...............

 

Startside

Agrobs Pre Alpin

Jeg har oversat det følgende fra firmaetAgrobs hjemmeside. Der oplyses om (reklameres selvfølgelig for) produktet Pre Alpin Testudo. Men der bringes desuden væsentlige oplysninger, og der gengives samtidig en rigtig fin artikel fra M. Baur. Prof. Dr. Hoffmann om det rigtige foder til landskildpadder. Hoffmanns afhandling er utrolig informativ.

Degerndorf ved Starnberger See

Degerndorf ligger mellem München og Garmisch. Med afrundede morænehøje, kalkholdig, mineralsk undergrund og høje nedbørsmængder er der her skabt ideale forudsætninger for græsvækster. I den stort set uberørte og uforurenede natur vokser derfor saftige, artsrigeog sunde græsenge.

Foderet

I 1980 påbegyndtes fremstilling af varmlufttørret hø til heste, og således startede produktionen af tørgrøntfoder. Siden er metoderne til grøntfoderkonservering yderligere videreudviklet. For at producere skånsomt, rent og allergifrit, bliver grøntfoderet presset til cobs efter at være gennemtørret med varmluft. Vitaminer og øvrige næringsstoffer beskyttes godt på denne måde.

Under varemærket PRE ALPIN tilbydes grundfoder til alle grønt- og grovfoderædere: Foruden heste og køer også kaniner, harer, gnavere (hamstere, marsvin, rotter, osv.), skildpadder, hjorte, kameler, giraffer, elefanter og mange flere. 

Pre Alpin Testudo er det ideelle grundfoder til alle landskildpadder.

Pre Alpin Testudo Herbs og Fibre indeholder det bayerske Alpenvorlands uefterlignelige mangfoldighed.

Mere end 60 forskellige græsser og urter gør dette grovfoder værdifuldt - et naturprodukt fra biodynamiske bønder.Institut for Zoologi i München erklærer at produkterne fra PRE ALPIN Testudo er velegnede til alle landskildpadder.

Indhold i Pre Alpin Testudo

Indholdsstoffer i Pre Alpin Testudo   Plantebestanddele
Æggehvide 6 % Græsser
Tørstof 92 % Løvetand
Fordøjelig grovprotein 5 %  
Vand 8,6 %  
Plantefibre 28 %  
Slagger 5,2 %  
Calcium 0,34 %  
Fosfor 0,28 %  

Disse ovenstående angivelser er gennemsnitsværdier - mindre afvigelser kan forekomme.

Ekstrem æggehvidefattig

Optimeret fordøjelse

Skånsom for lever og nyrer

Fremmer udskillelsen af affaldsstoffer

Enghø presset til 15 mm. cobs

Uden smags- og konserveringsstoffer

Alpenvorland lige ud af foderdåsen

Pre Alpin Testudo er et naturprodukt uden tilsætning af hjælpemidler for at holde den sammenpressede form. Der er heller ikke tilsat æggehvidereducerende opblandinger af strå eller klid. Intet går tabt ved at smuldre, og vi undgår næringsstofforbrugende eftergæringer, som man ellers kender det fra forarbejdning af hø. Således bevares bedst muligt de grønne planters indhold af næringsstoffer, mineralstoffer, sporeelementer og vitaminer. Fremhæves må især de indeholdte stoffers høje fordøjelighed.

PRE ALPIN Testudo er et ekstremt æggehvidefattigt grovfoder. Proteinindholdet er af høj kvalitet og dækker skildpaddernes behov optimalt. Gennem den nedsatte tilførsel af æggehvide skånes især lever og nyrer og kroppens udskillelse af affaldsstoffer fremmes. -Dette er især vigtigt under vinterpausen.

I den fri natur findes skildpadder hyppigt i områder med magre vækster og klarer sig helt åbenbart fint med det knappe næringstilbud. I menneskets varetægt bliver skildpadder derimod ofte overfodret og er alligevel underforsynet: For meget æggehvide, for let fordøjelig energi, for mange skadelige stoffer, for få plantefibre, for lidt vitale stoffer.

PRE ALPIN Testudo for bedre måltider: Flere ballaststoffer og optimeret fordøjelse, mindre æggehvide og skånende stofskifte. Alt efter dyrets størrelse tilbydes en passende mængde PRE ALPIN Testudo gennemvædet af vand til fri indtagelse.

- Foderet skal fornys hver dag!

