...............

 

Startside Denne side er senest opdateret i januar 2021.

Vintertræthed

Sommertræthed

("Skildpadden graver sig ned")

 

En 1 lille græsk landskildpaddeunge har gravet sig delvist ned for en periode.

Vintertræthed (skildpadden graver sig ned/gemmer sig væk)

Hvis du ikke lægger dine europæiske landskildpaddeunger i hi, men holder dem gående i et indendørs terrarie vinteren over, kan du opleve, at en eller flere af dine skildpadder på et tidspunkt skruer vægen ned. Dette kan indtræde i oktober/november, men det kan også ske senere på vinteren (Eller næste sommer! -Se nedenfor.) Dette kan ske i flere trin.

1. Din skildpadde virker sløvere, og den har i det hele taget mistet meget af den livlighed, som den udviste tidligere i sæsonen. Skildpadden spiser ikke længere så meget og ikke så tit. Dette er meget almindeligt, og du skal ikke blive bekymret af den grund.

2. Der kan også yderligere ske den forandring i skildpaddens adfærd, at den ikke mere kommer så tit frem, som den gjorde tidligere på sæsonen. Dette er også almindeligt.

Efter en periode kan den sætte tempoet op igen, og adfærden bliver normal. Appetitten vender tilbage.

3. Men der kan også ske den yderligere forandring, at den helt indstiller aktiviteten. Den kan finde på at grave sig helt eller delvist ned i bundlaget, og blive der. Den kan også bare blive liggende konstant "og sove" i sit overnatningshus/overnatningsskjul eller bare i et hjørne af terrariet. Dette er også helt almindeligt.

Hvis du graver skildpadden op, graver den sig hurtigt ned igen. Og dette gentager sig hver gang, du gør det. På samme måde gemmer den sig væk igen, hvis du tager den frem fra dens skjul.

Hvis ellers skildpadden synes rask, så skal du ikke blive nervøs for dens tilstand. Det er bare skildpaddens biologiske ur, der fortæller den, at det faktisk er vinter nu, og at det derfor er på den tid, hvor den skulle have været i vinterhi under de køligere ydre forhold, sådan som det nu er situationen, der hvor skildpadden kommer fra. Skildpaddens årshjul er lagt fast gennem evolutionens millioner af år, og derfor prøver den nu alligevel at gå i hi, selvom dens ydre omstændigheder ikke "giver den lov". Dette er styret af hypofysens udskillelse af hormoner.

Skildpadden forbliver herefter inaktiv i en periode på måske 14 dage og måske op til et par måneder. Du skal bare lade den være helt i fred! Hvis du begynder at lægge den hen under varmelampen, flytter rundt på den, tager den op, prøver at få den til at spise, osv., stresser du den bare.

Stress beskadiger dens immunforsvar, og så får skildpadden let problemer med helbredet. Du skal ikke ændre på lys og varme eller andet. (Medmindre du er helt sikker på, at skildpadden "sover vintersøvn". Så kan du roligt slukke for lys og varmelampe, og se tiden an.)

Når den har gennemløbet sin hvilepause, melder den sig tilbage i fuld aktivitet igen. Mange skifter bundlag eller fjerner helt bundlaget og fjerner eller flytter overnatningsskjulet for at forhindre den stakkels skildpadde i at grave sig ned og forsvinde. Det må man absolut ikke gøre. Hvis skildpadden ikke længere kan følge sin indre trang til at grave sig ned, bliver den "totalstresset", og det kan føre lige ind i pådragelse af sygdom, spiseforstyrrelser, osv.

Skildpadderne kompenserer bare for den manglende vinterhi, ved selv at komponere en form for hi.

-Den mest hensigtsmæssige og den rigtigste løsning på dette problem er selvfølgelig at lade sine skildpadder gå i vinterhi.

-Men hvis skildpadden ikke har gemt sig væk, men for eksempel har lagt sig konstant under varmelampen, er der noget galt. Så er det afsted til krybdyrkyndig dyrlæge. Raske skildpadder ligger ikke konstant under varmelampen. Det kan en skildpadde ikke holde til. Medmindre lampen varmer for lidt/i underkanten.

