....... ......

 

Startside Denne artikel er senest ændret i august 2023

Bliver landskildpadder meget gamle?

 

Indholdfortegnelse: I feltet til højre ses overskrifterne på denne side Skildpadder er faktisk levende fossiler, Missing link, Petra, Her er en beretning fra New Zealand om en maurisk skildpadde, Her er en beretning i en engelsk netavis, Highfield nævner, at kæmpeskildpadderne på Galapagos og Seychellerne sandsynligvis bliver over 200 år gamle, Lonesome George, Kæmpeskildpadderne fra Seychellerne, Størrelsen afgørende for alderen? Hvor små landskildpadder findes der? Hvor længe har man holdt landskildpadder? Kulturhistorisk betydning, Malerkunst, Frimærker, Mønter, Strategisk/taktisk betydning

Skildpadder er faktisk levende fossiler

Jamen det er da fascinerende, at skildpadderne gik omkring her på jorden før dinosaurerne, de gik her stadig samtidig med dinosaurerne, de gik her forsat, da dinosaurerne forsvandt igen, og de går her endnu. Der er med andre ord tale om, at en skildpadde er et levende fossil.

Når du betragter en skildpadde, ser du millioner af år tilbage ind i Jordens oldtid. Skildpadderne  har altså udviklet en model, der gennem alle disse mange millioner af omskiftelige år med success har klaret sig optimalt. I modsætning til så mange andre dyrearter, der kom og gik, er skildpadderne her endnu.

Det ser ud til, at skildpadderne først for alvor blev truet, da mennesket kom til og begyndte at ødelægge deres biotoper.

De første påvisninger af skildpadder på denne jord placerer dem langt over 200 millioner år tilbage. De ældste i litteraturen beskrevne skildpadder dateres til Triastiden.

Græsk landskildpadde antages at være opstået i Miocænperioden, dvs. for små 2 millioner år siden. Selve familien Testudinidae, som er den overordnede gruppe for landskildpadderne, er meget ældre end blot den græske landskildpadde. Den er anslået til at stamme fra tidlig Kænozoicum, dvs. ca. 60 millioner år siden, hvor den opstod i Asien og derfra bredte sig til det meste af verden, som vi kender det i dag.

Denne særdeles velbevarede nyklækkede unge blev i 2008 fundet på øen Mors i Danmark. Den er 54 millioner år gammel. Den er navngivet Tasbacka Danica

Fund fra Triasperioden. Fra Johannes Jan: "Landschildskröten".

Testudinidae er som nævnt navnet på den familie, som alle landskildpadder tilhører. Landskildpadder lever i et bælte rundt om jorden i tropiske, subtropiske og tempererede klimazoner. Minus Australien, hvor der ikke lever landskildpadder. Der er ca. 140 arter og underarter.

220 millioner år gammelt fossil Odontocheyls semitestacea.

 

Dette foto tog jeg på Hong Kong Museum of History. Her udstilles blandt voldsomt meget andet interessant en mange millioner gammel skildpadde fundet i Hong Kong

Imponerende er også den livsalder, som landskildpadder kan opnå. Europæiske landskildpadder bliver nemt 50-75 år gamle. Men de kan også blive meget ældre. Der findes eksempler på græske landskildpadder, der er blevet over 100 år gamle.

Selv har jeg set en maurisk landskildpadde, der havde en historie, der gav den en alder på over 100 år. Desuden havde jeg i 20 år gamle Alex gående i mit anlæg Han var en maurisk landskildpadde, der nok blev omkring de 100 år.

Jeg har i 2017 overtaget en flot græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri). Petra er 131 år. Jeg fik den af min gode ven Peter, der på dette tidspunkt var 69 år. Han har fotos og dokumentation for, at skildpadden var 80 år, da han fik den som 18-årig! Læs nærmere længere fremme.

I Geocentret på Møn kan man se en Proganochelys fra Triastiden

 

For 10 millioner siden levede denne enormt store skildpadde i sydafrika! Imponerende! (Stupendemys geographicus!)

Ergilemys insolitus er forlængst uddød.

A. C. Highfield  fortæller i  The Tortoise Trust guide to Tortoises & Turtles,at han personligt har set en mediterran landskildpadde, der havde en skønnet alder på mindst 130 år.

Wegehaupt angiver en påregnelig alder på 100 år.

Nollert angiver en alder på 115 år for en Eurotestudo boettgeri. (Nu:Testudo hermanni boettgeri).

Obst mener, at de kan blive 120 år. Han henviser til et eksemplar af ukendt art, der opnåede denne alder i haven til Lambeth Palace i London.

