Startside Denne artikel er senest opdateret september 2022

Klipning af negle og næb på landskildpadden

Indholdsfortegnelse. Her følger overskifterne i denne artikel: Negle, Klipningen af neglene, Næbbet, Ingen tilberedning af foderet, Hårde bideemner til næbbet, Klipningen af næbbet,,,, ,, Overbid, Negleklipper, Slibe næbbet, Dyrlæge nødvendig, Underbid.

Negle

I deres hjemstavnsbiotoper slider (sliber) landskildpadderne naturligt deres negle på jord, grus og sten, mv, når de bevæger sig rundt i landskabet. Rent faktisk går landskildpadder på tåspidserne, dvs neglespidserne, ligesom balletdansere.

Hvis du holder dine europæiske landskildpadder i frilandsanlæg (hvad du jo bør), vil skildpaddernes negle derfor også slides naturligt, og du behøver ikke at spekulere på, om de bliver for lange, og om de skal klippes på et tidspunkt eller med mellemrum.

Hvis du derimod holder dine landskildpadder i indendørs terrarie, vil bundlagets karakter og terrariets altid alt for lille størrelse (der er grænser for, hvor mange langture en aktiv landskildpadde kan gå på en lille håndfuld kvadratmeter) som regel medføre, at neglene ikke slides. Ihvertfald ikke tilstrækkeligt.

de sten, grus, jord og sand i frilandsanlægget slider neglene og næbbet naturligt.

Klipningen af neglene

Skildpadden skal derfor have klippet neglene, inden de bliver for lange, vokser sig skæve, krummer rundt og/eller eventuelt knækker af. Det er nu ikke så svært at få det gjort!.

Jeg anvender en ganske almindelig negleklipper i den store udgave (se foto til venstre).

Den almindelige negleklipper i den store udgave er helt uproblematisk at anvende til formålet. Den er enkel og hurtig at anvende, og den giver et rent klip/snit, når neglen klippes.

Mine skildpadder vejer allesammen under 5 kg, og til skildpadder i denne størrelsesorden er den almindelige negleklipper meget handy.

På meget store skildpadder er neglene så tykke og kraftige, at den almindelige negleklipper ikke kan gabe over neglen. Til disse negle anvender jeg med held den særlige negleklipper til hunde, som ses på billedet ovenfor. Skæret trykkes med håndgrebet frem over det cirkelformede hul og skærer neglen over meget rent. Også i tilfælde af, at neglen er meget sprød og porøs. Klipperen er købt i en dyreforretning.

De særlige negleklippere (se fotos til venstre), som fås til klipning af for eksempel hunde- og kattenegle, er mere risikable at anvende til skildpadder, fordi de erfaringsmæssigt let splintrer skildpaddens negl (er skildpadders negle mere porøse end pattedyrnegle eller er misholdte landskildpadders negle altid porøse? De forskriftsmæssigt holdte landskildpadders negle skal jo ikke klippes), og som regel giver de et "flosset" klip.

Men hvis der er tale om meget store skildpadder med en vægt på rigtig mange kilo, vil "hundeklipperen" være den eneste udvej, allerede fordi den førnævnte store udgave af negleklipperen ikke kan gabe over neglen.

Men her er neglene også så massive, at risikoen for at splintre neglen ved klipningen er meget formindsket.

Sådan gør du: Hold fast om skildpaddens ben/fod med den ene hånd. I den anden hånd har du negleklipperen. Klipperen føres hen over neglen til det skønnede afklipningssted. Derpå et hurtigt og fast klip. Sådan! Men du må helst ikke klippe gennem den blodåre, der strækker sig et stykke ud i hver negl!

Hvis din skildpadde har lyse/klare/transparente negle/klør, er det ikke vanskeligt at se den mørkerøde blodåres forløb ud i neglen og konstatere, hvor den ender. Først lige før det sted, hvor blodåren stopper, lægger du klippet.

Men hvis din skildpadde har mørke/sorte negle, kan det være vanskeligt at se eller bare ane forløbet af blodåren. Her må du støtte dig til erfaringen, eller hvis du ikke har denne, støtte dig til en person med erfaring.

Iøvrigt foregår negleklipning hos landskildpadder principielt ligesom klipning af for lange klør på hunde, hamstre, osv. Her drejer det sig på samme måde om at undgå at klippe i blodåren.

En dyrlæge vil normalt altid kunne påtage sig opgaven. -Men det er normalt ikke så svært.

Det gør ikke ondt på skildpadden at få klippet negle. Skildpadden har ingen følelser i neglene. Bortset fra i blodåren, som du helst skal undgå at klippe i.

Det hævdes faktisk ind i mellem rundt omkring, at skildpadderne skal i narkose for at få klippet deres negle.

