..............

 

Startside Siden er senest ændret i september 2019

Salmonella

hos landskildpadder

 

Bredrandet landskildpadde på Peloponnes. Har den salmonella?

Salmonella

Med mellemrum dukker der alarmerende oplysninger op i medierne: Der er salmonella i skildpadder (og andre krybdyr), så pas I bare på. Vogt Jer! Der har i de seneste år været bragt meget om emnet i amerikanske medier, og for nogle år siden blev disse  artikler oversat og i tilpas opsigtsvækkende forarbejdning gengivet i nogle af de tidsskrifter herhjemme, der skriver om børn og pasning af børn, mv.

Der var i de amerikanske kilder tale om sumpskildpadder, men dette blev oversat til skildpadder generelt i de danske medier, der overfladisk slog både vandlevende skildpadder og landskildpadder sammen. Og det er altså sumpskildpadder, der i væsentlige anses for at huse og at kunne smitte med salmonellabakterier! Der er salmonella i sumpskildpaddernes afføring, og derfor er der salmonella i vandet, hvor sumpskildpadderne holdes.

Konklusionerne var i medierne (selvfølgelig) ret entydige.  Der er salmonella i krybdyr og herunder blandt andet i skildpadder, og salmonella ved jo enhver er meget farligt for børn! Man skal holde børn og skildpadder skarpt adskilte! -Skrev man altså. Igen blev der bragt noget om emnet i et lægeprogram i dansk TV i slutningen af januar måned 2006. Dette blev fulgt larmende op af formiddagsbladene dagen efter, og så døde det væk igen. Det vendte tilbage igen nogle år senere, men siden har der (foreløbig) været ro om emnet i medierne.

Her i bladet AVISEN fra den 7. februar 2008 ses et af mange eksempler (og dette indlæg er faktisk betydeligt mere sobert end de fleste) på den voldsomme medieindsats indenfor dette emne:

"Skildpadder kan smitte med salmonella"

Over 100 amerikanere blev sidste år smittet med salmonella af skildpadder. Også danske skildpaddeejere er i farezonen! Det kan være farligt at lege med sin kæleskildpadde!

Stort set alle de sumpede kæledyr har nemlig salmonellabakterier i tarmene, og mellem maj og december 2007 blev 103 amerikanere smittet af skildpadder. Statens Serum Institut bekræfter, at der hvert år også er folk, der smittes af skildpadder i Danmark.

»Det er ikke noget, folk skal blive skræmte over, bare de husker at vaske fingrene, efter de har leget med skildpadderne og skiftet vandet i terrariet,« forklarer overlæge Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

Kan være farligt

Blodig diarré, kramper, feber og opkastninger er nogle af de symptomer, man kan få, hvis man er blevet smittet med skildpadde-salmonella. I værste tilfælde kan konsekvenserne af den type salmonella, som skildpadder og andre krybdyr bærer rundt på, være dødelige.

For et par år siden blev en dansk baby alvorligt syg af en mave- og tarminfektion, fordi storesøsteren havde skiftet vandet i skildpaddens terrarium og overført salmonellabakterier til sin otte måneder gamle lillebror.

Skildpadder har de seneste år været meget populære kæledyr, da de er gode kæledyr til børn med allergier, lyder meldingen fra Bonnie Dyrecenters hovedkontor, der repræsenterer Danmarks største dyrehandlerkæde."

Men er det virkelig så skræmmende farligt, som medierne med mellemrum hævder?

Salmonella er ikke bare salmonella

Nu er salmonella ikke bare salmonella. Der findes mange slags, og ikke alle er lige aggressive overfor mennesker og/eller dyr. Den schweiziske skildpaddesagkyndige, dr. med. vet. Ursula Eggenschwieler oplyser, at salmonella ikke diagnosticeres særligt hyppigt hos skildpadder.

Den salmonellaform, der er den mest udbredte hos reptiler, er af arten ARIZONA, og den overføres sædvanligvis ikke til mennesker. Hun oplyser videre, at salmonella ofte konstateres ved tilfældighedsfund under bakteriologiske undersøgelser  af dyrene, og salmonella er sædvanligvis ikke ophav til et bestemt sygdomsbillede. Også hun anbefaler dog også klogeligt, at man vasker sine hænder, når man har håndteret sine dyr.