Rogner beretter i Die Breitrandschildkröte 2007 om en maurisk landskildpadde, der blev 160 år: I 2004 døde "Timothy the Tortoise", der var fra 1844! Hun var en Testudo graeca. Hun blev i 1854 fundet og beslaglagt på et portugisisk piratskib af den engelske marine. Hun tilbragte herefter 28 år som maskot på skiftende orlogsskibe. Herefter levede hun i 112 år på borgen Powderham Castle, indtil hun under overvintringen fik en lungebetændelse, som hun døde af den 4. april 2004.

I Europa levede engang en gigantisk landskildpadde på 2 meter!

Fundet af resterne af Titanochelon i Spanien (Foto: Adán Pérez-García)

For omkring 2 millioner år siden, ikke længe før de første mennesker nåerde frem til Sydøsteuropa, var Europas sidste gigantskildpadde Titanochelon på vej til at uddø. For millioner af år siden levede der kæmpe landskildpadder på alle store landmasser (senere kontinenter) på Jorden. Eneste undtagelser var Antarktis og Australien. Således levede der også gigant skildpadder i Europa.

Fund af Titanochelon i Spanien (Foto: Adán Pérez-García)

Der levede i den fjerne fortid faktisk adskillige landskildpaddearter i Europa. Den sidste blev Titanochelon, der også blev den største, nemlig 2 meter.

Ben fra en Titanochelon. (Foto: Adán Pérez-García)

Spanieren Adán Pérez-García har gjort denne opdagelse. Benene er netop 2 millioner år gamle. Det betyder således, at gigant skildpadder har overlevet på det europæiske kontinent 1,3 millioner længere, end palæontologerne hidtil her ment.

Indtil fornylig var det den fremherskende opfattelse hos palæontologerne, at at Titanochelon forsvandt fra denne Jord for 3,3 millioner år siden, men de nye fund, som er gjort i Spanien af Adán Pérez-García, ændrer dette.

Titanochelon. (Foto: Adán Pérez-García)

I Naturkunde-Museum Bamberg i Tyskland udstilles et skildaddefossil , som blev fundet 2018 i Oberfranken. Fossilet er fuldstændig velbevaret. Det er 154 millioner år gammelt. Det måler 140 cm og er dermed det største velbevarede fund i Verden

Misssing Link

E. sinensis levede for 228 millioner år siden i Kina. Det to meter lange fossil har vist sig at være et missing link i udviklingen af skildpaddernes skjold og deres plads på stamtræet.

for 228 mio. år siden er en gruppe palæontologer på ekspedition i den kinesiske Guizhou-provins. Her gør de et sensationelt fund i form af et velbevaret fossil.

Hovedet minder om en skildpaddes med den forreste del af kæbepartiet formet som et næb, men i modsætning til skildpadder har krybdyret ikke et skjold.

Dyret er nemlig en forgænger til nulevende skildpadder – en såkaldt stamskildpadde – og den passer perfekt ind i det evolutionære forløb, forskerne mener, skildpadderne har gennemgået. Forskerne døber den Eorhynchochelys sinensis, som groft oversat betyder “den første skildpadde med næb fra Kina”.

Som budbringer fra fortiden skal E. sinensis vise sig både at ruske op i slægtstræet, give et bedre indblik i skildpadders udvikling og afsløre, at vejen til nutidens skildpadder har været betydelig mere kringlet end tidligere troet.

Pompeji

Det er særdeles udbredt, at folk rundt omkring Middelhavet holder landskildpadder i haven. Og det er åbenbart ikke et nyt påhit. Under udgravningerne af Pompejei i Italien har man fundet denne Testudo hermanni hermanni, der gik til sammen med sine mennesker under vulkanudbruddet for 2000 år siden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra

Denne veteran fik jeg af Peter i foråret 2017 af Peter. Det er en græsk landskildpaddehun (Testudo hermanni boettgeri). Hun vejer 1,7 kg og er meget massiv og tung i det.
Peter fortalte, at han fik hende som 18-årig. Skildpadden var efter det til Peter oplyste på det tidspunkt allerede hele ærværdige 80 år gammel!
Peter fortæller, at han har fotos og skriftligt materiale, der bekræfter dette. Skildpadden er ikke vokset og har ikke ændret udseende, mens Peter har haft den. Dette bekræftes af hans hustru.
Den har altid gået på friland og levet af ukrudt. Den har været i hi hver vinter.
Peter blev i 2017 69 år. Så denne bomstærke dame blev i 2017 åbenbart 131 år?
Hold da for katten helt op! ;-) :-)
Skildpadden hed ikke noget, men fik selvfølgelig navnet Petra. Hun følte sig hjemme fra starten, fandt straks ud og ind af kattelemmen til drivhuset og viger ikke en tomme, når en af de øvrige beboere kommer på tværs.