Det er normalt ikke påkrævet. Du skal jo heller ikke selv i narkose for at få klippet dine negle.

Hvis du er uheldig og klipper gennem blodåren, dør skildpadden selvfølgelig ikke. Der kommer højst en dråbe blod, men det er givetvis smertefuldt for skildpadden.

Jeg har på det seneste anskaffet en såkaldt Wide Cutter Dual-bend Nail Clippersom ses på billedet til venstre. Købt over nettet.

Den har et over dobbelt så stort "gab" som de almindelige store negleklippere, og kan derfor i nogle situationer være meget handy.

Især når der er tale om store dyr med kraftige negle.

 

På billedet ovenover ses foden på en bredrandet landskildpadde, der i årevis har været holdt indendørs på et bundlag af aviser, hvilket har bevirket, at neglene ikke er blevet slidt naturligt. Resultatet er blevet alt for lange og helt krumme negle (se bageste negl), der med tiden er knækket/brækket af, hvorefter invaliderede nye negle er ved at gro frem (se neglene foran). De er allerede alt for lange igen. Alle neglene på denne fod skal klippes! At skildpaddens skjold iøvrigt lignede en sammenfalden souffle skal lige nævnes for god ordens skyld.

Naturligt slidte negle på russisk landskildpadde.

På billedet ovenfor ser du længden på naturligt slidte landskildpaddenegle. Længden er derfor som den skal være. Hvis neglene er mere end 1/2 gange længere, bør de klippes. Hvis de er dobbelt så lange eller længere, skal de klippes.

På billedet ovenover ses ekstraordinært lange negle på en vildtlevende græsk landskildpadde i vådområdet i Pinios deltaet i Grækenland. Disse negle er ikke blevet slidt ret meget på grund af den bløde bund, som udgør biotopen her. Bemærk den mørke blodåre.

De naturligt slidte negle på en maurisk landskildpadde i Bulgarien.

Næbbet (papegøjenæb)

På billedet ovenover ses papegøjenæb på en russisk landskildpadde, der indtil nu har været holdt og fodret helt forkert (der ses et tydeligt gråt hævet/poset område rundt om øjet. Dette fænomen kommer af forkert hold og forkert foder. Det ligner frøøjne).

Næbbet er vokset slemt. Men det kan faktisk blive værre. Jeg har set en skildpadde, hvor overnæbbet var endnu længere, og hvor undernæbbet var næsten lige så langt. De to næb var tillige vokset skæve, således at de kunne passere hinanden.

Længe før næbbet bliver så langt, skal det selvfølgelig klippes, og pasningsforholdene og fodringen skal naturligvis samtidig ændres, således at denne uheldige vækst ikke påny gentager sig!

Foto til venstre viser et næb, der er blevet for langt. Det viser også frøøjne.

I naturen hjemme i hjemstavnsbiotoperne slider/sliber skildpadderne på naturlig måde deres næb.

Her æder skildpadderne kun de fiberrige og ofte mere eller mindre tørre urter, som findes her, og som de gennem evolutionen har tilpasset sig. Desuden æder de kalksten, småsten og bider i sneglehuse, tørre dyreknogler, mv, for at få kalk. Derfor bliver skildpaddenæb i naturen aldrig for lange.

I fangenskab ses det ikke så sjældent, at skildpaddenæb vokser sig for store, for lange, og de vokser sig skæve.

Ind imellem bliver de som nævnt til rene papegøjenæb at se på, hvis der ikke gribes ind. Dette skyldes forkert foder og forkert pasning.

Og typisk ses papegøjenæb derfor især ved indendørs hold.

Hvis man ikke holder sig til fiberrigt, proteinfattigt ukrudt, men også eller måske udelukkende fodrer med salat, grønsager og det hele taget med købegrønt, går det galt.

Ikke alene med skildpaddens helbred, men også med skildpadddens udseende. Både skjold og næb bliver defekt!

Læs Foder og vækst

Hvis skildpadden så heller ikke har adgang til at slibe næbbet på kalksten og andre hårde emner, er det endnu mere problematisk.

Læs Kalk

Papegøjenæb i mindre voldsom udgave. Kan nemt klippes fint til. Der ses også gamle frøøjne, der ikke længere er grå og posede. Kosten er blevet bedre end oprindeligt?

Desværre er der mange skildpaddeholdere, der på grund af uvidenhed og defekt rådgivning fra for eksempel dyrehandlere og alt for kloge eksperter i deres omgivelser (enhver, der i sin barndom har haft en nu for længst væk skildpadde, er ekspert) fodrer helt forkert med frugt, grønsager og frugt.

Alle disse bløde foderemner er ikke alene usunde/skadelige, men de sliber jo heller ikke næbbet.