(Dette med håndvask bagefter er jo i forvejen en selvfølge for alle os skildpaddeholdere!)

Du får også lige et udsagn fra Niels Højby, professor, dr. med. speciallæge i klinisk mikrobiologi:

Salmonellabakterier og -infektioner, hvordan undgår du dem?

Der findes en lang række forskellige salmonella bakterier, de fleste findes hos forskellige dyr. Mennesker bliver smittet, når de spiser mad fremstillet fra de inficerede dyr eller grønsager og salat o.l. gødet eller vandet med væske, der er forurenet med afføring fra sådanne dyr. Bakterierne findes først og fremmest hos svin, kvæg, høns, ænder, kalkuner, i og på æg, i ubehandlet mælk og i kød og vand. De findes også blandt kæledyr som skildpadder og fugle. De hyppigste arter er Salmonella typhimurium og Salmonella enteritidis. To arter findes kun hos mennesker: Salmonella typhi og Salmonella paratyphi, der forårsager tyfus og paratyfus. De er alvorlige, men findes ikke i Danmark, så smitten fås ved udlandsrejser. En særlig antibiotikaresistent Salmonella typtyphimurium betegnes DT 104

Niels Højby tilråder selvfølgelig også renlighed i form af håndvask.

Krybdyr får salmonella gennem de samme kilder som os, nemlig gennem føden og ved kontakt med inficerede dyr. Smitten foregår som hos mennesker oralt, det vil sige gennem munden.

Man kan normalt ikke se på krybdyr, om de er inficeret med salmonella, og de bliver ikke syge af bakterieinfektioner, som mennesker gør. Derfor er det vanskeligt at vurdere, om de er inficeret. Det er nemlig sjældent, at salmonella-bakterien bevæger sig fra tarmen ud i blodbanen på reptiler, og de udskiller ikke nødvendigvis hele tiden salmonella i deres afføring. Infektionen er heller ikke dødelig for krybdyr!

I tidsskriftet Pathobiology Vol. 40, nr. 6, har jeg fundet:

"During a three-year study (1969-1971) samples of feces from turtles imported from Yugoslavia and Greece as  well as from Russia were examined for the presence of Salmonella.The species examined were Testudo hermanni, Testudo graeca and Testudo horsfieldii. From the 182 specimens examined, 131 (71.97%) proved to be Salmonella positive. 38 different serotypes were isolated.

107 specimens contained single serotypes, while 23 were doubtly infected and 1 specimen harboured 3 different serotypes of Salmonella.

4 of the isolated serotypes belonged to the group of 47 most frequently occurring serotypes.

From the 1971 shipment of turtles we were able to isolate a new serotype, S. gallen (11:a:1,2).

Attempts to eliminate fecal excretion of Salmonellae by infected turtles were made by treatment with an antibiotic, Penbritin.

 

Kendte danske tilfælde af salmonellasmitte fra skildpadder?

I 2005 spurgte jeg Zoonosecentret i Danmark, om der her i landet var registreret tilfælde af smitte af Salmonella fra skildpadder til mennesker. Man oplyste, at der sås ikke at være nogen registreringer af dette.

I januar 2013 spurgte jeg igen Zoonosecentret om det samme. Denne gang lød svaret:

I 2006 var der et sygdomstilfælde (barn på 8 måneder) med Salmonella Saintpaul, som kunne føres tilbage til familiens skildpadder. Yderligere et barn i familien havde været syg, og dette barn har formentlig smittet det mindre søskende. Sygdomstilfældet blev udredt af SSI, som også er kommet med denne information. Artiklen har været i Ugeskrift for Læger.

Jeg har læst artiklen. Der var tale om smitte fra vandet fra familiens sumpskildpadder.

Der ses altså endnu ingen registrerede og dokumenterede danske tilfælde af smitte med salmonella fra landskildpadder.

I Den Store Danske Ordbog (Gyldendahl) læser man:

Skildpadder i fangenskab har vist sig at kunne overføre en række sygdomme til mennesker. Salmonella, Hepatitis og Herpes har medført sygdomstilfælde hos specielt de børn, der håndterer skildpadderne eller kommer i berøring med deres afføring, som er opløst i akvarievandet.