Hun er formentlig kommet til Danmark med sejlskib. Eneste velfungerende transportmiddel til fragt fra Grækenland dengang. Sømændene tog dengang ofte de mærkelige skildpadder med hjem til DK. Og 2 verdenskrige og Jerntæppet kom og gik igen.

Sådan ser man, at skildpadden er gammel: Ingen vækstringe og "buler" i skjoldet.

Smuk, meget stor og meget gammel græsk landskildpaddehun af østarten (Testudo hermanni boettgeri). Bemærk at vækstringene i det flotte, glatte og velformede skjold er væk på grund af alderdom. Man kan nu se bulerne i skjoldet ( de typiske "hammerslag"), som er det sædvanlige syn på skjoldet hos meget gamle eksemplarer. Skildpadden havde det fint, og kan skam leve i rigtig mange år endnu, bare miljøet ikke ændres! Jorden her ved Kerkinisøen i Grækenland er den velkendte røde middelhavsjord! 😉

Her er en beretning fra New Zealand om en maurisk skildpadde:

Refugee tortoise leads an epic life By KATHY WEBB - The Dominion Post

 PRONE TO WATER: Ninety-one years after coming to New Zealand in a Gallipoli veteran's backpack, Torty is as limber as ever.

She's war-wounded, battered and estimated to be well over a century old, but she still turns heads. She's been run over by a gun carriage, stolen and put in a circus, and once made a bolt for freedom that nearly cost her her life.

Torty is probably also an illegal immigrant and overstayer, although immigration wasn't counting when she arrived in 1918. She was just an ordinary Greek land tortoise, said to be decades old and leading a standard tortoise life in Salonica, Greece, during World War I when her life suddenly changed. She was run over by a French gun carriage. Stewart Little, a Kiwi soldier who survived Gallipoli and moved on to Salonica, saw her go under the wheels and thought she must be dead.  He was amazed when she lifted her head, pulled herself out of the dirt road, and struggled to her feet.

He nursed her back to health, and slipped her into his backpack when it was time to return home. When hibernating Torty awoke, she was in Dunedin. Her next 90 years have brought successive adventures. In Dunedin she was stolen. Police were given descriptions of the tortoise with missing toes and gun-carriage grooves across her asymmetrical shell, which made her easily recognisable by an off-duty officer who took his son to the circus one day and spotted her.

Her next escapade came while living with her current owner, Beth, at Waimarama in Hawke's Bay several years ago. Freed from her enclosure to eat a clump of clover one day, she made a run for it. "I took my eyes off her for 30 seconds, then looked around and she had gone, just like a toddler," Beth said. She was found in hills far from home five days later by a woman who thought she had stubbed her toe on an unusually hard cow pat.

Torty, now plodding into her second century of life, is an eagerly sought-after guest at schools and clubs, and the star of a children's book. Tortoises have been known to live for more than 200 years.

Hastings tortoise expert Les Riddell said the extent to which Torty's shell healed meant she was probably still young and growing when she was run over by the gun carriage – but "young" was a relative term, as 100-year-old tortoises were still active and reproducing.

Her er en beretning i en engelsk netavis:

The war tortoise: He survived the horrors of Gallipoli and came to live in Blighty... 96 years on, Blake is looking for a new home

  • Tortoise brought home to Norfolk in a soldier's kitbag from Turkey
  • Outlived first owner by more than 30 years
  • Healthy reptile managed to father again just a year ago

By Andrew Levy

PUBLISHED: 08:43 GMT, 10 August 2012 | UPDATED: 00:23 GMT, 11 August 2012

As they trudged away from the disastrous Gallipoli campaign, the thoughts of Tommies fortunate enough to have survived inevitably turned to loved ones at home.

But one of the First World War soldiers had something else on his mind.

Among his belongings was a native tortoise that he had found comfort in caring for as artillery shells exploded around him and bullets whistled past.

Veteran: Blake the tortoise was brought back to Britain by a soldier from the First World War nearly 100 years ago. He is now looking for a new home

Veteran: Blake the tortoise was brought back to Britain by a soldier from the First World War nearly 100 years ago. He is now looking for a new home. So when it came to heading thousands of miles back to Britain on a troop ship in 1916, the pet came too. What became of the soldier, known only as Mr Marris, remained unclear yesterday except that he died many years ago. But Blake, as the spur-thighed tortoise is called, is still going strong 96 years later. The story has only now come to light after his current owner, Marion Skinner, felt she was no longer able to care for him properly because he was getting a bit ‘geriatric’ and asked an animal charity to help.

