.................

 

Startside Denne artikel er senest ændret i marts 2011

Maurisk landskildpadde

Testudo graeca

 

Meget smuk maurisk landskildpaddehan Testudo graeca ibera i Büyükanafata i Tyrkiet.

Indhold af denne artikel

Denne artikel om maurisk landskildpadde indeholder beskrivelse af art og underarter, vejledning i artsbestemmelse, oplysninger om geografisk udstrækning af områderne for dens forekomst, gennemgang af navngivning (taksonomi/nomenklatur), rapportering om status, mv.

Hvis du søger en egentlig pasningsvejledning for maurisk landskildpadde, så findes der en hel del grundige artikler om dette emne her på hjemmesiden. Start for eksempel med Foder, Vækst, Badning, Frilandsanlæg, Pasning, Indendørs hold.

Jeg holder t dag kun 1 enkelt maurisk landskildpadde af underarten Testudo graeca ibera sammen med de 3 andre europæiske landskildpaddearter i mit frilandsanlæg i Næstved. De passes derfor sammen, og pasningen er selvfølgelig helt ens for alle arterne.

Oprindelig var der flere eksemplarer af mauriske landskildpadder her i min bestand af europæiske landskildpadder, herunder et ynglepar, men de måtte alle fjernes på nær den ovennævnte, da de begyndte at udvise interesse for de bredrandede landskildpadder. Afkom i form af krydsninger/ bastarder må selvsagt ikke forekomme, når man beskæftiger sig med udryddelsestruede landskildpaddearter.

Mørk maurisk landskildpaddehan. Vores Alex er en meget gammel Testudo graeca ibera.

Beskrivelse

Maurisk landskildpade er en lille til mellemstor landskildpadde. Udvoksede eksemplarer af underarten Testudo graeca ibera kan i Sydøsteuropa og i Asien undtagelsesvist opnå en vægt på 5-6 (7) kg. og nå op på en skjoldstørrrelse på 35 cm! Men disse størrelser er altså ekstremt store udgaver. Mauriske landskildpadder fra de vestlige Middelhavslande bliver betydeligt mindre. Således bliver Testudo graeca graeca fra Sydøstspanien kun op til 12 cm. i skjoldlængde. Nogle af de kønne nordafrikanske underarter forbliver endnu mindre end 12 cm.

På forbenene har den fire til seks tværrækker af meget store overlappende hornskæl. (Betydeligt større end på den græske landskildpadde.) Rygskjoldet er højt hvælvet med det højeste punkt beliggende i det tredje vertebralskjold (rygskjold). Rygskjoldene er forholdsvis brede og store. Farve og aftegninger på rygskjoldet er underartsbestemt og varierer individuelt. Ungerne klækker med tydelige og kontrastrige aftegninger, dog er enkelte nordafrikanske lokalformer næsten ensfarvet lyse ved klækningen. Med alderen bliver skildpaddenes farver og aftegninger tiltagende "udvaskede". Også farven på hoved og ben (ekstremiteterne) svinger efter de klimatiske forhold stærkt fra lysegulbrun til sort. Ekelte lokalformer har karakteristiske lyse pletter på oversiden af hovedet.

De kraftige forben på en maurisk landskildpadde. Testudo graeca ibera. Bulgarien

Ligesom på den bredrandede landskildpadde er bugskjoldet på den mauriske landskildpaddehun bevægeligt/hængslet. Almindeligvis har voksne mauriske landskildpadder indadbuet (konkavt) bugskjold. Det antages, at dette letter bestigningen af hunnen under parringen. Men enkelte mauriske hunner ses også med mere eller mindre konkavt bugskjold.

Forår i Nordgrækenland. Testudo graeca ibera.

Der er fundet meget store eksemplarer af Testudo graeca ibera i Bulgarien og Rumænien. Dette oplyses af mange af hinanden uafhængige kilder. For eksempel kan man læse i Stefan Gabriel i "Testudo. Häufig gehaltene arten", at det største eksemplar er fundet i Bulgarien med en Carapaxlængde på 389 mm og vægt på 6 kg., som senere øgedes til 7 kg. (Beshkov 1997). Dette gav grundlag for teorier om, at europæiske landskildpadder bliver større, jo nordligere, de lever.