Testudo Welt har den 15. februar 2012 udgivet denne artikel om Salmonella, som jeg har oversat til dansk:

Spørgsmål til Dr. med. vet. Natalie Steidele (München) vedrørende temaet salmonella

1. Hvad er salmonella?
Salmonella er bakterier, nærmere bestemt stavformede og fakultativt anaerobe bakterier. De er årsag til sygdomme hos mennesker og dyr, og er "zoonoseskabere". Det vil sige, at disse sygdomme kan overføres fra dyr til mennesker. (Ved direkte kontakt, fødevarer af animalsk oprindelse, bl.a. æg og fjerkræ.)

Udsatte persongrupper (som for eksempel småbørn under 2 år, ældre personer, personer med svækket immunforsvar, gravide), bliver lettere angrebet af salmonella. Alt efter antallet af indtagede kim, sygdommens omfang og stade hos smittedyret, og robustheden hos den angrebne persons immunforsvar, ender det med sygdomsudbrud eller latent infektion hos det angrebne individ.

2. Hvordan opdager jeg, om mine skildpadder er inficerede med Salmonella?

Salmonella kan forekomme hos alle krybdyr, og det bæres på huden af mange reptiler. Man er udsat for smitte gennem direkte og intensiv kontakt med dyrene, og man kan inficeres af reptiler, som man lader løbe frit rundt i boligen. Mange reptiler er inficeret med salmonellabakterier og udskiller dem, uden at disse salmonellabakterier udgør nogen sygdomsmæssig risiko for værtsdyret selv.

Derfor opstår der (ganske vist meget sjældent) også salmonelleainfektioner gennem kontakt med reptiler. Man må altså gå ud fra, at alle reptiler kan have salmonella, og tage sine forholdsregler. Normal hygiejne skal selvfølgelig iagttages.

3. Hvilke forholdsregler skal jeg omgående tage i tilfælde af salmonella?

Hvis der opstår mave-tarmproblemer hos skildpaddeholderen, som ikke vil gå væk igen af sig selv, bør man opsøge læge. Gør lægen opmærksom på muligheden af infektion fra krybdyr.

Smitte sker gennem munden, dvs. man bør ikke spise og drikke under håndteringen af reptiler, og så tro alt er i orden, når man som sædvanlig vasker hænder efter håndteringen af dyrene.

Et elektronmikroskopisk optaget foto af de stavformede salmonellabakterier, som her er indfarvet med rødt.

Foto United States Department of Health and Human Services.

4. Er et dyrlægebesøg nødvendigt?

Viser dit dyr sygdomssymptomer af nogen art, bør du tage dyret til dyrlæge, og ikke alene for at få det undersøgt for Salmonella. Reptiler er ikke tamdyr, og når de først udviser for os mennesker iagttagelige sygdomstegn, så er den for alvor gal! En salmonellainfektion hos et krybdyr ytrer sig for eksempel i form af stomatitis (betændelse i mundslimhinden), Dermatitis (hudeksem med væskefyldte blærer), og kronisk afmagring.

Hvis dine dyr tilsyneladende har det fint, men du derimod selv er syg af salmonella, vil det være fornuftigt at få dine dyr undersøgt for salmonella.

5. Hvordan konstaterer dyrlægen, at der er tale om salmonella?

Dyrlægen kan ganske vist tage en afføringsprøve af dyret, men heller ikke i tilfælde af negativt fund, vil man kunne udelukke eksistensen af salmonella i dyret.

Den mest pålidelige diagnosticering foretages på et veterinærmedicinsk laboratorium, hvor salmonella kan påvises med omhyggelige mikrobiologiske undersøgelser.

Sumpskildpadder (og faktisk ikke landskildpadder) er kendte som smittekilder til salmonella!

6. Hvordan behandler dyrlægen, og hvordan er udsigterne til helbredelse af dyret?

Den kendte påvisning af tilstedeværelsen af salmonellabakterier hos sunde og raske krybdyr tyder på, at salmonellabakterierne hører til skildpaddernes tarmflora. Dyrene viser ingen sygdomstegn, og kan ikke desto mindre udskille salmonellabakterier.