Still fit: Dillon Prest (pictured with Blake), general manager at Swallow Equatics in East Harling, Norfolk, said the tortoise is still fit and lively despite his age

Still fit: Dillon Prest (pictured with Blake), general manager at Swallow Equatics in East Harling, Norfolk, said the tortoise is still fit and lively despite his age

Long life: Blake has outlived his first owner by more than 30 years
Long life: Blake has outlived his first owner by more than 30 years
Ancient: Tortoises often outlive their human owners - with some reaching up to 150 years of age

Ancient: Tortoises often outlive their human owners - with some reaching up to 150 years of age

The retired office manager, 67, from Neatishead, Norfolk, took possession of Blake in 1983 after advertising for a female tortoise she could use for breeding. ‘A Mrs Marris contacted us and said she had a female tortoise she was willing to let us have,’ she said.

‘When we went to her house we saw it was male but we decided to take it anyway. While we were there she told us where the tortoise had come from.’

The sun-baked peninsula of Gallipoli in Turkey takes its name from an ancient Greek word meaning ‘beautiful city’. But it became hell on earth during the bloody campaign between April 1915 and January 1916.

Hell: The Gallipoli campaign against Turkey claimed the lives of thousands of Allied soldiers
Hell: The Gallipoli campaign against Turkey claimed the lives of thousands of Allied soldiers

Bloodbath: The campaign ended in disaster for the Allies after their troops came under heavy artillery fire from Ottoman forces
Bloodbath: The campaign ended in disaster for the Allies after their troops came under heavy artillery fire from Ottoman forces

WHAT BLAKE THE TORTOISE
WOULD HAVE SEEN IN GALLIPOLI

The Allies launched an attack on Gallipoli in the Dardanelles in April 1915 during World War I, in a bid to capture the Ottoman Empire's capital, Istanbul.

Troops quickly became bogged down on beaches under devastating Turkish artillery fire.

The assault was eventually called off in January 1916 after almost 400,000 casualties on both sides.

There were nearly half a million casualties during the campaign, according to the Australian Department of Veterans' Affairs, and many more soldiers became sick due to  unsanitary conditions, especially from enteric fever, dysentery and diarrhea.

The British-French operation was intended to capture Constantinople, now Istanbul, and open a sea route to Russia. The Turks prevailed and 400,000 lives were lost on both sides.

Mrs Skinner, who has kept more than 20 tortoises over the years, said the ideal place for Blake – so called because he lived with the Marrises in Blakeney, near Norwich – would be his native home in Turkey. There would be problems getting him through customs, however, so a sunny British garden with plenty of weeds and wildflowers to munch on would be the next best thing.

A warm, dry shelter, such as a greenhouse or utility area with UV lamp, would also be needed in cold weather. Wherever he ends up, he does have one other need – he is still mating despite his advancing years. ‘He’s truly astonishing,’ said Mrs Skinner.

Dillon Prest, who is temporarily looking after Blake, said: ‘He is really quite fit and raring to go. The only problem is that he has cataracts, which have proven difficult when he meets a female tortoise he quite likes.’

Eleanor Tirtasana of the Tortoise Club in Bracon Ash, near Norwich, which is trying to find him a permanent home, said: ‘Many tortoises can live well into their hundreds, meaning they often outlive their owners.’

-------------------------------------------------0000000000000000000000000--------------------------------------------

Highfield nævner, at kæmpeskildpadderne på Galapagos og Seychellerne sandsynligvis bliver over 200 år gamle.

Jeg vil i den forbindelse lige nævne, at den kæmpeskildpadde, som den særdeles velkendte Charles Darwin (Arternes oprindelse) tog med hjem fra Galapagosøerne i 1832, døde den 23. juni 2006 i Australien efter at have fejret 175 års fødselsdag! Denne Galapagosskildpadde var en Geochelone nigra porteri. Den bar oprindelig navnet Harry. Først i 1960 opdagede man, at det var en hun. Hun blev herefter døbt om til Harriet. Hun vejede 180 kg og målte 1,5 meter hen over det hvælvede skjold. I 1936 indstillede hun væksten. Hendes yndlingsføde var hibiscusblomster, der jo som bekendt også yndes af europæiske landskildpadder. Hun blev i 1842 sendt videre fra London til Australien, fordi hun ikke havde det godt i det kolde, fugtige  engelske klima. I sine sidste år opholdt hun sig i Queensland Reptile Park, også kendt som Australia Zoo. Ejeren af dette sted var den kendte Steve Irwin.

Foto af Harriet fra "Marginata"

 

Foto af Harriet fra Australia Zoo.

Men denne gode historie er måske bare en god historie. Skildpadden Harriet var skam ægte nok, det var hendes alder også, men det kniber altså med dokumentationen for tilknytningen til Darwin! Men hun er under alle omstændigheder et eksempel på, at landskildpadder og især kæmpelandskildpadder som Galapagosskildpadder kan blive særdeles gamle.

Skildpadder fra Galapagos af arten Geochelone nigeri kan man se i Københavns Zoo

 

 

Lonesome George

Lonesome George. Foto Wikipedia.