Men dette modsiges vel af genopdagelsen af Den Dalmatinske Landsskildpadde, der lever i en smal bræmme langs Adriaterhavet som den nordligst levende skildadde i Europa. Den bliver jo bestemt ikke stor.

Udover som nævnt at høre til de europæiske landskildpadder, hører maurisk landskildpadde også til de såkaldte Mediterrane Landskildpadder eller middelhavskildpadderne (Middelhavet hedder Mediterranium på latin.), der, som navnet angiver, lever rundt om Middelhavet.

2 af de andre mediterrane landskildpaddearter Bredrandet landskildpadde og Græsk landskildpadde gennemgås særskilt i andre artikler på denne hjemmeside, da de jo også tilhører de europæiske landskildpadder.

Den meget lille og kønne Ægyptiske landskildpadde Testudo kleinmanni lever med store slip fra det vestlige Libyen indtil Sinaihalvøen og i Negevørkenen i Israel, men da den er tropisk, kan den ikke holdes på friland i Danmark.

Jeg har derfor ingen erfaringer med den, og den vil ikke blive omtalt mere her på min hjemmeside.

 

Maurisk/græsk landskildpadde?

Den mauriske landskildpadde har altid både navnemæssigt og udseeendemæssigt skabt forvirring og forveksling med græsk landskildpadde. Maurisk landskildpadde lever blandt andet også i Grækenland (Nordøstgrækenland), og også dens latinske navn graeca bidrager selvfølgelig ofte til den fejlagtige opfattelse, at den mauriske skildpadde er den skildpadde, der går under navnet græsk landskildpadde. Nu bliver det jo heller ikke nemmere af, at den mauriske landskildpadde i store dele af den engelsktalende verden hedder "Greek tortoise". Det oplyses flere steder, at navnet graeca intet har med selve landet Grækenland at gøre, men skulle komme fra navngiverens (Linné) opfattelse af, at det mørke mønster i rygskjoldet skulle have en påfaldende lighed med den såkaldte græske bort (A´la Grecque borten). Udseendemæssigt kan det også for et overfladisk blik være svært at erkende forskellen mellem de 2 skildpaddearter. Men det er nu ikke altid så vanskeligt.

Hornkegle på hvert bagbenslår. Ingen hornspids på halen. Udelt haleplade. Maurisk han.

 

Tallene herunder svarer til tegningen ovenover

Der er 3 afgørende artskendetegn, når man bestemmer græske landskildpadder og mauriske landskildpadder fra hinanden.

1. Delt haleskjold: Græsk landskildpadde. Udelt haleskjold: Maurisk landskildpadde.

2. Hornspids på halespidsen: Græsk landskildpadde. Ingen hornspids på halespidsen: Maurisk landskildpadde.

3. Hornkegle på bagbenslårene: Maurisk landskildpadde. Ingen hornkegle på bagbenslårene: Græsk landskildpadde.

 

Usædvanligt tynde hornkegler på maurisk landskildpadde.

 

,69-69----------------85

Maurisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den mauriske landskildpadde er en hornkegle på hvert bagbenslår. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne hornkegle på hvert bagben. (Den græske og den russiske landskildpadde har ofte en samling af små hornspidser på bagbenslårene, men ingen enkelt stor kegle, som den mauriske.) Endvidere har den mauriske landskildpadde ingen hornspids/hornkegle på halespidsen. Halen er mere stump og afrundet på den mauriske landskildpadde, end på de andre europæiske landskildpadder. Halepladen er normalt udelt. Den mauriske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne mauriske landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Bredrandet landskildpadde

Det unikke og væsentlige særkende for den bredrandede landskildpadde er 1 sort trekant på hvert bugskjold. Ingen af de andre europæiske landskildpadder har denne sorte trekant siddende på hvert bugskjold. Endvidere har den bredrandede landskildpadde ingen hornspids/hornkegle på halespidsen. Halepladen er normalt udelt. Den bredrandede landskildpadde har 5 negle på forbenet. Den voksne bredrandede landskildpaddehun vil sædvanligvis have hængslet bugskjold.