-Nej ærter, gulerødder, peberfrugt, broccoli, mv, er heller ikke spor sunde for europæiske landskildpadder. De er bløde proteinbomber!

Papegøjenæb på græsk landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri). Ikke voldsomme frøøjne.

Ingen tilberedning af foderet

Når du giver større foderemner, så lad dog være med at skære det i stykker. Mange er iøvrigt også tilbøjelige til at skrælle, klippe, hakke og mose foderet til deres dyr. Tro mig, den service ydes ingen steder i naturen. Hold straks op med det.

Urter, græs, stængler, mv, gives til skildpadderne i hel tilstand. Ikke noget med at pille bladene af stilken/grenen, skære emnerne i "passende" stykker, fjerne eller klippe strå over og alle de andre omsorgsfulde påhit, der let griber velmenende skildpaddeholdere, der vil gøre alting så godt som muligt. Skildpadden skal bruge sit næb for at slide det.

Lige om lidt er dette næb klippet fint til. Det grå hævede område rundt om øjnene tager længere tid at få væk.

Hårde bideemner til næbbet

Sørg desuden for de andre sunde og nødvendige emner, som skildpadderne gerne bider i, som for eksempel kalksten, sepiaskaller, hønseæggeskaller, sneglehuse, osv. Også dette har en nødvendig og gunstig slibende virkning på længden af skildpaddens næb. Så slipper du også for at klippe det.

Sådan ser det naturligt slebne næb ud i den rigtige længde. Ingen frøøjne. (Testudo marginata).

Den naturlige længde på næbbet set forfra. "Overbiddet" kan godt være 1-2 mm længere, uden at det gør noget. Ingen frøøjne.(Testudo hermanni boettgeri).

Klipningen af næbbet

Overbid

Som regel ret uproblematisk

Men hvis næbbet er vokset for stort, er det ikke alene et æstetisk problem. Det kan blive så slemt, at skildpadden får store problemer med at spise. Længe inden da skal næbbet selvfølgelig klippes.

Negleklipper

Også næbbet klippes med en almindelig stor negleklipper. (Som ovenfor nævnt.) Hold fast om skildpaddens hoved bag kæberne med tommel- og pegefinger.

Når du holder lige bag afslutningen af hovedet, vil skildpadden ofte gabe lidt. Når den således skiller kæberne ad, kan du komme til med negleklipperen, som du holder i den anden hånd. Hvis skildpadden ikke vil lukke næbbet op, så tryk den lidt mellem de to fingre, så plejer den at åbne næbbet.

Der klippes nu med negleklipperen bidder af næbbet på højst 1/2 til 1 mm ad gangen.

Hvis bidderne er større, risikerer man let, at næbbets hornplade splintrer. Næbbets hornplader er nemlig ofte porøse, somme tider meget porøse, når skildpadden har levet på en sådan måde, at der har dannet sig papegøjenæb. hornpladerne kan derfor nemt splintre, såfremt du tager for store bidder af gangen.

Overnæbbet klippes såleddes, at det -alt efter skildpaddens størrelse- rager 1-2 mm ned over undernæbbet. Ved meget store eksemplarer længere "overlap". Det er vigtigt, at overnæbbet rager lidt ned over undernæbbet. Ellers kan skildpadden selvfølgelig ikke klippe urterne over med næbbet.

Når du klipper et papegøjenæb væk, vil det tilbageblevne overnæb som regel rage længere vandret frem end naturligt.

Det skyldes at den tidligere papegøjenæbdannelse har skabt en strukturmæssig ændring i overnæbbet. Dette vil ændres med tiden, når skildpadden nu får slebet næbbet konstant naturligt under rigtigt hold.

Det gør ikke ondt på skildpadden at få klippet næbbet. Skildpadden har ingen følelser i næbbet.

Det hævdes faktisk ind i mellem rundt omkring, at skildpadden skal i narkose for at få klippet sit næb. Det er norma ikke påkrævet.

Medmindre næbbet er så ødelagt, at der skal en tages et større operativt indgreb i anvendelse. Men så er der jo heller ikke længere tale om bare en klipning.

Jeg har på det seneste anskaffet en såkaldt Wide Cutter Dual-bend Nail Clipper som ses på billedet ovenover til venstre. Købt over nettet. Den har et over dobbelt så stort "gab" som de almindelige store negleklippere, og kan derfor i nogle situationer være meget handy. Især når der er tale om store dyr med kraftige næb.

Slibe næbbet stedet for at klippe det?

Mange anvender faktisk en hobbyslibemaskine til at afkorte skildpaddens næb. Det fungerer sådan set fint nok, men det tager meget lang tid.