Lonesome George (Spansk: Solitario Jorge) var det eneste kendte eksisterende eksemplar, som er tilbage på denne jord fra bestanden at den helt udryddede landskildpaddeart Geochelone nigra abingdoni, der tidligere befolkede øen Pinta på Galapagosøerne. Han blev det mest kendte dyr i verden, og blev selvfølgelig udnævnt til verdens sjældneste dyr. Han var opkaldt efter en amerikansk skuespiller ved navn George Gobel.

George blev opdaget den 1. december 1971. Skildpaddearten Geochelone nigra abingdoni var i det store hele nærmest udryddet på Pinta af forbisejlende søfolk. Efter udsætttelse af faunafremmede geder, der hurtigt åd den tilbageværende nødvendige vegatation, der tjente til føde for øens decimerede bestand af kæmpeskildpadder, forsvandt resten af denne landskildpaddeart meget hurtigt fra øen, og man troede, at alle eksemplarer var forsvundet for evigt. George blev bragt til Charles Darwin Research Station, hvor han kunne få det rigtige foder, og hvor man kunne holde øje med ham, mens de miljølæggende geder blev udryddet.

Den 24. juni 2012 kunne Ensomme George' skildpaddeskjold ikke længere beskytte ham mod tidens gang. Kæmpeskildpadden gik bort som den sidste af sin sjældne art, Pinta Giant Tortoise. Forestil dig at være det sidste menneske på jorden. Sådan har kæmpeskildpadden Ensomme George muligvis haft det i sine godt hundrede år på denne klode.

Nyheden om skildpaddens død gik verden rundt. Ensomme George var nemlig i mange år været et levende bevis på Galapagos' unikke fauna og flora, som inspirerede Charles Darwins evolutionsteori. Siden George blev fundet, ledte man overalt efter en mage til ham. Men det lykkedes aldrig.

Lonesome George

Kæmpeskildpadderne fra Seychellerne

Jonathan kom fra Seychellerne.

Et interessant foto taget omkring år 1900 på øen St. Helena er bemærkelsesværdigt. Man mener nu at kunne konkludere, at den rynkede skildpadde på billedet er Jonathan, der stadig vandrer rundt og græsser på St. Helena den dag i dag. ”Jonathan er den eneste overlevende af tre skildpadder, der ankom til øen i 1882,” fortæller en talsmand for St. Helenas turistråd til avisen The Sun. ”Han var allerede kønsmoden og mindst 50 år, da han ankom hertil og derfor er han mindst 176 år,” siger talsmanden. Han fortæller også til avisen, at Jonathan bor sammen med fem meget yngre landskildpadder på grunden til guvernørens residens. ”Han æder græs og er stadig meget aktiv på trods af sin alder,” oplyser talsmanden. Øen St. Helena fungerede som fangelejre under Boerkrigen (1899-1902), og det gamle billede af Jonathan dukkede op i en stak fotos fra krigsfotos, der for nylig blev solgt på en auktion. Man formoder derfor, at den ene mand på det gamle foto af Jonathan er en krigsfange fra boerkrigen! Jonathan har med andre ord oplevet kroningen af 8 engelske monarker fra George IV til Elisabeth II og omkring 50 engelske premierministre.

Jonathan i dag.

Den ældste landskildpadde, (og indtil fornylig mente man, at det tillige er det ældste kendte dyr, der nogensinde er registreret,) var Tui Manila, som blev afleveret som gave til den kongelige familie på Tongaøerne kort efter sin klækning i 1770. Den ædle giver var den berømte engelske opdagelsesrejsende Captain Cook.Tua Manila kom fra Seychellerne og forblev i kongefamilien, indtil den døde af naturlige årsager den 19. maj 1965. Det vil sige, at den blev 188 år gammel.

Kæmpeskildpadderne på Seychellerne hedder Aldabraskildpadder Geochelone gigantea. De har navn efter Aldabraatollen, som findes her på Seychellerne. På denne atol lever hovedparten af disse kæmpeskildpadder. Aldabraskildpadden er sådan set ikke udryddelsestruet i samme omfang som for eksempel de kendte kæmpeskildpadder fra Galapagosøerne. Der skal være over 250.000 Aldabraskildpadder på Seyshellerne.

Gennemsnitsvægten i det fri skal ligge på 250 kg. I Zoologisk have i Fort Worth går der et eksemplar på 360 kg. Aldabraskildpadden er meget almindelig i Zoologiske haver Jorden rundt, og efterhånden også hos en del private skildpaddeholdere. Den findes også i Odense Zoo. Den er ikke svær at finde til salg på det fri marked, men den koster let det samme som en bil, hvis du er ude efter et lidt større eksemplar.