Græsk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den græske landskildpadde er en lang og kraftig hornspids/hornkegle på halespidsen. Endvidere er halepladen sædvanligvis delt. Den græske landskildpadde har 5 negle på forbenet. Somme tider ses den 5. negl at være forkrøblet på forbenet af den græske landskildpadde. Somme tider kan den også sidde lidt højere end de andre 4 negle, og tillige være forkrøblet. Den voksne græske landskildpaddehun har ikke hængslet bugskjold.

Russisk landskildpadde

Det unikke og væsentligste særkende for den russiske landskildpadde er, at den kun har 4 negle på forbenene. Den russiske landskildpadde kan have en meget lille (diminutiv) hornspids på halen. Den har normalt udelt haleplade. Hunnen har aldrig hængslet bugskjold.

Navngivning (Taksonomi/Nomenklatur)

Landskildpadder er ikke opdelt i racer som hunde! Landskildpadder er opdelt i arter og underarter.)

Ikke mange krybdyrarter har gennemgået så mange og så store ændringer i navngivningen (nomenklaturen), som de europæiske landskildpadder. I dag er den mauriske landskildpadde den art, som fremtræder mest uoverskuelig, når det kommer til navnene på art og underarter.

Den mauriske landskildpadde har et meget stort udbredelsesområde. Men meget kort sagt lever den rundt om Middelhavet, Sortehavet og over til Det Kaspiske Hav og videre langt ind i Iran. Altså breder den sig over 3 forskellige kontinenter og over meget forskellige klimazoner. Det siger sig selv, at den under evolutionen har måttet tilpasse sig disse meget forskellige livsforhold. Den opdeles derfor naturligt nok i mange underarter, og der kommer hele tiden under diskussioner nye opdelinger til. Samt forslag til udskillelse af underarter til egentlig arter.

Her følger den seneste opremsning af de til nu af de fleste herpetologer anerkendte underarter af maurisk landskildpadde.

Testudo graeca graeca (nominatformen)

Udbredelsesområde sydlige Spanien, Marokko, Algier, Tunis og Libyen. Den er endvidere indført på Sardinien og på Balearerne (Mallorca, Ibiza, mv.) Den bliver ikke så stor. Men størrelsen varierer efter det område, den kommer fra. Den svinger fra størrelsen 12-14 cm til 16-18 cm. Skjoldet er højt hvælvet af meget lys, gul farve med skarpt aftegnede sort/mørke aftegninger. Ringen rundt om øjet er cirkulær. Hos de andre underarter af maurisk landskildpadde er den mandelformet.

Testudo graeca graeca. Foto Hans Hillewaert.

Den har i årevis været genstand for ulovlig kommerciel indsamling til kæledyrsmarkedet, og den er i stigende omfang (i Nordafrika) genstand for ulovlig indsamling med henblik på salg til af turister. Bestanden i Spanien er forsvindende lille. Imidlertid er det almindeligt i Spanien (som i alle Middelhavslande) at holde skildpadder i haven. En undersøgelse har afdækket, at der rent faktisk går i titusindevis af mauriske landskildpadder i private haver i Spanien. De indsamles gerne i naturen til dette brug af spanske børn.

Testudo graeca anamurensis

Udbredelsesområde sydlige del af Tyrkiet. Navnet hidrører fra en gammel ruinby ved navn Anamurem. Denne underart er forholdsvis stor og har et langstrakt rygskjold af lys olivenagtig farve med udfladede bagskjoldplader. Den ligger udseendemæssigt tæt på den bredrandede landskildpadde, men har i modsætning til denne et meget spraglet udseende med mørke pletter spredt over rygskjoldet.

Testudo graeca anamurensis. Foto My Pet

Testudo graeca antakyensis

Udnbredelsesområde Sydøsttyrkiet, Syrien og Israel. Rygskjoldet er af gullig farve (minder lidt om den græske landskildpadde. Dette kan Testudo graca ibera altså også gøre.) Bugskjoldet er lettere udfladet. Strubepartiet er ofte af hvidlig farve.