Der skal være 40 grader C på bundlaget under varmelampen. Ellers må skildpadden kompensere for den manglende varmemængde ved at tilbringe så meget længere tid under lampen, for at nå op på sin funktionstemperatur på 35-37 grader. Læg et termometer på bundlaget under lampen og sænk/hæv lampen, indtil temperaturen på termometret viser 40 grader C.

Fuld aktivitet indendørs om vinteren, hvis "minihi" om efteråret.

Især russiske landskildpadder er tilbøjelige til at skrue aktivitetsniveauet ned om vinteren. Men græske, bredrandede og mauriske landskildpadder kan erfaringsmæssigt også godt sænke aktivitetsniveauet væsentligt. Mine voksne landskildpadder kommer alle i hi hver vinter, men hos de små unger, der ikke kommer i hi (mine unger kommer først i vinterhi fra og med deres andet leveår), kan jeg hver vinter iagttage enkelte eksempler på den ovenfor beskrevne "vintertræthed".

Her har en helt ung russisk unge gravet sig ned i bundlaget i november måned. Den forsvandt fra den ene dag til den anden. Jeg har lige løftet det øverste lag af tørret græs, små grene og kokosmuld, og her ligger den minsandten. Men den skal altså have fred. Denne forstyrrelse her er kun for at kunne illustrere.

Hos mig er det sædvanligvis russiske landskildpaddeunger, der tager sig et "break" i vintersæsonen. Enkelte græske unger kan en sjælden gang gøre det samme. Jeg har bemærket, at denne tilbøjelighed til vintersløvhed er betydelig mindre udtalt hos mig, end hos de fleste andre landskildpaddeholdere.

Dette hænger nok sammen med, at jeg lader mine unger få et "minivinterhi", inden jeg tager dem indenfor om efteråret. De små unger får lov til at blive udenfor i vuggestuerne til ind i oktober måned eller senere. Efterhånden som dagene bliver kortere, og vejret bliver køligere, kommer de mindre og mindre ud i deres græsovergroede små frilandsgårde. De forbliver i deres mistbænke, og til sidst bliver de liggende i deres ovenatningshuse. Her ligger de og "sover", indtil DMI begynder at varsle nattefrost for den kommende nat. Først nu kommer de indenfor. De har på denne måde gennemlevet en periode, hvor deres livsfunktioner ligesom i rigtigt hi har været stærkt nedsat og næsten sat på stand by. Derfor har de ikke samme trang til vinterhvile senere på vinteren, som andre landskildpadder, der ikke har haft nogen aktivitetspause i løbet af året.

Ung russer har gravet sig op igen i juni måned efter et sommerbreak på 1 måned.

Sommertræthed (skildpadden graver sig måske ned i det udendørs anlæg)

Hvis du ikke lægger dine europæiske landskildpadder i vinterhi, vil du også ind imellem opleve, at de ikke alene kan finde på at lægge sig til at sove i deres terrarie om vinteren, men de kan sandelig også finde på det samme om sommeren! Både under indendørs hold og under udendørs hold!

Især ser man rigtig tit, at russiske landskildpadder, der ikke har fået lov til at komme i vinterhi, ligefrem graver sig ned kort tid efter, at de er sat ud i deres frilandsanlæg om foråret. Men græske landskildpaddder, og især græske landskildpaddeunger, kan godt finde på det samme. De kan gemme sig væk i deres overnatningshule eller grave sig ned og eller forblive væk/nedgravet i 14 dage og op til 2 måneder. Og det kan du dog tage roligt, de dør ikke af, at der ikke er så sommervarmt nede i jorden. Deres metabolisme (stofskifte) falder tilsvarende. Landskildpadder kan i det hele taget faktisk klare sig i flere måneder uden mad, også selvom de ikke har gravet sig ned eller på anden måde er gået helt eller delvist i hi.

De tager nu bare den manglende vinterhi om sommeren. Det skyldes, at det biologiske ur er slået i stykker, fordi de ikke får lov til at komme i vinterhi. Nedgravningen kan vare flere måneder. Du skal bare lade skildpadderne være. Hvis du graver dem op, graver de sig nok ned igen, eller bliver liggende ubevægelige i et mørkt hjørne af anlægget eller i deres overnatningsskjul. Under alle omstændigheder bliver de stressede, hver gang de graves op. Stressede landskildpadder får nedsat immunforsvar og er mere tilgængelige for sygdomsangreb. Når de er funktionsdygtige igen, vender de tilbage i fuld vigør!