I den zoologiske have i Alipore i Indien døde den 23. marts 2006 en Aldebraskildpaddehan ved navn Adwaita. Adwaita betyder den eneste ene på Sanskrit. Han var fra 1750!

Den engelske general Robert Clive havde oprindeligt 4 kæmpeskildpadder gående i sin villahave i Latbagan ved Barrackpore, som er en forstad til Alipore. Skildpadderne var en gave til ham fra søfarende fra East India Company, der havde indsamlet dem på Seychellerne. 3 af skildpadderne døde, og den sidste blev så i 1875 overført til zoologisk have af Carl Louis Schwendler,der oprettede den zoologiske have. Her gik Adwaita så alene i sin indhegning indtil han døde i 2006. Han vejede 550 pund (250 kg). Han havde fået en skade i skjoldet og døde af en leversygdom.

Størrelsen afgørende for alderen?

Det har vist sig, at artens fysiske størrelse er afgørende for, hvor gammel en landskildpadde kan blive. Kæmpeskildpadderne fra Galapagosøerne og Aldebraskildpadderne bliver allerældst. De store underarter af maurisk landskildpadde som for eksempel Testudo graeca ibera bliver også meget gamle, som det fremgår af ovenstående beretninger. De mindre landskildpadder bliver ikke så gamle, men kan formentlig blive 70-100 år under helt optimale omstændigheder.

Aldabraskildpadde. Foto JP Mik Eskestad.

I skildpaddetidskriftet Marginata nr. 22 fra juni 2009 berettes om den ældste nulevende Aldabra landskildpadde. Den hedder Esmeralda, men burde hedde Esmeraldo, for det er i virkeligheden en han. Den lever på Bird Island, som er den nordligste ø på Seychellerne. Bird Island er kun 1,6 km lang og 600 meter bredt. Her lever ialt 19 Aldabraskildpadder. Esmeralda blev klækket den 1. juni 1771 på øen Providence og blev hentet der for 48 år siden. Han er 1,27 meter lang, 0,90 meter bred, 0,67 meter høj og vejer 363 kilo. Dette skal give problemer ved forplantningen, idet han simpelthen trykker hunnerne for voldsomt ned mod/i jorden under kopulationen!

Aldabraskildpadder i Odense Zoo.

Aldabraskildpadderne var egentlig betragtet som helt uddøde, indtil man for få årtier siden lykkeligvis "gen"opdagede eksistensen af dem på Aldabraatollen. Det var nemlig således i Det Indiske Ocean, at situationen var lige så katastrofal som på Galapagosøerne. Det var også her lykkedes menneskene at udrydde kæmpeskildpadderne næsten til sidste individ! I løbet af 1700- og 1800tallet rensede man stort set Seychellerne, Mauritius, La Réunion og Madagascar for kæmpeskildpadder. Ialt 5 arter forsvandt uopretteligt fra denne planet takket være fribyttere og indvandrere, som dels henrettede dyrene i deres biotoper, og dels indfangede dem, og tog dem med på deres skibe som levende proviant.

En landskildpadde kan holde sig i live ekstremt længe uden føde, og derfor var landskildpadder en enestående fødevareresource ombord på skibene, dengang man endnu ikke havde køleskabe. Den eneste form for proviant, man dengang havde ombord, var mere eller mindre fordærvet saltet kød og ormædte  beskøjter.!

Udover at tjene til føde, blev en del skildpadder også bearbejdet og anvendt til belysningsolie. Den eneste art, der overlevede var altså Aldabraskildpadden Dipsochelys elephantina. På Galapagosøerne udspillede den samme meningsløse skildpaddetilintetgørelse sig. (Med datidens øjne var den jo ikke meningsløs. Det drejede sig i stort omfang om proviant!

Desuden indeholder skildpadderne noget særdeles værdifuldt for søfolk: Vand. På Galapagos var søfarerne, piraterne og til sidst især hvalfangerne aktive i decimeringen af kæmpelandskildpadderne. Oprindeligt har der været hundredetusinder af kæmpeskildpadder på Galapagosøerne. Nu er situationen jo unægtelig en anden.

Nu vi er ved kæmpeskildpadderne, kan jeg yderligere nævne sporeskildpadden Geocheleone sulcata, der slet ikke er så ualmindelig i privat hold.

Den er en fascinerende skildpadde, men den bliver imidlertid op til 80-100 kg tung, så det er ikke alle og enhver, der bør give sig i kast med den. Desuden er den tropisk som de øvrige kæmpelandskildpadder, og skal derfor holdes på ca. 30 grader C året rundt. Den efterlader sig desuden afføring som en kalv, så den kræver altså en del resourcer! Imidlertid er den som unge ligesom andre landskildpaddeunger særdeles indtagende. Prisen på unger er på niveau med de europæiske landskildpaddeunger Hvis sælgeren derfor "glemmer" at fortælle køberen, hvor stor skildpadden bliver, opstår der snart et problem.