Testudo graeca antakyensis. Foto fra EOL Turtle

Testudo graeca armeniaca

Udbredelsesområde Armenien, Asserbadjan, nordvestlige Iran, sydøstlige Tyrkiet. Den kendetegnes ved en affladet skjoldform lig den russiske landskildpadde og har for det meste en mørkere skjoldfarve uden kontrastfarvede aftegninger. Den skal kunne blive maksimalt 20-30 cm. stor.

Testudo graeca armeniaca.

Testudo graeca buxtoni

Udbredelsesområde formodentlig i Iran og vestkysten af Det Kaspiske Hav. Pt. ikke muligt at skaffe flere oplysninger.

Testudo graeca buxtoni. Foto Omid Mozzafari

Testudo graeca cyrenaica

Udbredelsesområde halvøen Cyrenaica, nordøstlige Libyen indtil Al Adem syd for Tobruk. Den har smalle forekstremiteter. Den er den ad de nordafrikanske mauriske landskildpadder, der har den smalleste og laveste åbning i skjoldet fortil. Den har talje i skjoldet, når man betragter den fra oven. Hannens haleskjold er stærkt indadbøjet.

Tstudo graeca cyrenaica. Foto Dospělý Samec.

Testudo graeca flavominimaralis

Beskrivelsen beror alene på eksemplarer, som holdes i fangenskab uden præcise oplysninger om oprindelsesbiotop! Der gættes på Lybien.

T.g.flavominimaralis

Testudo graeca floweri

Udbredelseområde Libanon og Israel. Den er den mindste underart af maurisk landskildpadde. Rygskjoldet er relativt fladt og kraftigt farvet mørkegul med tydelige sorte pletter. Haleskjoldet er midt på forsynet med en karakteristisk sort plet. Hovedet er af udpræget gul farve. Minder meget om den ægyptiske landskildpadde.

Testudo graeca floweri

Testudo graeca ibera

Udbredelsesområde nordvestlige Grækenland, Bulgarien, europæiske del af Tyrkiet og et godt stykke mod vest og sydvest ind i Tyrkiet. Den er den underart, der rummer de største eksemplarer. Dyrene kan undtagelsesvist nå op på en skjoldlængde over 30 cm. og opnå en vægt på op til 7 kg. Disse kæmper er fundet i Bulgarien. (Den største på 7 kg. ved landsbyen Krumovgrad). Normalt forbliver den dog væsentlig mindre i størrelsen.

Testudo graeca ibera. 4 år gammel unge.

Underartsnavnet ibera bidrager til en del forvirring. Navnet har intet med Den Iberiske Halvø (Spanien og Portugal) at gøre. Ifølge nogle kilder hidrører navnet fra et område, der nu dækkes af republikken Georgien ("Iberien"). Ifølge andre kilder hidrører navnet fra en landsby/lokalitet i Tyrkiet ved navn Ibera.

Testudo graeca ibera i Nordgrækenland.

Skjoldet er ofte noget fladere end hos de andre underarter og er rundt til ovalt i omkreds. Skjoldets grundfarve er fra starten gullig/oliven med tydeligt markerede sorte/mørke aftegninger. Der er dog stor spredning i farver og aftegninger. Mange eksemplarer er helt sorte. Med alderen bliver skjoldet mørkere også på de lyse eksemplarer og på sammme måde forholder det sig med lemmer og hoved.

Som nævnt kanTestudo graeca ibera fra nogle landområder blive massivt større end de andre underarter af maurisk landskildpadde. På de 2 billeder til venstre ses en ordentlig kleppert, som befinder sig i The Welsh Mountain Zoo i England.

Den tidligere ejer oplyser, at den vejede 11 engelske pund, da han i 2009 afleverede den til den zoologiske have. Den havde før da gået i 30 år hos hans forældre. Han udvalgte den selv i sin tid i en dyrehandel, da han var 11-12 år gammel. Han faldt for dens smukke skjold. Den gik sammen med andre små skildpadder. Foto Josh Parry

 

Testudo graeca lamberti

Udbredelsesområde nordlige Marokko. Den har et ret stort relativt fladt, langstrakt rygskjold med lidt talje. Den er mørk i farven med findelte aftegninger.