Disse skildpadder opfører sig ikke unormalt. Når skildpadder, der ikke har været i vinterhi, sættes ud for sommeren, kan man altså risikere, at de "går i hi", når de kommer udenfor. Overgangen fra den varme stue med høj temperatur døgnet rundt til de anderledes forhold (blandt andet meget lavere temperaturer om natten end i den stue, hvor de kommer fra) udenfor, får skildpadden til at tro, at nu kommer efteråret og vinteren, og at det derfor nu er tid for vinterhi. Efter at have gemt sig væk/gravet sig ned i nogen tid som nævnt ovenfor, vil skildpadden opdage, at det ikke er efterår alligevel. Den vil så komme frem igen. Hvis man er utålmodig og tager den frem og sætter den ud i solen, vil den typisk gemme sig væk igen samme sted som før. Dette vil gentage sig, hver gang man tager den frem fra sit skjul. Den gemmer sig straks væk igen. Man bør derfor lade den være i fred, for ikke at stresse den.

Hvis skildpadden ikke har gravet sig ned, men "bare" har gemt sig væk konstant i sin hule, og man begynder at blive mere usikker, fordi der går meget lang tid, før skildpadden kommer ud, kan man prøve at tage skildpadden frem i solen, samtidig med at man laver et nyt overnatningssted til skildpadden og fjerner/nedlægger det gamle. Måske vil den så ændre adfærd og komme frem hver dag. Min erfaring er, at man kan også lokke lidt for på dette tidspunkt ved at tilbyde mælkebøtter som foder. Men hvis skildpadden nu igen gemmer sig væk og bliver liggende i sin nye hule, er der ikke andet at gøre, end fortsat at lade den ligge. Hvis den ikke kommer frem inden tid for vinterhi, kan man bare lægge den i hi, og lade den "sove" videre gennem vinteren. Det sker der normalt ikke noget ved. Hvis skildpadden ikke kommer i vinterhi, vil problemet jo sådan set bare gentage sig næste år.

Du skal iøvrigt være varsom med at grave efter en skildpadde, hvis du ikke præcist ved, hvor den er. Erfaringsmæssigt kan gravninger i anlægget efter nedgravede landskildpadder, som ikke fører til fund af dyret, medføre ulykkelige resultater. Der sker nemlig ofte det, at jorden/strukturen ændres ved gravningen, således at skildpadden ikke længere kan grave sig op igen ved egen kraft, når den ønsker det. Den kan ogå risikere at blive kvalt, fordi jorden måske nu pakker anderledes/tættere hen over skildpaddens hoved.

Hvis dine landskildpadder ganske vist har været i vinterhi, men du har taget dem tidligt op af hi (ikke turdet lade dem ligge i hi længere?) og ladet dem gå indendørs i stuetemperatur i nogen tid, inden du vil sætte dem ud (dårlig ide), sker der tit det samme, som ovenfor beskrevet. Når skildpadden har vænnet sig til den lune stuetemperatur, og den sættes ud i april/maj/primo juni måned, tror den som nævnt, at de kolde nætter først på sæsonen er ensbetydende med, at vinteren nu sætter ind. Den graver sig derfor ned. Men efter nogle dage op til 14 dage til 2 måneder opdager den, at vinteren alligevel ikke kommer nu. Den graver sig herefter op igen af sig selv.

Med andre ord: Skildpadderne kompenserer bare for den manglende vinterhi, ved selv at komponere en form for hi på et andet tidspunkt. Den mest hensigtsmæssige løsning på dette problem er selvfølgelig at lade sine skildpadder gå i vinterhi.

HUSK: Hvis en europæisk landskildpadde, der ikke har været i vinterhi, har gravet sig ned/gemt sig væk under indendørs hold eller under udendørs hold, skal du lade den være i fred, indtil den melder sig tilbage på banen af sig selv!

 

 

 

Startside