Det er ikke alle, der som Irene har plads til sporeskildpadder.

Den største landskildpadde, der har levet på denne jord er Testudo atlas. Den levede i Indien i Pleistocæntiden, der startede for 1,8 millioner år siden. Den vejede 1 ton!!

Den bredrandede landskildpadde Testudo marginata er som bekendt den største art blandt de europæiske landskildpadder. Den bliver dog ikke normalt ikke større end 28-30 cm. stor (i fangenskab), undtagelsesvist op til 35 cm. stor (i det fri), og helt undtagelsesvist op til 40 cm. stor (i det fri). Der findes dog en enkelt imponerende undtagelse:

I Marginata nr. 20 fra december 2008 fortæller Hans Dieter Philipen, at i Centro Carapax, Massa Maritima i Toskana i Italien lever "verdens største bredrandede landskildpadde" Il Gigante. Den er indsamlet fra den nærliggende nationalpark Parca Naturale Delle Maremma, hvor der lever en bestand af bredrandede landskildpadder. Den vejer 15 kg. Læs nærmere på Bredrandet side 3

Hvor små landskildpadder findes der?

Landskildpadder findes i alle størrelser fra de ovennævnte kæmpestore Aldabra landskildpadder på øerne i Stillehavet på over 300 kg. og med skjoldlængder på op til 1,20 meter ned til verdens mindste landskildpadde Homopus signatus.

Denne meget lille landskildpadde har sin hjemstavnsbiotop i Namibia i Afrika. Den bliver ikke større end højst 8-9 cm.

Den ses på billedet til venstre.

Foto Chris Tabaka

Hvor længe har man holdt landskildpadder?

Man har holdt landskildpadder (græske landskildpadder Testudo hermanni ) som husdyr i Europa i omkring 150 år. De optrådte første gang i seriøs herpetologisk litteratur i 1912 i en artikel af Dr. Kurt Floericke: "Kriechture und Lurche fremder Länder". Der findes herudover mange gamle beretninger om hold af landskildpadder i menagerier og senere i Zoologiske haver. Det drejer sig om landskildpadder, der bragtes til Europa af søfolk og enkelte naturforskere. Bortset fra meget få undtagelser levede disse eksemplarer kun ganske kort tid på grund af manglende viden om hold af reptiler fra fremmede himmelstrøg. I landene rundt om Middelhavet har man i umindelige tider holdt/haft landskildpadder gående i haven til familiens hus.

Kulturhistorisk betydning

Andre ting end alder og størrelse gør landskildpadder interessante. Når man betragter en landskildpaddes særprægede indretning og unikke udseende, bliver man da grebet af undren og beundring.

Bare se på den! Et dyr, der går rundt i sit eget hus! Dyreverdenens svar på autocamperen!

Skildpaddens fascinerende "konstruktion" har af gode grunde altid optaget mennesker og givet anledning til mange reaktioner. Vi mennesker er altid blevet slået med forbløffelse og undren, første gang vi ser en skildpadde. Det forholder sig nok ikke omvendt!

Landskildpaddens adfærd og livsform er også noget, der kalder på opmærksomheden. Alle landskildpadder har deres egen helt specielle personlighed. Man kan da ikke undgå være med at blive grebet af sådan et dyr.

Skildpadder har da også alle dage spillet en væsentlig rolle i den menneskelige kultur.

Man har fundet keramikskåle fra Mesopotamien med skildpaddemotiver. De er cirka 5800 år gamle, og de er de ældste fund. Herefter ser man skildpaddemotiver i fund op gennem tiderne og fra alle egne af Jorden.

Skildpaddens skjold har på grund af sin praktiske og anvendelige formgivning gennem tiderne været brugt til mange ting i menneskets daglige husholdning. På grund af skjoldets evne som klangbund har det også været meget anvendt til musikinstrumenter.

På billederne til venstre ses antikke græske lyrer. De er lavet af skjolde fra bredrandet og græsk landskildpadde.

Ifølge en ældgammel indisk myte, skal guden Vishnu efter en enorm syndflod have forvandlet sig til en  gigantisk skildpadde. På denne skildpaddes ryg opstod den nye verden. I Kina findes der afbildninger og statuer af skildpadder alle vegne. Mest kendte er de store skildpaddemonolitter i Kejserpaladset i Peking.

Feng Shui skildpaddefigur hjembragt fra Hong Kong af Henrik

I det gamle Kina er skildpadden Verdens centrum. I orienten betragtede man i meget gamle dage skildpadden som et frugtbarhedssymbol. I Syrien har man fundet en antik Venus af græsk marmor, som står på en skildpadde med det ene ben. Der findes tempelsstatuer i form af skildpadder i Kina, Thailand, Bangladesh og Burma. Ingen tør røre dem. De er sæde for buddhistiske sjælevandrere.