En omhyggelig og forskriftsmæssig behandling af sundt udseende krybdyr kan ikke anbefales, da salmonellabakterier ikke kan bekæmpes pålideligt på denne måde. Hos klinisk konstateret tilstedeværelse af sygdommen, må dyrlægen alt efter sygdommens omfang stille en individuel diagnose.

Til venstre ses et højtskræppende propagandaskilt mod salmonella hos krybdyr udformet af den tyske afdeling af den amerikansk funderede og efterhånden globale (og meget aggressive) Peta.

(People for the Ethical Treatment of Animals).

Ligesom de fleste velmenende danske dyreværnsforeninger kæmper denne etiske, verdensomfattende dyrebeskyttelsesforening massivt imod privat hold af reptiler. Man har den holdning konsekvent (når muligheden foreligger), at omtale salmonella hos krybdyr som dødelig og under alle omstændigheder potentielt dødelig for børn.

7. Hvad kan jeg gøre for at forebygge, at mine dyr bliver smittede?

Som allerede nævnt, skal man have det udgangspunkt, at reptiler er værter for salmonella. Derfor skal man, som i omgangen med alle andre husdyr, iagttage nogle profylaktiske (forebyggende) hygiejnemæssige forholdsregler. Konkret vil dette sige: Vask hænder med sæbe efter kontakt med dyrene og undlad at spise og drikke eller ryge under håndteringen af krybdyr. Personer i risikogrupperne bør undgå kontakt med reptiler eller helt undlade at holde dem. Eller i så fald drøfte problemets håndtering med sin læge. Krybdyrtilbehør, vandskåle, foderskåle, osv, må aldrig gøres rene i køkkenvasken, osv.

8. Hvor høj er risikoen for at salmonella overføres fra dyr til mennesker, og hvad kan jeg gøre for at modvirke dette?

Risikoen for at pådrage sig en salmonellainfektion afhænger af mange faktorer. For sunde og raske voksne mennesker, der anvender normal hygiejne og som er ansvarsbevidste i deres omgang med krybdyr, er risikoen for at blive smittet minimal. Den potentielle tilstedeværelse af salmonellabakterier i dyrene er altså bestemt ikke nogen grund til at give afkald på krybdyrhold. Forældre skal være opmærksomme på, at deres børn er omhyggelige med hygiejnen, når de holder krybdyr.

Undersøgelser i USA skal iøvrigt påvise, at omkring 70 % af slanger i privat hold rummer salmonella. Det er da også slanger, der ved undersøgelser i USA antages at være hovedsmittekilden til de salmonellafund, der er gjort hos mennesker, og som menes at være overført fra reptiler.

Man "antager", at omkring 50 % af skildpadder i privat hold rummer salmonella. Men disse antagelser bygger ikke på en skelnen imellem landskildpadder og sumpskildpadder (i USA er betegnes begge dele jo bare "turtles".) Som nævnt er det sumpskildpadder, der indenfor skildpaddeverdenen er de typiske værter for salmonella.

Man altså: Hvis man bare opfører sig, som man plejer, og iagttager almindelig hygiejne i form af håndvask, så er der ingen grund til betænkelighed ved at holde landskildpadder. Overhovedet!

Risikoen er forøget, når man holder sumpskildpadder, især hvis deres vand ikke skiftes ret tit.

Men husk: Salmonella smitter KUN oralt (gennem din mund)! Så risikoen er overskuelig ved fornuftig optæden!

Jeg har i mit mangeårige skildpaddehold aldrig været syg på grund af kontakten med mine dyr. Jeg kender heller ikke nogen, og har heller aldrig hørt om nogen, der har været det.

Jeg er for en sikkerheds skyld omhyggelig med at vaske hænder, som anbefalet af de ovennævnte dyrlæger. Denne vane er iøvrigt altid en selvfølge, når man beskæftiger sig med og håndterer alle former for dyr og ikke bare reptiler. (Det er ikke nok at "nøjes" med at "afspritte" hænderne med et af de sædvanlige midler mod den slags. For eksempel klorhexidin, kliniske servietter, osv.)

Men husk at vaske hænder af hensyn til dig selv. Men for ikke at overføre smitsomme emner til din skildpadde, kan du da også huske at vaske hænder, inden du håndterer den!

