. ............

 

Startside Denne artikel er senest ændret i februar 2022

UV-lys(Ultraviolet lys)

Overskrifterne i denne artikel: UV-lys, Fås som pærer og som lysrør, Armatur til lysrør, Pærer , Toppe i skjoldet?

UV-lys

Som bekendt er solens lys den afgørende forudsætning for, at der overhovedet findes liv på denne Jord. En vigtig del af sollyset er UV-lyset. Det er en del af sollysets almindelige spektrum, men UV-lyset er som bekendt helt usynligt for os for det blotte øje. Forkortelsen UV står for ultraviolet. Det er en væsentlig betingelse for meget af livet her på Jorden, og det er helt uundværligt for dagaktive reptiler som skildpadder.

UV-lyset er bakteriedræbende, svampedræbende, virusdræbende og afgørende for mange livsprocesser. Det fremmer dannelsen af farvepigmenterne og styrker immunforsvaret. Det er nødvendigt for dannelsen af kalk i skildpaddens knogler og skjold.

Reptiler kan i modsætning til os se UV-lyset og lettere identificere blandt andet andre dyr og foderemner ved hjælp af de farver, de fremstår med i UV-lyset. UV-lys stimulerer også produktionen af beta endorfiner og hæver reptilers velbefindende. Det styrker i det hele taget hudcellernes beskyttelsesevne mod sygdomsangreb.

Det må og skal derfor kunstigt tilføres landskildpadder, der holdes indendørs, hvor solen jo ikke kommer.

Udendørs er der ingen grund til at tilføre UV-lys kunstigt. UV-lamper og rør er kun en utilstrækkelig (men nødvendig) erstatning for sollysets UV-lys. Også i overskyet vejr afleverer solen UV-lys gennem skyerne.

Hvis du (som jeg gør) holder dine europæiske landskildpadder udendørs fra april til oktober/november måned og lægger dem i hi om vinteren, har dine skildpadder (ligesom i deres hjemstavnsbiotoper) naturligvis ikke behov for kunstig tilførsel af UV-lys.

Men indendørs! Jeg bruger selvfølgelig UV-lys over de terrarier, hvor mine små 1-års skildpaddeunger går den første vinter, hvor de ikke bliver lagt i hi.

UV-lys er absolut påkrævet ved indendørs hold af landskildpadder. UV-lys er er blandt andet nødvendigt for skildpaddernes evne til at optage og omsætte kalk, og det er helt nødvendigt for deres naturlige vækst. Meget kort fortalt: UV lys indeholder 3 former for lys; UVA lys, UVB lys og UVC lys.

Det er UVA lyset (langbølgelængde320-400 nm), der er afgørende for at stimulere dyrenes aktivitet. Det er via UVA-lyset, at reptiler kan se farver, og det anføres, at de kan se flere farver/nuancer og i flere forskellige styrker end os andre.

Det er UVB lyset (kortbølgelængde 290-320 nm), der er afgørende for, at der dannes det helt nødvendige D3 vitamin, og for at kalken i føden derfor kan omsættes. Alle reptiler i den fri natur danner og vedligeholder en smule D3 vitamin i deres krop. Men planteædende dyr, som for eksempel europæiske landskildpadder, kan ikke som kødædende dyr selv danne dette vitamin i nødvendigt omfang. Det er ikke tilstrækkeligt alene at tilføre D3 vitamin kunstigt. Det er påkrævet, at der også tilføres UV-lys.

UVC lyset er skadeligt, men i sollyset filtreres det meste filtreres fra på vejen gennem atmosfæren! I kunstigt skabt UV-lys må det derfor kun være sporadisk til stede. UVC lyset bruges for eksempel i industrien til at decinficere emner, der skal være helt rene og sterile.

NB! UV-lys kan ikke trænge igennem glas og andre materialer! Din UV-lyskilde skal derfor være helt fri og ikke være afskærmet af for eksempel vinduesglas, dækglas, osv!

Det er helt nødvendigt for skildpadderne, at de får den korrekte UV-belysning. Ellers er resultatet blødt skjold, misvækst, sygdomme og i sidste ende dødsfald. Sygdommen MBD melder sig for alvor her.

