biotopen ren her. Pindsvin er kendt for at æde dræbersnegle.

Men der er nok ingen tvivl om, at leopardsneglene skal have æren for det meste. Leopardsnegle er rovdyr, der er meget hurtigere end andre snegle. De jager og spiser andre snegle og også andre snegles æg. Derfor jager de også dræbersneglene og æder deres æg.

Leopardsnegl (limax maximus)

Leopardsneglen er en af de største nøgensnegle vi har herhjemme. Den kaldes også for plettet gråsnegl, kældersnegl og pantersnegl. Men dens karakteristiske udseende, gør dog at leopardsnegl er en meget rammende betegnelse for sneglen.

Sneglen er oftest grålig, men kan også optræde i mørkere nuancer tæt på sort. Fælles for sneglene er dog de karakteristiske pletter, som gør sneglen let at adskille fra de andre nøgensnegle i haven.

Den voksne leopardsnegl kan blive helt op til 20 cm.

Leopardsnegl

Jeg har også mange vinbjergsnegle i haven. Vinbjergsneglen (Helix pomatia) er en spiselig snegleart og Europas største skalbærende landsnegl. Som fuldvoksen kan den opnå en højde på 4,5 cm og en bredde på 4 cm.

Vinbjergsnegl skal også være et godt middel mod dræbersnegle. Vinbjergsnegle æder angiveligt dræbersneglens æg. Med andre ord er det en god ide at udsætte disse naturlige fjender af dræbersneglen på din grund.

Vinbjergsnegl ses på tegning til venstre

Med andre ord er det en god ide at udsætte disse naturlige fjender (Leopardsnegle og vinbjergsnegle) af dræbersneglen på din grund. Men du kan ikke nøjes med nogle få eksemplarer.

Desværre er der mange, der i deres fortvivlede dræbersneglejagt slår deres bestand af nyttige leopardsnegle ihjel, fordi de ikke er klar over, at der er tale om en helt anden art.

Ikke alene ved at hakke dem over med håndkraft med spader og andre voldsomme værktøjer, men også ved at udsætte sneglefælder, udlægge sneglegift eller bruge andre lumske indretninger, der ikke skelner imellem dræbersnegle og andre snegle. På den måde forøger de jo kun deres bestand af dræbersnegle.

Skøn derfor på dine leopardsnegle og giv dem gode betingelser! Undlad under alle omstændigheder sneglefælder og sneglegift. Den slags gør ikke forskel på snegle, og udrydder derfor også de vigtige leopardsnegle!

Har du ingen leopardsnegle, så afsted og skaf nogle! Har du ikke nok, så skaf flere! Men jagten foregår altså efter mørkets frembrud, hvor de er kommet frem og kan ses med din skarpe lommelygte.

Herunder ses et par leopardsnegle, der en lun sommernat er færd med at opformere min bestand af leopardsnegle.

Parrende leopardsnegle (Linus maximus)

Startside