-Nu vi lige taler om salmonella:

Jeg lægger hønseæggeskaller til skildpadderne, som jo hele tiden har behov for tilførsel af kalk. Skildpadderne indtager dem meget gerne (hellere end sepiaskaller). Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke er bange for salmonella i den forbindelse. Nu er det jo slet ikke sikkert, at den salmonella (i det omfang, den findes her), der kan hidrøre fra  hønseæggeskaller, har nogen virkning på skildpadder. Men da jeg kun anvender skaller fra kogte hønseæg fra husholdningen, er der ingen grund til nervøsitet her.

Græsk landskildpadde i Kalogria på Peloponnes. Har den salmonella?

Nu er der gået nogle år, siden medierne sidst startede det typiske synkrone amokløb på salmonella hos skildpadder, så det kan nok ikke vare så længe, før vi igen skal høre eksperter udtale sig om noget, der aldrig har været et væsentligt problem. (Der er jo unægtelig større problemer på denne jord.) Men hvis man skal lade sig distrahere af virkeligheden, er de gode mediehistorier jo alt for ofte ikke eksisterende!

Seneste højtråbende medieindslag er dette fra den 30. august 2017 i BT under overskriften:

Derfor skal du ikke kysse og kramme din skildpadde

Artiklen er skrevet af efter en artikel i TIME. Artiklen blev også skrevet af fra TIME af Videnskab.dk, der også bragte den i Danmark. Også Ude og Hjemme bragte artiklen uden bearbejdning (med et foto af en græsk landskildpadde som blikfang!) På denne måde ser det jo ud som om budskabet er vederhæftigt. Tilsyneladende bringes det af 3 uafhængige kilder. Og det er jo ikke rigtigt. Kilden er ene og alene en sensationsberetning i Time.

Her fortælles i sædvanlig alarmerende opsætning, at der fra marts til august er konstateret 37 salmonellatilfælde i 13 amerikanske stater. Det oplyses ikke, om der er tale om landskildpadder, eller (formentlig) sumpskildpadder. (I USA benævnes er alle skildpadder som regel bare turtles). Der linkes i BT til en artikel i Videnskab.dk fra 2009, hvor der yderligere bl. a. oplyses:

En dansk undersøgelse viser, at krybdyr kan indeholde mange forskellige typer salmonella, og derfor skal slanger, skildpadder og andre krybdyr, der holdes som kæledyr, tages seriøst som mulig smittekilde.

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har undersøgt 60 prøver fra såvel syge som døde krybdyr, hvor der var positivt resultat for salmonella. Resultaterne er bragt i tidsskriftet Zoonoses and Public Health.

»Resultatet viser en skov af forskellige salmonellabakterier i krybdyrene. Nogle af salmonellatyperne er ganske almindelige, samme slags som typisk sender mennesker i sygesengen, mens andre er mere eksotiske typer, der sjældent findes i Danmark,« forklarer Karl Pedersen, der er leder af zoonoseinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, og som har stået i spidsen for studiet.

.........

Fundet af de eksotiske salmonellatyper i krybdyr, får forskerne til at konkludere, at når der findes eksotiske salmonella-typer hos mennesker, er der god grund til at mistænke reptiler som smittekilden.

Det amerikanske center for sygdomskontrol og forebyggelse har i 2004 undersøgt smittekilderne til salmonella i USA. De nåede frem til, at seks procent af alle salmonella-forgiftninger hos voksne skyldes kontakt med krybdyr. Hos børn og unge skyldes elleve procent af salmonella-forgiftninger krybdyr. Herhjemme findes der ikke tilsvarende opgørelse, og der er kun få officielle tilfælde, hvor smittekilden er identificeret som krybdyr.

»Om tallene herhjemme ligner, har vi ingen som helst ide om. Mit gæt er, at procentdelen er noget mindre i Danmark, da der ikke er lige så mange der holder krybdyr herhjemme som i USA. Men lur mig, om ikke en del af tilfældene kommer fra reptiler,« siger Karl Pedersen.

Med andre ord faktisk (som sædvanlig) intet konkret, og især ikke om landskildpadder. Det er da osse således i det store hele, at det er sumpskildpadder, der har salmonella. Men husk af mange gode grunde ordentlig hygiejne!

Startside