Slibning af skildpaddens næb er en krævende opgave for dig, og det kan blive en langvarig og voldsomt stressende oplevelse for skildpadden, der massivt og konstant kæmper imod overgrebet (hvis den er sund og rask.)

Især modarbejder skildpadden energisk og voldsomt projektet, hvis slibningen udføres med det roterende slibeværktøj.

Og omhu er vigtig! Smutter den roterende skive for eksempel ind i munden på den kæmpende skildpadde, fordi den har held til at slå hovedet frit, er en traumatisk skade en fuldbyrdet realitet.

Klipning af næbbet er bestemt ikke en service, der passer skildpadden. Slibning slet ikke!

En negleklipper er som sagt mit fortrukne værktøj til disse opgaver. Den er den hurtigste og mindst stressende løsning på problemet. -For Jer begge to!

Neglefil

En neglefil kan også bruges til afkortning af landskildpaddens næb. Med en neglefil tager slibningen af gode grunde endnu længere tid, og skildpadden stresses i samme omfang, men selvfølgelig kan den bruges.

En neglefil kan dog i enkelte situationer være anvendelig til en kort afpudsning/justering af en klipning udført med negleklipper. Du holder skildpaddens hoved med to fingre på den ene hånd og sliber med den anden hånd. Fuldstændig som hvis du bruger en negleklipper.

Hvis du vil bruge en neglefil, er en glasfil som vist på billedet til venstre et rigtig godt redskab til efterslibning af skildpaddens næb. Den fås overalt. (Matas, Bilka, osv.)

Vær også opmærksom på tøjvalg til seancen, hvis du vil sidde med skildpadden i skødet. Eller læg eventuet noget beskyttende hen over benene. Den stressende oplevelse kan godt udløse afleveringer af både afføring og urin under forløbet!

Enkelte skildpadder kan være maget fiffige og "lugter lunten", når man de skal have næbbet klippet. De stikker simpelthen ikke hovedet så langt ud, at man kan få fat med fingrene bag kraniet. Man kan derfor ikke få så fast et greb om hovedet, at det kan holdes ude så tilpas langt fremme og tilpas så sikkert, at næbbet kan klippes.

Hvis dette konsekvent gentager sig, selvom man lader nogle dage gå mellem hver forsøg, så er der kun en udvej. Til dyrlæge for at få skildpadden bedøvet. Så kan næbbet klippes ordentligt!

NB! Klipning af næb og negle er selvsagt kun en engangsforestilling! Herefter slider skildpadden jo selv næb og negle, når den jo fra nu af (selvfølgelig) holdes rigtigt og får den rigtige føde! Så løbende klipninger (og slibninger) er ikke mere påkrævede. I naturen går der jo heller ikke nogen rundt og klipper næb og negle på skildpadderne!

Dyrlæge nødvendig

Afkortning af næbbet kan i enkelte situationer være så kompliceret (helt forvredne udgroninger af over- og undernæb), at en dyrlæge skal ordne tilfældet. Hvis skildpadden desuden for eksempel er så sky, at man ikke kan få ordentlig tag i hovedet, mv, er en dyrlæges professionelle håndtering også påkrævet. Det kan i disse situationer desuden være påkrævet, at skildpadden bedøves!

Denne lille og meget fine mauriske landskildpadde i den sardinske natur behøver ikke at få klippet hverken næb eller negle.

Underbid

Som regel problematisk

Underbid kan skyldes forkert fodring, men det kan også være en medfødt misdannelse, eller det kan skyldes en medfødt disposition, der senere udvikler sig til underbid.

Det er normalt kun de underbid og andre misdannelser af næbbet, der skyldes forkert fodring, som med held kan klippes eller slibes væk. De medfødte underbid eller medfødte anlæg/tilløb til underbid, bør man stort set afholde sig fra at reparere på. (Det er især hos russiske landskildpadder, at man opdager medfødte anlæg til defekter især i skildpaddens underbid.)

Underbid skal man være varsom med. For det gror altså ikke altid ud igen. Og du må ikke ødelægge næbbets evne til at bide urterne over. Hvis der tages for meget, kan skildpadden ikke længere "klippe foderet over". Så hvis du gør det, så meget småt og forsigtigt i første omgang. Og så se. Måske bare slibe, selvom det stresser skildpadden meget.

Kun hvis man er sikker på at kunne tilføre næbbet en kvalitetsmæssig forbedring, kan man tilpasse underbiddet lidt med en klipning. Ellers forværrer man bare det hele. Skildpadder med underbid kan bruge lidt længere tid på at rive foderet over, når de æder, men klarer sig ellers fint med spisningen.

Gammel russisk han. Den har medfødt underbid. Det kan ikke afhjælpes. Det kan underbid faktisk sjældent. Skildpadden spiser dog fint.

 

 

Startside