Testudo graeca lamberti. Foto David G. Barkasy

Testudo graeca marokkensis

Udbredelsesområde nordvestlige Marokko. Denne underart har kontrastrige farver på det gule okkerfarvede rygskjold med linieagtige aftegninger. Den har udfladning på bagskjoldet.

Testudo graeca marokkensis. Foto Aline.

Testudo graeca nabeulensis

Udbredelsesområde Tunis. Den kaldes også Tunesisk skildpadde. Denne underart er forholdsvis lille. Hannen kan maksimalt nå en størrelse på 13 cm. og hunnen på 16,5 cm. Den er meget lys i farverne. Rygskjoldet er nærmest lysegult med meget sorte aftegninger i skjoldcentrene. På hovedet har den lige mellem øjnene en meget synlig gul plet. Den er efterhånden meget populær i fangenskab på grund af den lille størrelse og det kønne udseende. -Og fordi charterturister får den tilbudt til næsten ingen penge. Den er imidlertid lidt mere sart og krævende end de andre mauriske underarter. Selvom den egentlig ikke er svær at holde, er den derfor ikke skildpadden for den forudsætningsløse skildpaddeholder. Da den er tropisk, må den ikke lægges i hi.

Testudo graeca nabeulensis. Foto Lorenzo Santoni

Testudo graeca nikolski

Udbredelsesområde den nordvestlige Kaukasusregion. Hos denne underart er rygskjoldet langstrakt og højt hvælvet. Farven er gulbrun med skarpt afgrænsede sorte/mørke aftegninger. På forbenene ses 4 rækker tilspidsede hornplader/skæl. Neglene er gule.

Testudo graeca nikolski

Testudo graeca pallasi

Udbredelsesområde Dagestan og Asserbadsjan. Denne underart bliver op til 24 cm. stor. Den har spidser i rygpladerne (!)

Testudo graeca pallasi

Testudo graeca perses

Udbredelsesområde Zagrosbjergene i Iran indtil de sydøstlige Tyrkiet og det nordøstlige Irak. Ret stor. Meget lange analskjolde.

Testudo graeca perses. Foto Omid Mozzafari

Testudo graeca soussensis

Udbredelsesområde Soussedalen i Marokko. Den er større og mere plump end de øvrige mere elegante nordafrikanske mauriske underarter. Den mangler hyppigt de ellers karakteristiske hornkegler på bagbenslårene.

Testudo graeca soussensis. Foto Museum Stuttgart.

Testudo graeca terrestris

Udbredelsesområdet hed i sin tid Levanten. Nærmere bestemt sydøstlige Tyrkiet, Syrien, nordlige Irak, Israel og Sinai. Derfor kaldes den også den levantiske skildpadde. Den kendetegnes ved den overvejende lyse og meget iøjnefaldende gule farve "golden greek" på både skjold, hoved og ben. Mørke pigmenter optræder sjældent som sorte. De findes mere almindeligt som brune og er reduceret i omfang. Rygskjoldet er udpræget højt hvælvet. På hovedet seskarakteristiske gule aftegninger i form af pletter. Det oplyses, at den maksimalt opnåre en skjoldlængde på 16cm.

Testudo graeca terrestris. Foto Guy Haimovitch

Testudo graeca zarudnyi

Udbredelsesområde østlige og sydlige Iran. På grund af sin langstrakte kropsform og udfladede bagskjold ligner den meget bredrandet landskildpadde. Den er normalt helt sort i farven.

Testudo graeca Zarudnyi. Foto Omid Mozaffari

Udover navnene på ovenstående liste anføres i mange publikationer af forskellige skribenter og taksonomer en del navne på yderligere arter og underarter af den mauriske landskildpadde, og boniteten af disse er løbende under diskussion. Hvis man vil se et eksempel på mange bud på nye/yderligere navne på mauriske landskildpaddearter og underarter, så kan man slå op i Holger Vetters bog fra 2002: Turtles of the World Vol. 1.

Maurisk landskildpadde Testudo graeca ibera i Kavala i Grækenland.