Drageskildpadde foran templet Wong Tai Sin i Hong Kong.

 

Drageskildpadde i dam i templet Wong Tai Sin i Hong Kong. Bemærk den lille terrapin. De lever i vandet her.

 

Tempelskildpadde af Jade i en dam i Ten Thousand Buddhas Monastery i Hong Kong. Bemærk terrapinerne!

 

John og Conny har hjembragt denne figur til mig fra Tailand.

 

Skildpaddefigur i bronze og messing. Jeg fandt den i Mong Kok i Hong Kong og tog den med hjem.

 

Det er ikke nogen nyhed, at i gammel kinesisk mytologi bæres jorden på ryggen af en skildpadde.
På samme måde i verdens ældste og største religion, nemlig hinduismen. Se denne tegning. Hinduerne har længe før vores tidsregning navngivet denne skildpadde Kurma.
-Men er det i grunden ikke ekstremt bemærkelsesværdigt, at man dengang åbenbart vidste, at Jorden er rund?

Gamle indiske sagn beskriver som nævnt skildpadden som denne verdens grundpille.

I mytologien mener man, at jordskælv opstår, når skildpadden flytter på sig!

I eventyr og fabler optræder skildpadden tit med kløgt, hurtighed og list.

Mest berømt er nok den antikke græske fabel om Haren og Skildpadden.

 

 

Aeskylos fik en speciel død!

Ifølge historien omkom den antikke græske poet, tænker og skuespilforfatter Aeskylos på en måde lige så sjælden som muligheden for at vinde i lotto.

(Gad vide om retsvæsenet overhovedet ville købe den forklaring i dag?)

En sulten lammegrib fløj op i luften med en skildpadde, som den derpå lod falde ned på Aeskylos skaldede isse i den tro, at den var en sten, der ville knuse skildpadden.

 

 

 

 

 

 

Malerkunst

Skildpadder optræder selvfølgelig overalt, ikke alene som skulpturer, men også på utallige malerier og tegninger. Her ses Anne Marie Helger fremhæve og fortælle om sin skildpadde Palle Bramsen, som har betydet meget for hende. Jeg udlånte et foto af en græsk landskildpadde til kunstmaler Erik Lindberg, der ville male et stort billede af Anne Marie Helger og indsætte elementer fra hendes liv. Så havde han en model at male skildpadden efter. Foto taget ved afsløringen af billedet i Øksnehallen den 1. november 2014.

Herover ses et udtryksfuldt billede malt af Lene Astrup. Hun fandt her på min hjemmeside et foto af min gamle russiske landskildpaddehan ved navn Laban (medfødt underbid), som hun brugte til model.

Den 24. januar 2014 var der fernisering og kunstgudstste på Lene Astrups malerier med dyremotiver i Skovlunde Kirke. Her afsløredes endnu et maleri af Laban. Det var solgt 5 minutter efter, at udstillingen blev åbnet.

 

 

 

Til venstre ses det foto af Laban fra min hjemmeside, som Lene Astrup har anvendt som model for sine ovenstående malerier.

 

 

 

 

 

 

Til venstre ses et maleri Af Jin dynastiets maler Zhang Gui. Det er forsynet med et stempel fra 1485 (Chenghua æraen i Ming dynastiet)

Titlen på maleriet lyder: "Guddommelige skildpadde".

 

 

 

 

Gammekl japansk tegning

Frimærker

Landskildpadder er også populære som frimærkemotiv i sine oprindelseslande. Her ses for eksempel nogle frimærker, der prydes af den græske landskildpadde testudo hermanni. Der findes mange flere frimærker med motiver af forskellige skildpaddearter.

Mønter

Gennem tiderne har skildpadder prydet mønterne i mange lande.

Her til venstre ses nogle eksemplarer af slagsen. Det er mønter fra antikkens Aegina i det græske øhav, der dengang var et selvstændigt rige omkring år 400 efter Kristus.

Der er fundet mange mønter fra denne periode, som er prydet af en skildpadde. Denne figur omtales derfor som æginaskildpadden. Men det er altså en Testudo hermanni.

Strategisk/taktisk betydning

Landskildpadden er også modellen for den successfyldte taktiske formering af soldater (de romerske legionærer), som anvendtes i romerriget.

Denne gruppering kaldtes en testudo og ses velbeskrevet i militærfaglig litteratur fra tiden omkring Kristi fødsel, ligesom den er kandt fra mange beretninger fra det gamle Rom og dette riges utallige blodige eskapader.

Formationen ses til venstre på et foto fra Wikipedia

 

Startside