Læs Bobler i Næsen

Du kan ikke spare det livsvigtige UV-lys væk ved at sætte terrariet i solen ved vinduet. UV-lys kan ikke trænge igennem vinduesglas.

Fås som pærer og som lysrør

Ovenfor ses nogle eksempler på fabrikater af UV-lysrør.

UV-lys fås både som pærer og som lysrør. UV-lyskilder i form af pærer er udmærkede. De er ofte stærke varmekilder, og kan i så fald samtidid anvendes som varmepærer. Men jeg foretrækker særskilte varmelamper, så også af den grund anvender jeg lysrør. Lysrør afgiver som bekendt ikke varme.

UV-lysrøret "dækker" hele terrariet hos mig, og det kan jeg godt lide. Du skal dog ikke være nervøs, såfremt dit UV-lys ikke dækker hele dit terrarie. Skildpadderne kan som alle reptiler imodsætning til os andre direkte se UV-lyset, og de vil selv finde hen under det.

Jeg har over hver terrariekasse monteret et UV-lysrør på 15 W. Afstanden til terrariebundlaget, hvor skildpadderne går rundt, er 30-40 cm. Ved brug af større lysrør med større wattstyrke skal du selvfølgelig øge afstanden til terrariets bund. Lysrørene til reptiler findes med UV-lys i forskellige styrker og koncentrationer, nemlig 2.0, 5.0, 8.0 og som det for tiden stærkeste 10.0. Det samme gør sig gældende med UV pærer.

Jeg bruger i dag lysrør type 10.0. Jeg har i tidens løb anvendt alle talstørrelser. Jeg har aldrig bemærket iagttagelig forskel på skildpaddernes adfærd og udseende, hvadenten de går under et 2.0, 5.0, 8.0 eller 10.0 lysrør. 10.0 giver det allerstærkeste UV-lys, og derfor vælger jeg selvsagt det.

Det er UV koncentrationen der hvor dyrene der eksponeres for UV-lyset som er afgørende, og lyskilderne taber lidt af effekten over tid, hvorfor det kan ændre sig. skildpadderne regulerer selv produktionen af D3 vitamin når de udsættes for UV. Så der vil normalt ikke være problemer med at UV-lyset er for tæt på.

Det fortælles, at skildpadder kan overdoseres med UV-lys. Dette medfører blandt andet øjenskader. Min erfaring er dog , at jeg aldrig har overdoseret med de almindelige UV-rør. Jeg bruger også styrke 10.0 for at kompensere for tabet af UV-styrken. UV-lyset svækkes jo med tiden. Koncentrationen af UV-lys er jo heller ikke lige høj overalt i terrariet. Jeg skifter normalt rørene til nye rør efter hver vintersæson.

Da jeg ikke bor i nærheden af velassorterede forretninger, der forhandler udstyr til terrarier, køber jeg disse rør på reptilmesser og over nettet.

Armatur til lysrør

Lysrør anbringes i armaturer. Armaturet rummer de fatninger, som lysrøret sættes fast i, således at røret får kontak med elektriciteten. Armaturet rummer også den nødvendige tændspole, der tænder lysrøret. Armaturet er normalt opbygget som en enhed, hvor lysrøret bare sættes ind. Det er nemt, men kan måske virke lidt massivt, hvis man ikke kan skjule det.

På billedet til venstre ses et armatur, hvor tændspole, mv (den grå box), er forbundet med fatningerne til lysrøret med lange ledninger.

På denne måde kan der opnås en mere smidig og elegant løsning, idet boxen med tændspolen er nem at gemme helt af vejen og helt udenfor synsvidde.

Det er den løsning, jeg har valgt over mine terrarier.

Da jeg som nævnt ikke bor i nærheden af velassorterede forretninger, der forhandler udstyr til terrarier, køber jeg disse armaturer på reptilmesser og over nettet.