Men hvorfor bruger man overhovedet resourcer på at anvende latinske navne? (Den latinske navngivning er iøvrigt opfundet af den svanske botaniker Linne´). Det gør jo bare det hele så nørdet og indviklet!

Det er faktisk uomgængeligt nødvendigt. Det er den eneste måde, hvorpå man altid præcist ved, hvilket dyr, man taler om. Især over landegrænserne, men også indenfor rigets grænser. De fleste dyrearter har lokale navne, der er helt anderledes end dem, der anvendes for det samme dyr andre steder. Når du præcist ved, hvilket dyr du står med i hånden, ved du også, hvor dyret har sine hjemstavnsbiotoper.

Inden man lægger sine mauriske landskildpadder i vinterhi, er det da en udpræget fordel, hvis man ved, om der er tale om en tropisk underart fra Nordafrika, der sådan set ikke må komme i hi overhovedet. Mange af skildpadderne fra Nordafrika kender af gode grunde ikke vinterhi. Vintrene har nogle steder samme temperaturer, som vi kender fra gode solskinsdage i den varme danske højsommer. Til gengæld er sommertemperaturerne i Nordafrika så ekstreme, og afsvedningen af vegetationen så udtalt, at skildpadderne går i sommerhi for at overleve. Såkaldt æstivation.

Jeg har ganske vist i sin tid med held lagt et par nordafrikanske mauriske landskildpadder, formentlig fra Marokko, i vinterhi nogle år i træk. Det var for at afprøve et udsagn fra Brian Highfield om, at Testudo graeca fra Marokko kan lægges i hi, hvis de er "100 % healthy". Heraf kan jeg udlede, at evnen til at gennemleve vinterhi ikke er tillært, men genetisk! Skildpadderne (og deres forældre og forældre igen, osv.) havde jo aldrig prøvet det før. Det gik godt, men jeg gør det nu aldrig mere! Vinterhi

Udbredelsesområde

Udbredelsesområdet for den mauriske landskildpadde strækker sig over 27 stater. Fra Atlanterhavskysten i det vestlige Marokko til Irans østlige egne. En strækning på 6.000 km. fra vest til øst. Afstanden fra nord til syd er ca. 1.600 km.

De klimatiske betingelser er derfor vidt forskellige. Fra behageligt middelhavsklima til de ekstreme vejrbetingelser på de asiatiske stepper med glohede somre og månedlange hårde frostperioder om vinteren.

Biotoperne varierer stærkt fra sumpområder over hede- og græslandskaber, lyse skove, sandede klitter til sparsomt bevoksede tørre stepper og delvise ørkenområder. Disse bagrundsoplysninger er væsentlige, når man vil strukturere naturlige pasningsforhold for denne landskildpadde. Med andre ord, hvilken underart er mon denne landskildpadde, jeg holder i hånden, og hvor stammer den fra?

Flot maurisk biotop ved Kavala i Nordgrækenland. Fællesbiotop med græske landskildpadder.

 

For hurtigt opfodret maurisk landskildpadde. Ubestemmelig underart.

Den mauriske landskildpadde regnes til de europæiske landskildpadder, men rigtig europæisk er af gode grunde kun Testudo graeca graeca fra de nordøstlige Middelhavslande , og Testudo graeca ibera fra det Nordøstlige Balkan. Faktisk lever de allerfleste mauriske landskildpadder i Afrika og i Asien.

Maurisk landskildpadde Testudo graeca ibera i dansk frilandsanlæg. Det er græs, der sidder i næbbet.

Status

Den mauriske landskildpadde er opført på liste II i Washingtonkonventionen (CITES) og EU bilag A, og den kan ikke længere udføres fra sine oprindelseslande. Du må ikke købe den eller sælge den, uden at der til den enkelte skildpadde er knyttet et CITES certifikat, der identificerer og godkender salget af den på gældende landskildpadde. CITES certifikater udfærdiges i Danmark af Naturstyrelsen. Hvis skildpadden er så gammel, at den er indført til Danmark før ikræfttrædelsen af disse bestemmelser, er der af gode grunde ikke udfærdiget CITES certifikater på den. Den må selvfølgelig fortsat besiddes, men den må ikke handles.