Indhold i Pre Alpin Testudo Herbs

Indholdsstoffer i Pre Alpin Testudo Herbs   Plantebestanddele
Æggehvide 9 % Hundegræs
Råfedt 3,5 % Engrævehale
Plantefibre 22,7 % Engsvingel
Slagger 9,9 % Løvetand
Vand 9,5 % Enggræs
Calcium 1,0 % Fløjelsgræs
Fosfor 0,47 % Løvefod
Fordøjelig råprotein 7,2 % Vejbred
    Vikke
    Engrottehale
    Kamgræs
    Draphavre
    Rapgræs
    Kløver
    Røllike
    Kørvel
    Snerre
    Og mange flere

Disse ovenstående angivelser er gennemsnitsværdier - mindre afvigelser kan forekomme.

Optimeret fordøjelse

Optimal forsyning af plantefiber og ballaststof

Enggræsser presset til Cobs

Uden smags- og konserveringsstoffer.

PRE ALPIN Testudo FIBRE

Indholdstoffer og plantebestanddele som i PRE ALPIN Testudo HERBS

Presset til fibre i stedet for cobs .(OHM 2004)

 

Her følger Hoffmanns meget fine artikel om foder og forbrænding

Foder til europæiske landskildpadder af M. Baur. Prof. Dr. Hoffmann:

Europæiske og mellemasiatiske landskildpadder er afholdte husdyr. I naturen er de ekstremt veltilpasset forholdene i deres oprindelsesområder. Lad os se nærmere på deres ernæringsmæssige tilpasning til forløbet i deres hjemstavnsbiotoper.

I de europæiske landskildpadders oprindelsesområder hersker et mildt og om sommeren (fra maj måned) tørt middelhavsklima hhv. kontinentalklima (fastlandsklima). Kun om foråret har landskildpadderne tilstrækkeligt med friskt grøntfoder - sammenligneligt med nordligere beliggende europæiske magre græsenge.

Fra og med maj måned tørrer væksterne kendeligt ud og indeholder hermed betydeligt mindre æggehvide og let fordøjelige, energirige substanser. Kan delvist sammenlignes med hø. På de mellemasiatiske stepper hersker der tilsvarende betingelser, blot endnu mere ekstreme.

For at kunne eksistere i sådanne områder og udnytte de næringsresourcer, der fortrinsvis findes på disse steder, har skildpadderne udviklet særlige anatomiske strukturer og fysiologiske tilpasninger. For eksempel besidder de en lativ lille mave, der kun kan udvides meget lidt. De kan derfor ikke optage store mængder foder på en gang, men må æde mange små mængder foder fordelt over dagen. Blindtarm og tyktarm er forstørret til rumligt stærkt udvidede gaskamre og fylder en stor del af bughulen.

I disse kamre nedbrydes plantefibre ved hjælp af en yderst effektiv og mangfoldig tarmflora ( diverse bakterier og encellede organismer) under kontrolleret gæring. Ydermere forbliver foderet i op til 2 uger i fordøjelsessystemet og danner et tredimensionelt gitterværk af plantefibre, som giver tarmfloraen en stor angrebsflade for næringsaktiviteten. Men mangler plantefiberstrukturerne, eller erstattes de af let fordøjeligt materiale, opstår der fejlgæring med en voldsom forkortelse af opholdstiden for foderet i tarmen til følge.Tarmfloraen fortrænges eller dør. Skildpadderne mister væske og udvikler til dels uhelbredelige mangelsygdomme. Desuden begunstiges parasitære sygdomme.

Da der i oprindelsesbiotoperne kan være knaphed på vand i månedsvis, udskiller skildpadderne slutprodukterne af æggehvidestofferne som vanduopløselige urinsyresalte (urater), for at organismen ikke skal unddrages vand. Denne tilpasning er yderst effektiv, såfremt der ikke er for meget æggehvide i foderet.

Dannes der for mange urater i organismen på grund af for høj proteinandel i foderet, kan de ikke udskilles. Nyresvigt og meget smertefuld dødelig gigt bliver følgen heraf. Derfor skal velegnet foder til europæiske og asiatiske landskildpadder indeholde en så lille procentdel letfordøjeligt materiale såsom sukker og kulhydrater som muligt, til gengæld skal procentdelen af strukturerede plantefibre være så stor som muligt. Foderet skal være så fattigt på protein som muligt (højst 5-8%).

Ved at anvende en mangfoldighed af planter, kan dyrenes behov for fedtopløselige vitaminer (A og E) stort set dækkes. På denne måde vil der også være nok mineraler og sporeelementer i foderet. Ved forarbejdning af udvoksede planter opnås et afbalanceret forhold af calcium og fosfor, hvilket er væsentligt for dyrene.Kun undtagelsesvist er det nødvendigt at tilsætte disse emner. Afsluttende kan det tilføjes, at en optimal legemstemperatur på 35-37 grader C. er nødvendig for adækvat fordøjelse af plantefiberrigt foder. Dette opnås ved solbadning, som må simuleres i terrariet ved installation af en lysstærk pære, der lokalt kan opvarme til en temperatur af 35-40 grader C. Samtidigt hermed har dyrene også behov for kølige steder, som de kan trække sig tilbage til. Lys og strålevarme fremmer dyrenes aktivitet og ædelyst. (OHM 2004)

Pre Alpin købes blandt andet over nettet.