Læs Indendørs hold

Som nævnt bruger jeg "små" lysrør på 15 W over mine små terrarier. Hvis du anvender større terrarier, skal du naturligvis som nævnt bruge større (længere) lysrør med større W-forbrug. Eller flere lysrør med lavere styrke. Hvis du kommer op i meget stor terrariestørrelse og/eller anvender hele rum/lokaler til skildpaddeholdet, er lysrør nok ikke tilstrækkeligt. Du skal i så fald anvende store UV lamper (med særlige UV pærer).

Den model af armatur og afskærmning med særskilt tændspole, som jeg anvender i mine små indendørs terrarier.

Nu holder du jo ikke dine europæiske landskildpadder under glas i akvarie/glasterrarie, så det er kun for god ordens skyld, at jeg igen kan oplyse, at UV-lyset fra lysrør og pærer ikke kan trænge igennem glas! (Det kan solens UV-lys for den sags skyld som bekendt heller ikke!) Du må derfor heller ikke anvende armaturer, der af æstetiske grunde lukker lysrøret inde bag en skærm/rude af glas eller for den sags skyld af plastik!

På billedet til venstre ses et almindeligt armatur med isat lysrør.

UV-lysrørene er tændt hele dagen hos mig, ligesom varmepærerne, og i samme tidsrum. Dette tidsrum er fra cirka kl. 07.00 til ca. kl. 17.00. Du kan eventuelt montere et tænd/slukkeur (på dansk: En timer! ), hvis du ikke lige er i stand til at tænde og slukke manuelt på cirka samme tider hver dag.

På billedet til venstre ses et armatur med afskærmning klar til brug med isat lysrør

Det er af afgørende vigtighed, at skildpadderne får tilført UV-lys hver dag om sommeren. (Og i tilpas omfang om vinteren, hvis du ikke lægger dine skildpadder i hi.) Solens UV-stråler er nødvendige for dannelsen af D3-vitamin.

D3-vitamin er nødvendigt for at skildpadden kan danne kalk og således opbygge knogler og skjold. Hvis skildpadden (især opvoksende landskildpaddeunger) ikke får UV-lys, bliver skjoldet blødt, skildpadden bliver deform, og den tilføjes skader på knogler og indre organer.

Hvis dine skildpadder ikke opholder sig i det fri under solens stråler, må og skal der tilføres UV-lys på kunstig vis. Solens lys indeholder selvfølgelig det eneste fuldt naturlige UV-lys i en intensitet, ekstrem styrke og spektral spredning, som aldrig kan genskabes naturligt.

Man kan kun sparsomt reparere på manglen på solens naturlige UV-lys ved at montere UV-pærer eller UV-lysrør, når der er tale om indendørs skildpaddehold. Men man kan ikke droppe det, uden alvorligt at risikere skildpaddernes udseende og helbred (igen især når der er tale om landskildpaddeunger).

Mine varmelamper og UV-lys er tændt fra kl. 07:00 til kl. 17:00

Nogle steder oplyses om UV-lyskilder (især pærer), der kun skal/må være tændt 5-10 eller 30 minutter dagligt. Dem har jeg ikke erfaringer med, og vil aldrig få det. Det skulle da være lidt af et tilfælde, at skildpadderne lige netop er fremme de få minutter, en sådan indretning er tændt! Men der skal (angiveligt) være gode erfaringer med dem. Jeg har ladet mig fortælle, at skildpadderne selv kan finde ud af det alligevel?

UV-lysrør og UV-pærer mister ret hurtigt den fulde UV-kapacitet. Du må påregne at skulle udskifte din UV-lyskilde minimum 1 gang om året! Dette gælder både UV-pærer og UV-lysrør.

Jeg har altid skiftet til nye lysrør, når de små landskildpaddeunger, der ikke skal i hi, bliver taget ind i de indendørs terrarier om efteråret. Altså 1 gang årligt.

Hvis du fast skifter dine UV-lyskilder mindst en gang om året, vil du altid være på den sikre side.

Men du kan købe UV-lysmålere, hvis du vil følge UV-lysstyrken mere præcist.

Prisen er dog ikke beskeden, så hvis du bare anvender en enkelt UV-lyskilde, er nok det en lidt voldsom investering.