Der skal altså medfølge et CITES certifikat, der tillader salget, når du køber en skildpadde, der som denne art er omfattet af fredningsbestemmelserne. Det er CITES certifikater, man tænker på, når man spørger, om der er "papirer" på den pågældende skildpadde.

Heldigvis avles også europæiske landskildpadder efterhånden, så det er muligt lovligt at erhverve sig eksemplarer med papirer, og uden at gribe ind i de vildtlevende bestande. Vi avlere får i forbindelse med salg af vores unger udfærdiget de nødvendige certifikater i Skov- og Naturstyrelsen.

I Tysk skildpaddelitteratur og i dansk skildpaddelitteratur, som ukritisk er oversat direkte fra tysk, får man at vide, at anskaffelse af landskildpadder med CITES-papirer straks skal anmeldes til Naturstyrelsen, og at salg på samme måde straks skal anmeldes samme sted. Det skal det altså ikke i Danmark. CITES-papirerne skal bare følge med skildpadden, når den skifter hænder. De nævnte bestemmelser om meldepligt er tysk lovgivning, der kun gælder i Tyskland.

Læs Fredning og Rovdriften

Haleparti af maurisk hunskildpadde. Kort hale.

Hos os i Næstved

Vi holder mange europæiske landskildpadder, men vi holder i dag kun en enkelt maurisk landskildpaddehan (Alex), en sort Testudo graeca ibera. Vi måtte i 2003 desværre skille os af med et ynglepar af underarten Testudo gaeca graeca, fordi hannen begyndte at gøre kur til vores marginatahunner. Bastarder/krydsninger er selvsagt uacceptabelt, så der måte straks handles. Hans mage fulgte med væk, da jo der var tale om ynglepar af samme underart.

Vores gamle sorte han Alex fik vi i 1993 fra en gammel dame, der nu skulle på plejehjem, og som ikke måtte tage sin skildpadde med! (Hvad er nu det for noget?!) Hun fortalte mig, at hun havde købt ham for 5 kroner i 1950 i en dyrehandel i Næstved. Han var dengang fuldt udvokset, og han må derfor være mellem 80 og 100 år nu. Der fulgte en pasningsvejledning med, udgivet af Dyrehansdlernes Brancheforening, skrevet af Dr. Phil. Tage Wind. (Dengang kunne man åbenbart finde ud af det!) Denne pasningsvejledning gav hun mig i hånden og bad mig om at følge den med samme omhu, som hun havde gjort i over 40 år! Det lovede jeg selvfølgelig. Den er iøvrigt forbløffende god! Den rummer stort set de anbefalinger for pleje og kost, som er ved at trænge igennem (igen!) i dag.

Hun købte i sin tid skildpadden til sin søn, men han tog ud at sejle, og skildpadden blev så hos hende. Hun har helt bestemt taget sig godt af skildpadden, men den har har jo været alene i alle årene. Alex er stærkt præget på mennesker, og han kommer løbende som en hundehvalp, så snart han ser mennesker i haven. Derimod interesserer han sig ikke for de andre skildpadder, som han ikke identificerer som sine artsfæller, og som han ikke ænser. Ham beholder vi selvfølgelig. Selvom han er nært beslægtede med de bredrandede landskildpadder, og skulle forventes at vise interesse for netop marginatahunnerne, er dette ikke tilfældet. Han interesserer sig kun for sorte sko, som han prøver at parre sig med. (Den gamle dame må have gået med sorte sko.)

Han er underholdende og morsom, men han er jo mentalt forstyrret på grund af de mange år i ensomhed. Han er med andre ord et levende argument for, at skildpadder ikke må holdes alene. Man skal holde mindst 2. Og har man plads til at holde en enkelt skildpadde, har man også plads til at holde 2!

Maurisk han gør kur til maurisk hun i dansk frilandsanlæg.

Alder

Alex er gammel, men europæiske landskildpadder kan blive ret gamle. De bliver nemt 50-75 år. Obst anfører, at de kan blive 120 år. Især kan mauriske landskildpadder åbenbart blive gamle. Der verserer en del historier om dette. Jeg har gengivet nogle af dem i artiklen Hvorfor landskildpadder 2

 

 

Startside