Selv har jeg i årevis også fodret mine landskildpadder med Pre Alpin til heste. Jeg har brugt den udgave, der hedder Pre Alpin Wiesencobs. Men der findes flere udgaver.

Prisen er væsentligt lavere end den pris, der forlanges, når det er til skildpadder (Det man kalder prisdifferentiering!) Men indholdet er ifølge varedeklarationen i det væsentligste identisk. Nu vil en varedeklaration på høstede naturprodukter af gode grunde aldrig være mere retvisende, end den nu engang er. Høsten vil af gode grunde være forskellig mht. den præcise urtesammensætning fra den ene ene ende af marken/engen til den anden. Desuden vil høsten være forskellig fra gang til gang og år til år. Men den på forhånd trykte varedeklaration ændres jo ikke af den grund. Der er selvsagt forskel på naturprodukter og ensartede, maskinfremstillede kemiske produkter fra laboratorier.

Du vælger selvfølgelig den udgave med mindst indhold af protein og uden sukker.

Hvordan gives Pre Alpin?

Den tørre Pre Alpin lægges i en lille flad skål/underkop og overhældes med vand. Har du travlt, så bruger du lunkent vand. Når Pre Alpin lægges i vand, svulmer det voldsomt op, så der skal anvendes en betydeligt mindre mængde, end man lige forestiller sig den første gang, man bruger det.

Med tiden kommer øvelsen og rutinen. Når Pre Alpinen er svulmet op sættes skålen ind i bunden af skildpaddeterrariet til skildpadderne.

Jeg bløder det op i en rigelig mængde vand, så det forbliver meget fugtigt/vådt, så længe det står hos dyrene. Så er jeg også sikker på, at alt det ekstremt tørre materiale har suget tilstrækkeligt vand, inden det ædes.

Jeg har aldrig givet Pre Alpin tørt til skildpadderne.

Jeg har hørt, at det skulle kunne lade sig gøre. Jeg kan bare ikke lide tanken om, at det tørre foder i så fald vil svulme voldsomt op i skildpaddens fordøjelsessystem.

Husk at drysse det opblødte foder med vitaminiseret kalkpulver.

Når skildpadder indtager deres føde i naturen i form af friske urter, får de en stor del af deres behov for væske dækket af saftindholdet i urterne. Pre Alpin giver på grund af sit store vandindhold også et betragteligt tilskud af væske til skildpadden, når den æder dette foder. Det er således en god hjælp til at modvirke dehydrering!

Kræsenhed

Der er normalt ingen problemer forbundet med at tilbyde små landskildpaddeunger Pre Alpin. De spiser det gerne. Men ældre landskildpadder har dannet sig faste spisevaner og vil derfor som regel kun æde det foder, som de er vant til. (Sådan forholder det sig med landskildpadder. De er vanedyr med alt!) Her kan der somme tider gå op til 14 dage-3 uger, før de falder til patten og æder Pre Alpin Det sker der ikke noget ved. Landskildpadder kan sagtens klare sig i flere uger uden mad. (Det er faktisk den daglige fodring, der giver skildpadden problemer med vækst, udseende og helbred.)

Mange prøver at lokke Pre Alpin i skildpadderne ved at blande det op med andet foder. Det forlænger faktisk bare processen, og til sidst bliver man alligevel nødt til at tage kampen. Det er kun et spørgsmål om, hvem der har den stærkeste vilje. Dig eller din skildpadde!

 

Pre Alpin Testudo består af omkring 60 forskellige slags tørrede urter, som er presset sammen i piller/cobs. Det lægges i en dyb tallerken eller en skål og overhældes med vand. Der svulmer herefter op til det mangedobbelte. Serveres herefter, når det ikke suger mere vand. Agrobs Pre Alpin Testudo fås i poser og i små og store sække på op til rigtig mange kilo og fås også i små pakninger på 1/2-1 kg.

Pre Alpin Testudo Baby

 

Firmaet producerer nu også et produkt direkte målrettet til små landskildpaddeunger. Navnet er Testudo baby.

Og det er da en kvik målrettet produktudvikling at lave særlige udgaver til unger.

Den service har naturen ikke ydet de sidste flere hundrede millioner år.

I naturen tilbydes voksne landskildpadder og små landskildpaddeunger af gode grunde præcis samme foder .

Købes også på en af messerne Messekalender

 

Herudover findes der faktisk endnu flere specialpakkede PreAlpin produkter til fodring af landskildpadder

Startside