Til venstre ses billede af eksempler på UV-lysmålere.

 

Dit UV-lys skal som din varmelampe monteres over dine skildpadder og ikke således, at lyset kommer fra siden!

Pærer

Du kan som nævnt også købe UV-lys i form af forskellige slags pærer. Jeg har for mit vedkommende altid foretrukket lysrør. En af fordelene ved lysrør er, at de ikke smider uønsket varme fra sig. Varmetilførslen styres lokalt i terrariet af mine særlige varmelamper.

Der må jo ikke være lige varmt i hele terrariet.

Mine lysrør er heller ikke så stærke, at de nogensinde har forvoldt skader (som f. eks. øjenskader) på skildpadderne. Nogle UV-pærer og varmepærer kombineret med UV-lys skal angiveligt være så stærke, at det frarådes at holde dem tændt ret længe af gangen. Til gengæld skal den tilførte UV-lysmængde være i top.

UV-lys i form af pærer fungerer som nævnt også tit som varmepærer. De skal derfor ofte skrues i en porcelænsfatning, fordi de afgiver rigtig meget varme, ligesom stærke varmepærer iøvrigt gør det.

Vedrørende disse kombinerede varmelamper/UV-lys er der ved at opstå alvorlig mistanke om, at de måske medvirker til dannelsen af pyramidespidser/tobleronetakker i skildpaddernes rygskjoldplader, fordi de "udtørrer" rygskjoldet.

Men kan man så ikke også mistænke stærke "almindelige" varmelamper for at have samme effekt? Godt spørgsmål! En dag kan det vel besvares af mere viden om emnet. Det er vist også svært at bestemme intensiteten af UV-lyset i disse kombipærer. Der findes dog måleinstrumenter hertil.

NB! Det skal også bemærkes, at solens naturlige spektrum indeholdende UV-lys, faktisk filtreres af af vandmolekyler, når lyset gennemtrænger Jordens atmosfære på vejen hertil. Denne filtrerering eller "blødgøring" af UV-lyset sker jo ikke i terrariet. Her kommer UV-lyset direkte i sin gennemborende og dehydrerende form ned på skildpaddens skjold!

Læs Vækst

Jeg viser til orientering nogle eksempler på meget anvendte og populære UV-pærer herunder.

 

Der anvendes også integreret varmelampe/UV-lys. De afgiver meget varme og er vel i grunden rigeligt store og kraftige til små terrarier for landskildpaddeunger. Vær omhyggelig med tilstrækkelig lav styrke/effekt og tilstrækkelig afstand over terrariebunden, så UV-lyset ikke bliver for voldsomt og varmen for massiv. Se nogle eksempler herunder. Solar Glo bruges af mange.

 

 

Men du må altså som nævnt være opmærksom på, at UV-lys aldrig kan erstatte sollyset. Skildpadderne skal helst ud i solen i sommerhalvåret.

Læs Frilandsanlæg

Toppe i skjoldet

Er UV-pærer (og varmepærer) muligvis medvirkende årsag til dannelse af toppe og spidser i skildpaddernes rygskjolde?

Læs Vækst

Yderligere belysning

Udover montering af varmelampe og UV-lys, er det en rigtig god ide herudover at hænge lamper med pærer eller lysrør eller LED-lys (pærer eller skinner) op over terrariet til almindelig oplysning og belysning. Skildpadder er skabt til et liv i lys og sol, og kan ikke få for meget lys.

Husk, at europæiske landskildpadder i deres hjemstavnsbiotoper går rundt i solskin med en lysstyrke på et tårnhøjt lumental. De fleste landskildpadder i indendørs hold går faktisk alt, alt for mørkt. Der findes mange triste indendørs "gravkamre" med trist og dunkel belysning. Lys er altså meget vigtig for skildpaddernes trivsel og livlige adfærd.

Jeg har selv monteret en skinne med LED lys (og med rigtig meget lysstyrke) over hvert terrarie for at skabe mere lys over miljøet. Lysskinnen sidder ved siden af UV-lysrøret. Det har skabt "Sol over Skildpaddehjem!"

Startside